A A A A A
Bible Book List

2 Pedro 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ nijáaˊtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ iin˜n eáangˊ, la catɨ́ˋ tú̱bˉ e jiˋ la e jmoˈˊo e catɨ́ɨngˉnaˈ. Jo̱ e jiˋ la có̱o̱ˈ˜guɨ e lamɨ˜ jéengˊguɨ do jmoˈˊo e laco̱ˈ niˈɨ́ˉ áaˊnaˈ røøˋ jo̱guɨ e niˈeeˉnaˈ guiʉ́ˉ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ iin˜n e jmiguiéngˈˊ áaˊnaˈ jaléˈˋ e júuˆ e caséeˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, jo̱guɨ cajo̱ iin˜n e nitó̱ˆ óoˊnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ láangˋ jneaa˜aaˈ jee˜ dseeˉ quíˉiiˈ; jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ apóoˆbingˈ i̱ caˈeˈˊ jneaa˜aaˈ jaléˈˋ e júuˆ jo̱.

Jo̱ e lab e niingˉguɨ e ˈnéˉ e nɨtó̱ˉ áaˊnaˈ nifɨˊ quiáˈˉ e júuˆ la, e mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nɨjaquiéengˊ e niˈíingˉ jmɨgüíˋ, nijalíingˉ jaléngˈˋ dseaˋ e lɨ́ˈˆ nilɨseeiñˋ e jmóorˋ lají̱i̱ˈ˜ e gaˋ e lɨ́ˋ dsíirˊ yaam˜bre, jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ nijmérˉ ta˜ lǿøˆ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ cajo̱, jo̱ nijmérˉ ta˜ jmɨngɨ́ɨˋ lala có̱o̱ˈ˜ júuˆ e lǿøˆ: “¿E˜guɨ calɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e sɨséeˆ e quiáˈˉ sɨˈíˆ e nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la? Dsʉˈ nɨngóoˊjiʉ ji̱i̱ˋ e cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ do, jo̱ jaˋ e li˜ e nigüéengˉtu̱ dseaˋ do fɨˊ la, dsʉco̱ˈ jaˋ eeˋ sɨsɨ́ɨngˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, co̱ˈ røøbˋ lɨ́ɨˊ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ lamɨ˜ uiing˜ do lɨ́ɨˊ lana cajo̱.” Jo̱ dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e laco̱ˈ féˈˋ i̱ dseaˋ do, co̱ˈ ˈnéˉ e ñíˉ ˈnʉ́ˈˋ e jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ jaˋ iiñ˜ faˈ e nicá̱rˋ cuente e latɨˊ lají̱i̱ˈ˜ malɨˈˋbaˈ nɨseaˋ latøøngˉ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ ta˜ e caquiʉˈˊ Fidiéeˇbaˈ cajo̱ e cagüɨˈɨ́ɨˊ guóoˈ˜ uǿˆ fɨˊ é̱ˈˋ jmɨɨˋ, jo̱guɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jmɨɨˋbaˈ cajméerˋ e jo̱ cajo̱. Jo̱ ie˜ malɨˈˋ do caˈímˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jmɨɨˋ cajo̱, co̱ˈ caˈáˋ jmɨɨˋ fɨˊ ni˜ laˈúngˉ guóoˈ˜ uǿˉ. Jo̱ dsʉˈ latøøngˉ jmɨgüíˋ có̱o̱ˈ˜guɨ guóoˈ˜ uǿˉ e seaˋ lana nɨsɨséeˆ e quiáˈˉ e nicóbˋ, co̱ˈ lajo̱b ta˜ e caquiʉˈˊ Fidiéeˇ e nilíˋ. Jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jɨˋ jo̱b nicángˋ dseaˋ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e niquidsiˊ Fidiéeˇ íˈˋ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱ ie˜ jo̱b mɨ˜ niˈíingˆ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ calɨnʉ́ʉˈ˜ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

Jo̱guɨ fɨ́ɨˉbɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ e la, dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ iin˜n eáangˊ, jie˜ mɨˊ íingˉ áaˊnaˈ e la: Røøbˋ tíiˊ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ o̱si co̱o̱ˋ mil ji̱i̱ˋ é, co̱ˈ lɨ́ɨngˉ dseaˋ do e lafaˈ co̱o̱ˋ jmɨɨb˜ quiáˈrˉ e co̱o̱ˋ mil ji̱i̱ˋ do, jo̱guɨ e co̱o̱ˋ mil ji̱i̱ˋ do lɨ́ɨiñˉ lafaˈ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ tøømˉ. Jo̱ o̱faˈ jmɨˈɨɨng˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e nijmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcacuørˊ lamɨ˜ jéengˊguɨ laco̱ˈguɨ ɨˊ dsíiˊ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ, dsʉˈ o̱ˈ lajo̱, co̱ˈ e eáangˊ féngˈˊ dsíibˊ dseaˋ do, co̱ˈ jaˋ iiñ˜ faˈ lɨ́ˈˆ e nidsilíingˋ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ lajo̱ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ, dsʉˈ iing˜ dseaˋ do e lajɨɨmˋ dseaˋ niquɨ́ˈˉ nijíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱baˈ niˈnángˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ.

10 Dsʉˈ dseángˈˉ jábˈˉ e nijaquiéemˊ e jmɨɨ˜ e nijáaˊtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ i̱i̱ˋ nilɨlíˈˆ, co̱ˈ nijáarˊ lajeeˇ jaˋ ñiiñ˜ dsíiˊ dseaˋ laco̱ˈ mɨ˜ ngɨˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ɨ̱ɨ̱ˋ mɨ˜ uǿøˋ. Jo̱ ie˜ jo̱b mɨ˜ niˈi̱i̱˜ eáangˊ carˋ niféngˈˊ dseaˋ mɨ˜ ningaˈˊ laˈúngˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ niˈíimˉ jaléngˈˋ i̱ seengˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ do cajo̱, co̱ˈ nicámˋbre có̱o̱ˈ˜ jɨˋ, jo̱guɨ lajo̱bɨ guóoˈ˜ uǿˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jo̱, nicóbˋ có̱o̱ˈ˜ jɨˋ cajo̱.

11 Jo̱ co̱ˈ lajɨbˋ e seaˋ fɨˊ latøøngˉ jmɨgüíˋ nicóˋ cartɨˊ niˈíingˉ, jo̱baˈ ˈnéˉ e nijmiñíingˋ áaˊnaˈ e niˈnaangˉ yaang˜naˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˆnaˈ, jo̱guɨ contøømˉ ˈnéˉ jméeˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ carˋ ngocángˋ óoˊnaˈ. 12 Jo̱ jméeˆnaˈ jaléˈˋ e jo̱ lajeeˇ e nɨsɨjeemˇbaˈ e jmɨɨ˜ e nijáaˊtu̱ Fidiéeˇ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ jmɨˈúumˋbaˈ e nigüeáˋ lajmɨnáˉ e jmɨɨ˜ jo̱. Jo̱ mɨ˜ nitɨ́ˉ e jmɨɨ˜ jo̱, niˈíimˉ laˈúngˉ jmɨgüíˋ co̱ˈ nicóbˋ, jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ seengˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ nijmɨ́ɨmˉbre có̱o̱ˈ˜ e niingˉ jɨˋ do cajo̱. 13 Dsʉˈ jneaa˜guɨ́ɨˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, sɨjeengˇnaaˈ jmɨgüíˋ e ˈmɨ́ɨbˉ có̱o̱ˈ˜guɨ guóoˈ˜ uǿˉ e ˈmɨ́ɨbˉ cajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcacuøˊ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ e nɨcacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ, jo̱ lajalémˈˋ i̱ nilɨseengˋ e fɨˊ jmɨgüíˋ ˈmɨ́ɨˉ do lɨ́ɨiñˊ i̱ guiúngˉ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ dseaˋ do jo̱guɨ i̱ güeangˈˆ.

14 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ iin˜n eáangˊ, e lajeeˇ e sɨjeengˇnaˈ jaléˈˋ e jo̱, jmeeˉbaˈ úungˋ quíiˉnaˈ e nijméeˆnaˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ e laco̱ˈ mɨ˜ nigüéengˉtu̱ Fidiéeˇ fɨˊ jmɨgüíˋ la caléˈˋ catú̱ˉ, e niguiéiñˈˊ ˈnʉ́ˈˋ e seemˋbaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ e jaˋ sɨˈlɨngˈˆnaˈ fɨˊ quinirˇ jo̱guɨ e jaˋ dseeˉ røøngˋnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ. 15 Jo̱guɨ té̱e̱ˊ áaˊnaˈ e contøømˉ féngˈˊ dsíiˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e laco̱ˈ tíiˊbɨ niquɨ́ˈˉ nijíngˈˋ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do e laco̱ˈ nilíˈˋnaˈ nileángˋnaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ. Jo̱ quiáˈˉ lajo̱bɨ cajo̱, jaangˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ii˜naaˈ eáangˊ i̱ siiˋ Paaˉ nɨcajmeˈrˊ jaléˈˋ jiˋ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e cacuøˊ Fidiéeˇ quiáˈrˉ e tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ. 16 Jo̱ fɨˊ ni˜ jaléˈˋ e jiˋ e nɨcajmeˈˊ dseaˋ do, røøˋ nɨcaféiñˈˊ ˈnʉ́ˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ lajɨˋ e júuˆ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ, nañiˊ faˈ jee˜ e jiˋ jo̱ seaˋbɨ e huɨ́ɨngˊ e ningángˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ ngángˈˋ e júuˆ jo̱ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ teáangˉ teáˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e júuˆ jo̱ cajo̱, co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ lɨ́ˈˆ rɨquɨbˈˊ féˈrˋ e˜ guǿngˈˋ e júuˆ e erˊ do, jo̱guɨ jmɨsɨ́ɨmˉbre cajo̱ e˜ guǿngˈˋ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ caguieeˉguɨ do, dsʉˈ mɨ˜ jmóorˋ lajo̱ lɨco̱ˈ guiéngˈˊ yaaiñ˜ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ latab˜.

17 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ iin˜n eáangˊ, co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ dseángˈˉ nɨñíˆbaˈ guiʉ́ˉ jial lɨ́ɨˊ e júuˆ la, jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jmeáangˈ˜naˈ íˆ yaang˜naˈ e laco̱ˈ jaˋ nijmɨgǿøngˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ faˈ e nilíˈrˋ e nitiúung˜naˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. 18 Dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e nijmicuíimˋbɨˈ eáangˊguɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ íbˋ dseaˋ láangˋ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˆiiˈ, jo̱guɨ ˈnéˉ e nilɨne˜guɨ́ɨˈ jial tíiˊ ˈneáangˋ dseaˋ do jneaa˜aaˈ, dseaˋ i̱ jaˋ catɨ́ɨngˉ lajo̱. ¡Jo̱baˈ majmifémˈˊbaaˈ dseaˋ do contøøngˉ jo̱guɨ lajo̱b lata˜!

Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ féˈˋ jiˋ e catɨ́ˋ tú̱ˉ quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes