A A A A A
Bible Book List

2 Pedro 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ eˊ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ

Jo̱ lala fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e lamɨ˜ jéengˊguɨ calɨsémˋ dseaˋ jee˜ dseaˋ Israel i̱ cajmɨcaang˜ e caféˈrˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ, co̱ˈ e júuˆ e caguiarˊ do jmangˈˆ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ; jo̱guɨ lajeeˇ lanab cajo̱ nilɨseengˋ dseaˋ i̱ nijmɨcaang˜ e lɨ́ɨiñˊ tɨfaˈˊ i̱ eˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, dsʉˈ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉbaˈ niˈérˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ e ɨɨmˋ niˈérˉ e júuˆ e ˈléeˊ do e o̱ˈ jáˈˉ, jo̱guɨ niféˈrˋ gaˋ uii˜ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ i̱ dseaˋ laˈíˋ féˈrˋ e jaˋ cuíiñˋ i̱ dseaˋ i̱ caquíiˊ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱baˈ lajmɨnábˉ niquidsiˊ Fidiéeˇ íˈˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ laˈíˋ, jo̱guɨ nicuǿˈˉreiñˈ iihuɨ́ɨˊ cajo̱ e catɨ́ɨiñˉ uíiˈ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e nɨcajméerˋ jo̱guɨ e mɨˊ ˈnooˋbɨ jmóorˋ. Jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ nilɨgøøiñˋ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ do, jo̱ nisíngˈˋtu̱ yaaiñ˜ e fɨˊ gaˋ do, jo̱ uíiˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ gabˋ niféˈˋ dseaˋ uii˜ quiáˈˉ fɨˊ guiʉ́ˉ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ uíiˈ˜ e lɨ́ˋ dsíiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ eˊ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ do cuubˉ, jo̱baˈ nilíˈrˋ e nijmɨgǿøiñˋ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ e erˊ do. Jo̱ dsʉˈ nɨsɨjé̱e̱bˇ e fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ do quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ joˋ mɨ́ɨˊ seaˋguɨ, dsʉco̱ˈ tɨˊ nitɨ́ˉ íˈˋ e Fidiéeˇ niquidsiˊ íˈˆ quiáˈrˉ.

Jo̱ nɨne˜naaˈ guiʉ́ˉ e jaˋ caˈíingˉ Fidiéeˇ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ ángeles i̱ caˈéeˋ dseeˉ, dsʉˈ lɨ́ˈˉ lɨˊ cangojéeiñˋ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨbˈˆ jaléngˈˋ íˋ jo̱ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ sǿbˈˋ caseáangˊneiñˈ do e sɨˈñúuiñˈ˜ do có̱o̱ˈ˜ ñíˆ cadena cartɨˊ mɨ˜ niquidsiˊ Fidiéeˇ íˈˋ quiáiñˈˉ do. Jo̱guɨ lajo̱bɨ nɨne˜naaˈ guiʉ́ˉ e jaˋ caˈíingˉ Fidiéeˇ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ i̱ calɨséngˋ malɨˈˋ, co̱ˈ ie˜ jo̱ Fidiéeˇ cacuøˈˊreiñˈ do iihuɨ́ɨˊ e cajméerˋ e caˈáˋ jmɨɨˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ e quiáˈˉ cajúmˉ lajɨɨmˋ dseaˋ i̱ sooˋ dsíiˊ i̱ cajméeˋ gaˋ do. Jo̱ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ Noébingˈ i̱ caseáangˊguɨ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ íˋbingˈ i̱ caˈéeˋ e guiʉ́ˉ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱b cajo̱ caseáamˊbɨ guiángˉguɨ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ ie˜ jo̱. Jo̱guɨ lajo̱b cajo̱ caˈíimˉ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ fɨɨˋ Sodoma có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ fɨɨˋ Gomorra e cacóoˉ eáangˊ fɨˊ jo̱ cartɨˊ caje̱ˊ yaang˜ faˋ e laco̱ˈ nilɨñiˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nilɨseengˋ cøøngˋguɨ e lajo̱b iihuɨ́ɨˊ niˈíngˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ gaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ Fidiéeˇ. Dsʉˈ ie˜ jo̱ caleáamˋbre jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Lot, co̱ˈ jaangˋ dseaˋ guiúmˉ lɨ́ɨngˊ íˋ, jo̱guɨ eáamˊ óorˋ fɨˈíˆ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e nírˋ e jmóoˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ táaiñˈˋ do.

Jo̱ laco̱o̱ˋ jmɨɨb˜ i̱ dseaˋ guiúngˉ i̱ siiˋ Lot do seeiñˋ e eáamˊ óorˋ fɨˈíˆ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ sooˋ dsíiˊ do uíiˈ˜ e nírˋ jo̱guɨ e núurˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jmóoˋ i̱ dseaˋ ˈlɨngˈˆ do. Jo̱ co̱ˈ jáˈˉ jaléˈˋ e la, jo̱baˈ nɨne˜naaˈ guiʉ́ˉ e jaˋ huɨ́ɨngˊ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ e láaiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ. Jo̱ nɨne˜naaˈ cajo̱ jial cuøˈˊ Fidiéeˇ iihuɨ́ɨˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ gaˋ cartɨˊ mɨ˜ niquidsirˊ íˈˋ ˈñiaˈrˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ laˈíˋ. 10 Jo̱ lajeeˇ lajaléngˈˋ dseaˋ, eáangˊguɨ nicuøˈˊ Fidiéeˇ iihuɨ́ɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ˋ dsíiˊ e jmóorˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ lajeeˇ laˈóˈˋ yaaiñ˜ jo̱guɨ i̱ jaˋ iing˜ e Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈrˉ. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ í̱i̱bˊ lɨ́ɨiñˊ, jo̱guɨ teábˋ dsíirˊ jmérˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ e ˈlɨˈˆ, jo̱guɨ jaˋ ˈgóˈrˋ e féˈrˋ gaˋ uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ ˈgøngˈˊ i̱ jaˋ jnéengˉ i̱ seengˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ. 11 Jo̱ jaléngˈˋ ángeles i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ, nañiˊ faˈ íˋbingˈ dseángˈˉ e seaˋguɨ bíˋ quiáˈˉ laco̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ eˊ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ do, jo̱guɨ nañiˊ faˈ seaˋguɨ fɨˊ quiáˈrˉ cajo̱ laco̱ˈguɨ i̱ dseaˋ íˋ, dsʉˈ nɨñiˊbre e jaˋ dseengˋ faˈ e niféˈrˋ gaˋ fɨˊ quiniˇ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ ˈgøngˈˊ do i̱ jaˋ jnéengˉ i̱ seengˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ.

12 Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ eˊ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ do lɨ́ɨiñˊ lafaˈ jóˈˋ núubˆ co̱ˈ jaˋ e ngáiñˈˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ seeiñˋ lajo̱b; co̱ˈ jóˈˋ núuˆbingˈ i̱ lɨ́ɨngˊ e lɨco̱ˈ ngáangˈ˜neˈ e sángˈˊ dseaˋ íˋreˈ jo̱ jngaiñˈˊ, jo̱baˈ lajo̱b lɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ, co̱ˈ féˈrˋ gaˋ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jaˋ ngáiñˈˋ do. Dsʉˈ lajo̱b nidsingɨ́ɨiñˉ e niˈíimˉ quiáˈrˉ cajo̱ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ quiáˈrˉ laco̱ˈguɨ júungˉ jaléngˈˋ i̱ jóˈˋ íˋ, 13 jo̱ røøbˋ niˈíngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ iihuɨ́ɨˊ laco̱ˈguɨ nɨcajmeáiñˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ i̱ jiéngˈˋguɨ. Jo̱ dseángˈˉ jaˋ ɨˈˋ lɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ e jmóorˋ lajo̱ mɨ˜ jmɨɨ˜, co̱ˈ lɨco̱ˈ ɨˊ dsíirˊ e eáamˊ juguiʉ́ˉ seeiñˋ e lɨ́ˋ dsíirˊ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la; dsʉˈ dseángˈˉ gabˋ lɨ́ɨˊ e seengˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ i̱ táˈˉ mɨ́ɨˈ˜ lajeeˇ eeˋgo̱ jmɨɨ˜ jmooˋnaˈ, jo̱ i̱ dseaˋ laˈíˋ lɨco̱ˈ jmiˈiáangˋ dsíirˊ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ˋ dsíirˊ yaam˜bre fɨˊ jmɨgüíˋ la mɨ˜ eeˋgo̱ jmɨgǿøiñˋ dseaˋ.

14 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ jaˋ líˋ níiñˉ jaangˋ dseamɨ́ˋ e faˈ jaˋ suuiñˋ; jo̱ dseángˈˉ jaˋ fɨ́mˈˊbre e beángˈˊ dseeˉ yaaiñ˜. Jo̱guɨ eáamˊ jmóorˋ ta˜ jmɨˈóoˋ e cǿøiñˉ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ teáangˉ teáˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ dseángˈˉ tɨˊ i̱ dsináangˊ cuubˉ lɨ́ɨiñˊ. Jo̱ uíiˈ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jmóoˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ, jo̱baˈ dseángˈˉ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ nibíiñˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ. 15 Jo̱ sɨˈíimˇ dseaˋ do lana, co̱ˈ nɨcatʉ́ˋbre e teáaiñˉ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ nɨcajméerˋ laco̱ˈ cajméeˋ jaangˋ dseaˋ i̱ sɨˈíˆ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ i̱ calɨsíˋ Balaam, jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ calɨsíˋ Beor, co̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ cajméerˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ e gaˋ e laco̱ˈ nilíˈrˋ cuubˉ lamɨ˜ lɨ́ɨiñˆ, 16 jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ íˋ cajɨ́ɨmˉbre uíiˈ˜ e dseeˉ e caˈéerˋ do, co̱ˈ cajíimˉ búˈˆ quiáˈrˉ írˋ, co̱ˈ i̱ búˈˆ do caféˈˋreˈ laco̱ˈ féˈˋ dseabˋ, jo̱ jo̱b mɨ˜ cajníingˊneˈ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ˋ dsíiˊ i̱ dseaˋ do.

17 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ i̱ eˊ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ do lɨ́ɨiñˊ laco̱ˈ dseaˋ i̱ jaˋ ta˜ íingˆ, co̱ˈ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ co̱o̱ˋ ojmɨ́ˆ lɨ˜ jaˋ a˜ jmɨɨˋ, o̱si lafaˈ jníiˊ e dsiguíingˉ có̱o̱ˈ˜ guíˋ e jaˋ quie̱ˊ jmɨ́ɨˊ é; jo̱ Fidiéeˇbingˈ cacuøˊ e nɨsɨˈíingˆ i̱ dseaˋ do dseángˈˉ e nidsilíiñˋ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ sǿˈˋ lata˜. 18 Co̱ˈ yaam˜bre guiarˊ júuˆ e róoˉ jo̱guɨ júuˆ e jaˋ uiing˜ seaˋ, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e gaˋ e sɨtɨ́ɨiñˇ jmóorˋ do jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e lɨ́ˋ dsíirˊ yaaiñ˜ do cǿøiñˉ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nabɨ ˈléˈˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ e nabɨ nɨcanaaiñˋ e ˈnaaiñˋ yaaiñ˜ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ do. 19 Co̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ eˊ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ do sɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e cuǿømˋ líˋ jméiñˈˉ jaléˈˋ e iiñ˜, jo̱guɨ jaˋ ˈnéˉ jmitiñˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e júuˆ e caˈerˊ do, co̱ˈ yaam˜bɨr lɨ́ɨiñˊ lafaˈ dseaˋ i̱ sɨˈnɨɨngˇ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la; co̱ˈ nɨñiˊ dseaˋ e lɨ́ˈˉ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ nɨcajángˈˋ ˈñiaˈˊ e nijmérˉ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la lɨ́ɨiñˊ lafaˈ i̱ dseaˋ i̱ nɨcalɨ́ˈˉ e quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jmóorˋ do. 20 Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcalɨcuíingˋ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ láangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jo̱baˈ nɨcaˈnaangˋ yaaiñ˜ jee˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jmóoˋ dseaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ dsʉˈ song caquɨngˈˉtu̱ i̱ dseaˋ do e fɨˊ gaˋ do jo̱ cajméeˋtu̱r jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ, jo̱guɨ niquiʉ́ˈˉtu̱ ta˜ quiáˈrˉ jaléˈˋ e jo̱, jo̱baˈ eáangˊguɨ gaˋ niˈuíingˉ quiáˈrˉ laco̱ˈguɨ lamɨ˜ jéengˊguɨ ie˜ lamɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nilɨcuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ. 21 Jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ faˈ e jaˋ mɨˊ canaaiñˋ e teáaiñˉ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ laco̱ˈguɨ catʉ́ˋtu̱r jaléˈˋ e nɨcangɨ́ɨiñˈˋ do mɨ˜ nɨcalɨcuíiñˋ dseaˋ do jo̱guɨ e nɨcasíñˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱iñˈ˜ do. 22 Co̱ˈ nɨcalɨtib˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e ró̱o̱ˋ e féˈˋ lala: “Yaam˜ dsiiˋ gøˈˊtu̱reˈ ñʉ˜ quiáaˉreˈ e ñʉ́ˋreˈ do”; jo̱guɨ “Jaangˋ cúˆ i̱ dseángˈˉ lalɨ́ˉ caláˈˉ nitáangˈ˜tu̱ ˈñiaˈˊreˈ jee˜ jmɨjí̱i̱ˋ”.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes