Add parallel Print Page Options

Jun tcab uˈj e xiˈ ttzˈiˈben apóstol Pedro

Jun kˈolbebl tuˈn apóstol Pedro

Inayena Simón Pedro. Jun t‑akˈanal bix jun t‑xel Jesucristo kena. Nxiˈ ntzˈiˈbena ja uˈj lu te cyey xjal ma chi ocslana tiˈ Cristo tisen keya, ejooˈya t‑xel Jesús. Clol ke bix Diosxin, bix cuma jiquenxin, ma kˈoj ke tuˈn koc te ocslal. Tzajxit nim xtalbil cyey bix chi tenxita tuj ttz̈yal tuˈnj cytzkiˈna Dios tuya Kaaw Jesús.

Ti tten cychunkˈlal ke ocslal

Tuˈnj tipemalxin bix tuˈnj ktzkiˈn jaxin, ma tzaj tkˈoˈnxin ke cykilca najben tuˈn tten kchunkˈlal te junx maj bix tuˈn t‑xiˈ kiiˈn kchunkˈlal tisen taj Dios. Ma ttxocxin ejooˈ tuˈn kten tuyaxin tuj tcawbilxin jawnex bix tuˈn koc te ttanemxin tbanelxix. Tuˈnj tipemalxin bix tuˈnj ktzkiˈn jaxin, ma cyaj tkˈoˈnxin jawnex tyolxin te ke tuˈn t‑xiˈ kiiˈn jun knaabl jiquen tisenj texin Dios bix tuˈn ktzakpet tiˈj tikˈch yaaˈn baˈn at twitz txˈotxˈ.

Cuma ma tzaj tkˈoˈn Dios xtalbil te ke tuˈn koc te ttanem jiquen, juˈ tzunj, yaaˈn nuk chi ocslala tiˈ Cristo, pero jax juˈxa cˈoquel cyipena tiˈj tuˈn cytena jiquenxix. Bix yaaˈn nuk jaj lu, sino jax juˈx cykˈoˈnc cyipena tiˈj tuˈn tel cyniˈya tiˈj. Bix yaaˈn nuk tuˈn tel cyniˈya tiˈj. Jax juˈx cykˈoˈnc cyipena tiˈj tuˈn ttzyunte cyiiba twitz il. Bix yaaˈn oˈcx tuˈn ttzyun cyiiba. Jax juˈx tuˈn tten cypasensyey. Bix yaaˈn nuk oˈcx jlu. Jax juˈx tuˈn t‑xiˈ cyiiˈna cynaabla tisen taj Dios. Bix yaaˈn nuk oˈcx jlu. Jax juˈx tuˈn toc cyakˈ ke niyˈtl ocslal cyey. Bix yaaˈn nuk oˈcx tuˈn toc cyakˈ ocslal cyey. Jax juˈx tuˈn toc cyakˈ cykilca xjal cyey. Katzen ma bint cykilca jlu cyuˈna bix ka tz̈ˈiyne tz̈ˈiy cynaabla juˈwa, nchi ajben tzuna, bix cˈajbel jlu tuˈn cytzkiˈna ja Kaaw Jesucristo. Pero ka min nbint cyuˈna tuˈn cytz̈ˈiya tuj cyocslabla juˈwa, tisentzen sjuman tiˈ cywitza min nakˈ, bix ka mos̈key, cuma ma tzˈel tuj cycˈuˈja o chi txjeta tuˈnxin tiˈ cyila te ootxa. 10 Juˈ tzunj, key ocslal, juntl maj cxeˈl nkbaˈna cyey tuˈn toc cyipena tiˈj tuˈn cytena jiquenxix, tuˈntzen cycyaj tena tuj cyocslabla. E ttxoc Dios ejeeˈy bix e tscyˈoxin ejeeˈy tuˈn cyoca te t‑xjalxin. Ka ma tzˈoc cyipena tiˈj juˈwa, miˈn cheˈxa tuj il. 11 Cykilcaj ma txiˈ nkbaˈna cyey, ka nbint cyuˈna juˈwa, tuya cykil tcˈuˈj Kaaw Jesucristo, Clol ke, ctkˈaˈ tuˈn cyoca tuj lugar jaaˈ ccawel te junx maj.

12 Ilxsen tiˈj jyol ma txiˈ nkbaˈna cyey, tuˈn cycywixa mas tuj cyocslabla. Juˈ tzunj, miˈn cyaj nkˈoˈna tuˈn t‑xiˈ nkbaˈna ja consejo lu nim maj te cyey, amale elet cyniˈya tiˈj bix ma cub cyiˈja wuˈna jaˈlewe ka jaxxix nyola. 13 Tiˈj lux kena iˈtza, baˈn tuj nwitza tuˈn tcyaj nkˈumena cyey tiˈj lu, tuˈntzen tjaw cyitzˈjsaˈna cynaabla bix tuˈn tul tuj cycˈuˈja. 14 Il tiˈj cyjel nkˈumena cyey, cuma n‑el nniˈya tiˈj chˈixcˈa tuˈn taj wanema cjawetz tuj nxumlala, cuma o tzaj tyeecˈan Kaaw Jesucristo weya. 15 Loˈj lux kena iˈtza, cˈoquel wipena tiˈj tuˈn tcyaj wokxenena cyey, tuˈntzen tul nyola tuj cycˈuˈja oj ncyima.

Kej apóstol o cyil tipemal Jesucristo

16 Tej t‑xiˈ kkˈumena cyey, ejooˈya t‑xel Kaaw Jesucristo, tiˈj tipemalxin bix tiˈj tuˈn tul meltzˈajxin juntl maj, yaaˈn nko yolena tisenj nicˈbil yol tzin cyxnakˈtzaˈn juuntl xnakˈtzal ẍbiˈlke pero ẍtakˈke, cuma oc kcyeˈyena tej tul jlet‑xin kwitza tuya jawnex tipemalxin. 17 Oc kcyeˈyena tej ttzaj tkˈoˈn Kman Dios nimbil te Jesús bix e jaw tnimsaˈnxin tbi. Bix e kbiˈya tej ttzaj tkbaˈn Dios jawnex tiˈj Tcwal cyjulu: “Ja weya Ncwal jlu n‑oc takˈ weya. Nimxsen nchin tzalaja tiˈj,” tz̈i Dios. 18 Ejooˈxa e binte kej yol lu tej ttzaj kbet tuj cyaˈj, tej kjapana twiˈ witz tuya Jesús jaaˈ e cˈuˈla ten Dios. 19 Bix yaaˈn nuk ejooˈya at kyola tiˈ Cristo. Jax juˈx at cyyol kej tyolel Dios te ootxa jaxxixxsen. Baˈn tuˈn toc cycˈuˈja tiˈj yol jaxxix, tuˈntzen tel cyniˈya tiˈj alcyej jiquen bix alcyej ẍtakˈ. Tej yol jaxxix tisen jun jul tzaj, tuˈn tchicˈajax tikˈch jilel tuj klolj. Cynimanxa jaxxix ojxe tul meltzˈaj Kaaw bix qˈuelel cyniˈya tiˈj te junx maj tuj cyanema, tisen oj n‑el klolj oj n‑ul kˈij. 20 Il tiˈj qˈuelel cyniˈya tiˈj tej tcub cytzˈiˈben ke tyolel Dios tyol Dios twitz t‑xak uˈj, yaaˈn cyexxin cyyol e cub cytzˈiˈben. 21 Bajx cwaˈ cytzˈiˈben ke tyolel Dios cyex cyajbil, sino nuk oˈcx ajbenke te Dios. Kˈiˈnkexin tuˈn Espíritu Santo, bix nuk tyol Dios e cub cytzˈiˈbenxin.