Add parallel Print Page Options

Ri jkˈajicch Kakaj Jesucristo

Atak lokˈlajtak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, riˈ ri jcabˈ inwuj ri tantzˈibˈajbˈi chawechak. Li mak quibˈ inwuj li, xinyaˈbˈi anoˈjak pire tabˈantak jun chomorsaˈn kes pi jcholajl.

Cuxtaj awiˈlak nen xijtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojr ri tosoltak pire Kakaj Dios. Y cuxtaj awiˈlak Jpixbˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl y ajcolol ke ri xijtak yak jtakoˈn.

Atak rajwaxiˈ tawetemajtak chi cuando titaw qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak, wiˈ subˈlaj cristian tritzˈbˈejtak jwich Kakaj Dios jwiˈl riˈ tibˈe ranmak chi jbˈanic mak etzltak raybˈl ri rajak rechak trantak. Y tijbˈijtak: Kakaj Jesucristo xijiˈ chi tipe chiquiˈn, pero ajquiˈ chi petc. Juntir ajwichke rilic chapcaˈ laˈ mak junabˈ cuando aj yoˈltak kamam katitˈ y chapcaˈ cuando xcholmajch jwich kˈijsak ojrtaktzij, ticheˈtak.

Mak cristian li trantak chapcaˈ taˈ retamak chi jwiˈlke Jyolj Kakaj Dios xwaˈx caj ojrtaktzij y xan chi xelch ulew li jaˈ y xcan sutul rij jwiˈl jaˈ. Y ojrtaktzij laˈ jaˈ xsachsaj jwich juntir ri wiˈtak wich ulew. Pero caj pach ulew ri wiˈ lajori tosoliˈ laˈ Jyolj Kakaj Dios pire ticˈatsaj laˈ kˈakˈ cuando titaw kˈij tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios wich kˈijsak y cuando tijsach jwichak juntir mak cristian ri taˈ xcojontak chiwch.

Pero atak lokˈlajtak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, mi sach chawechak, chiwch Kakaj Dios ri Kajawl jun kˈij jilon jkˈaxic chapcaˈ jkˈaxic jun mil (1,000) junabˈ y jun mil (1,000) junabˈ jilon jkˈaxic chapcaˈ jkˈaxic jun kˈij. Kakaj Dios ri Kajawl maˈ titaˈke bˈaymaj chi jbˈanic lawiˈ ri bˈil jwiˈl chapcaˈ tijchomorsajtak laj ranmak jujun cristian. Kakaj Dios tike jnimirsaj ranm chi rulbˈej chi juntir cristian tijqˈuex jnoˈjak chiwch, jwiˈl riˈ raj chi ni jono cristian tisaach jwich.

10 Cuando titaw kˈij tipe Kakaj Jesucristo ri Kajawl, etke tipet chapcaˈ jpetic jun alkˈom lakˈabˈ. Y ajrucˈreˈ caj tina saachna jwich li jun jumumem ri subˈlaj tzakom chˈolal jtaic. Y juntir ri wiˈtak lecj tina saachna jwichak li kˈakˈ y ulew pach juntir ri wiˈtak chiwch, tina cˈatna li kˈakˈ.

11 Jwiˈl jilon jsachic jwichak juntir li tibˈansaj jwiˈl Kakaj Dios, jwiˈliˈli rajwaxiˈ tos aybˈak re mak etzltak noˈj laj acˈaslemalak y bˈantak lawiˈ raj Kakaj Dios 12 y rajwaxiˈ nojel awanmak chi rulbˈej titaw man kˈij ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios. Jwiˈl laˈ kˈij li, caj tisachsaj jwich laˈ kˈakˈ y juntir ri wiˈtak lecj tina jaˈrtakna jwiˈl jkˈakˈal xak kˈakˈ.

13 Pero ojtak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, riˈ tijin tikulbˈejtak jun aacˈ caj y jun aacˈ ulew ri bˈilch jwiˈl Kakaj Dios ojr, ri lamas tina bˈansajna ri kes pi jcholajl chiwch Kakaj Dios.

14 Jwiˈliˈli atak lokˈajtak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, jwiˈl attijintak chi rulbˈej juntir li, bˈantak utzil laj acˈaslemalak pire maˈquiˈ ni jun amacak titaˈmaj chiwch Kakaj Dios y pire tiwaˈx utzil chaxoˈlak. 15 Y cuxtaj awiˈlak chi Kakaj Dios ri Kajawl wiˈ jcowil ranm chi rilicak juntir cristian jwiˈl riˈ raj chi juntir ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak. Y juntir li xtzˈibˈajiˈbˈi chawechak jwiˈl Pablo ri lokˈlaj wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo chapcaˈ ri jnoˈj ri xyeˈsaj re jwiˈl Kakaj Dios. 16 Y jilon xijbˈi li juntir jwuj ri xtzˈibˈajbˈi pi awechak chapcaˈ ximbˈij in chawechak. Wiˈ jujun jyolj mas cˈax jtaˈic jcholajl, pero mak cristian ri taˈ retamak jcholajl Jyolj Kakaj Dios y quibˈke tiel jchomorsaˈnak, tijqˈuextak jcholajl chapcaˈ trantak chi jqˈuexic jcholajl ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios pire tibˈansaj kˈatbˈitzij chibˈak jwiˈl Kakaj Dios.

17 Jilonli atak lokˈlajtak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, jwiˈl awetamakchak jcholajl juntir li, chajaj aybˈak, ma yeˈ aybˈak chi subˈem jwiˈlak mak jnoˈjak mak joˈstaklaj ajtijonl pire maˈ taquibˈaj awanmak chirij Kakaj Jesucristo. 18 Pero riˈ mas rajwax tawetemajtak mas chirij rutzil ranm Kakaj Jesucristo ri Kajawl y ajcolol ke. Y tawetemajtak nen tran.

¡Xike Kakaj Jesucristo rajwax tinimirsaj jkˈij, lajori y ni jun bˈwelt mi can yeˈsaj jnimirsaj jkˈij!