Add parallel Print Page Options

Mak joˈstaklaj ajtijonl

Chijxoˈlak yak rijajl Israel ojr xwaˈxtakaˈ jujun ri xcoj ribˈak chapcaˈ ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios y jilon chaxoˈl atak tina waˈxtakna jujun ri tina jcojna ribˈak pi ajtijoltak cristian re Jyolj Kakaj Dios. Pero rechak tina jtijojtakna cristian re mak jcˈutuˈnak ri maˈ jcholajl taˈn, ri tisubˈuw rechak cristian, asta taˈ rajak tijbˈijtak chi tzˈetiˈ xtojsajiˈ jmacak jwiˈl Kakaj Jesucristo. Jilonli tike jtoc chirijak tibˈansaj kˈatbˈitzij chibˈak laj or.

Y subˈlaj cristian titakentak rechak chi jbˈanic mak etzltak jnoˈj. Y jwiˈl rechak, mak cristian tichak yokˈontak chirij jtakej jcojic tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Y jwiˈl subˈlaj tibˈe ranmak chirij pwak, tijtoctak noˈj ri quiek laˈ tresajtak pwak chawijak. Pero rechak ojrtaktzijiˈ chomorsal jwiˈl Kakaj Dios chi tina ranna jkˈatbˈitzij chibˈak y taˈ ricˈabˈak tibˈansaj kˈatbˈitzij chibˈak jwiˈl Kakaj Dios.

Kakaj Dios taˈ xcuy jmacak mak anjl ri xmacuntak chiwch, re xtˈojaˈbˈi juntir ribˈilak li mak jul li ukuˈmal y xtzˈapij claˈ asta titaw kˈij tran jkˈatbˈitzij. Y Kakaj Dios taˈ xcuy jmacak juntir mak cristian ri wiˈtak wich ulew ojrtaktzij, re xtakaˈch jun nimlaj kˈalaj chibˈak juntir mak cristian ri taˈ xcojontak chiwch. Y Kakaj Dios xike xcol Noé pach wukubˈ (7) chi cristian chic. Riˈ Noé li ri xin rechak mak cristian chi tijqˈuex jnoˈjak pire tran sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios.

Y Kakaj Dios xanaˈ kˈatbˈitzij chibˈak mak cristian re man tilmit Sodoma pach Gomorra, rechak xcˈatsajtak laˈ kˈakˈ asta xchajartak pire cˈutbˈire chiwchak mak cristian ri nen mo jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri tina ranna chibˈak mak ri taˈ ticojontak chiwch. Cuando ajquiˈ chi ran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak mak cristian re man tilmit Sodoma pach Gomorra, Kakaj Dios xcol Lot, jun winak ri sucˈul ranm chiwch. Lot poc xcˈaxcˈobˈ ranm jwiˈl mak etzltak noˈj ri bˈesal ranmak mak cristian chi jbˈanic. Lot cuando xwaˈx chijxoˈlak mak cristian li, nojel kˈij subˈlaj xcˈaxcˈobˈ ranm chi rilic y chi jtaic juntir mak etzltak noˈj ri trantak mak cristian.

Jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl retamiˈ nen tran chi jcolic yak ri ticojontak chiwch cuando tijtijtak cˈax pire ticˈutun wi cubˈuliˈ jchˈolak chirij y tosoltake mak cristian jwiˈl ri tibˈanowtak mak etzltak noˈj pire tran jkˈatbˈitzij chibˈak cuando titaw kˈij tran jkˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian. 10 Y Kakaj Dios tranaˈ jkˈatbˈitzij chibˈak juntir mak cristian ri tibˈanowtak mak etzltak raybˈl re tzˈiˈal, mak ri tijxuttak jkˈatbˈitzij Kakaj Jesucristo. Mak cristian li poc tijcoj jkˈijak, taˈ tijchomorsajtak nen trantak, taˈ titzaak jchˈolak y tiyokˈontak chirijak yak ri wiˈ rekleˈnak lecj. 11 Pero ni yak anjl ri wiˈ jcwinelak y wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈak chiwchak mak joˈstaklaj ajtijonl li, taˈ tijtzˈonajtak cˈax re Kakaj Dios chirijak mak cristian li.

12 Mak cristian li ri tiyokˈontak chirij kelen ri taˈ retamak jcholajl, jilontak chapcaˈ mak awaj ri taˈ tijchomorsajtak nen trantak, tiqˈuisiˈytak reke tichapsajtak y ticamsajtak. Mak cristian li tisachsajiˈ jwichak chapcaˈ tibˈansaj rechak mak awaj. 13 Rechak tina jtijtakna cˈax jwiˈl mak etzltak noˈj ri trantak, jwiˈl rechak jachemiˈ ribˈak chi jbˈanic mak etzltak noˈj onque chi sakil. Tricˈaj rechak jor tzi tijintak chi jbˈanic cuando tijin trantak mak etzltak noˈj li, jor qˈuixibˈal trantak cuando tiwiˈntak chaxoˈlak li comon wicˈ.

14 Mak cristian li subˈlaj tijrayajtak rechbˈej jun anm ri maˈ jcˈulajlak taˈn, taˈ tiqˈuistaj ranmak chi macunc, tijtakchiˈjtak yak cristian ri quibˈke ranmak chirij Kakaj Jesucristo y riˈ bˈesal ranmak chirij kelen. Mak cristian li tibˈansajiˈ kˈatbˈitzij chibˈak jwiˈl Kakaj Dios. 15 Rechak xcan jyeˈtak sucˈul bˈe, riˈ xantak chapcaˈ xan Balaam ojr ri jcˈajol Beor, ri xeˈ ranm chi jchˈequic jpwaak jwiˈl man etzl chomorsaˈn ri xan. 16 Pero Balaam xkˈelsajiˈ li bˈe jwiˈl man jbˈur, man bˈur taˈ tiyolow, pero xchˈaˈwiˈ riqˈui Balaam chapcaˈ jtaic jun cristian. Jilonli xkˈelsaj pire maˈ tran man sonslaj chomorsaˈn ri raj tran.

17 Mak joˈstaklaj ajtijonl li jilon jbˈanicak chapcaˈ chekejtak relexebˈtak jaˈ y chapcaˈ sutzˈ ri tike cˈamsajbˈi jwiˈl tew. Mak cristian li tina bˈetakna li man luwar subˈlaj ukuˈm y taˈ relicakch claˈ. 18 Rechak subˈlaj tijcoj jkˈijak chi yoloj ri taˈ nen tichacuj y jwiˈl mak etzltak raybˈl re tzˈiˈal ri trantak, ticwintak chi jsubˈicak yak ri ajriˈke relicak chijxoˈlak mak cristian ri tibˈanowtak etzltak noˈj laj jcˈaslemalak. 19 Mak joˈstaklaj ajtijonl li tijbˈijtak rechak yak ri ajriˈke xcan jyeˈtak mak etzltak noˈj chi tijnaˈ trantak lawiˈ rajak, jwiˈl rechak taˈ ticwintak chi resaj ribˈak laj jkˈabˈ mak etzltak noˈj. Jwiˈl juntir cristian ri wiˈ nen titakon chibˈak jilon jbˈanicak chapcaˈ jun cristian ri wiˈ rajw. 20 Yak ri ajriˈ xcolmajtak laj jkˈabˈ mak etzltak noˈj jwiˈl retamakchak nen tran Kakaj Jesucristo ri Kajawl y ajcolol ke y wi tioctak chic chi jbˈanic mak etzltak noˈj, tichˈeconiˈ mak etzltak noˈj chibˈak y tiwux mas etzl jnoˈjak chiwch ojr. 21 Pi rechak, sak tijbˈij miti xchˈobˈtakna ri nen mo jcubˈaj chˈol chirij Kakaj Jesucristo ri chapcaˈ jun sucˈul bˈe y xcan jyeˈtak jcojic Lokˈlaj Jpixbˈ Kakaj Dios ri xijsaj rechak. 22 Chirijak mak cristian li titaw chiwch ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios:

Man tzˈiˈ tina jcaˈmulajna jtijic jxabˈ, ticheˈ. Y tijbˈij chic:
Jun ixok aak aj jbˈanic ritin, tibˈe jparantij chiquiˈ ribˈ li xokˈol, ticheˈ.