Add parallel Print Page Options

Tältet sätts samman

40 Herren talade till Mose: ”Sätt upp boningen, uppenbarelsetältet, på första dagen i den första månaden. Inuti det ska du placera arken med förbundstecknet, och sedan ska du hänga upp förhänget framför arken. Ställ sedan in bordet och lägg alla tillbehör på det, ta in lampstället och sätt upp lamporna.

Guldaltaret för rökelsen ska du placera framför arken med förbundstecknet. Sätt upp förhänget framför ingången till boningen och placera brännofferaltaret framför ingången till boningen, uppenbarelsetältet. Mellan uppenbarelsetältet och altaret ska du ställa tvättfatet och fylla det med vatten. Sedan ska du sätta upp förgården runt omkring och hänga upp förhänget för ingången till förgården.

Därefter ska du ta smörjelseoljan och smörja hela boningen och allt som finns inne i det, tillbehör och inredning, för att det ska bli helgat. 10 Smörj med smörjelseolja brännofferaltaret och dess tillbehör och helga det, för sedan ska altaret vara högheligt. 11 Smörj sedan tvättfatet och ställningen till det, så att det blir helgat.

12 För sedan fram Aron och hans söner till ingången av uppenbarelsetältet och tvätta dem med vatten 13 och ta på Aron de heliga kläderna och smörj honom, så att han blir helgad till att tjäna mig som präst. 14 För sedan fram hans söner och ta på dem tunikorna 15 och smörj dem, som du gjorde med deras far, så att de kan tjäna mig som präster. Deras smörjelse till prästtjänst ska sedan gälla för all framtid, från generation till generation.”

16 Mose utförde allt så som Herren hade befallt honom. 17 På första dagen i första månaden av det andra året blev boningen uppsatt. 18 Mose satte upp det, ställde socklarna på plats, satte upp brädorna, sköt in tvärstängerna och satte upp stolparna. 19 Sedan bredde han ut tältduken över boningen och lade på överdraget på tältet så som Herren hade befallt honom.

20 Inne i arken placerade han förbundstecknet, satte bärstängerna på plats och placerade försoningsstället ovanpå arken. 21 Sedan förde han in arken i boningen och satte upp förhänget för att dölja arken med förbundstecknet så som Herren hade befallt honom.

22 Sedan ställde han bordet på norra sidan av uppenbarelsetältet utanför förhänget 23 och lade skådebröden på bordet inför Herren så som Herren hade befallt honom.

24 Han ställde lampstället i uppenbarelsetältet mitt emot bordet på södra sidan av boningen. 25 Sedan ställde han lamporna inför Herren så som Herren hade befallt honom, 26 ställde guldaltaret i uppenbarelsetältet intill förhänget 27 och tände en välluktande rökelse på altaret så som Herren hade befallt honom.

28 Han satte upp förhänget för ingången till boningen, 29 ställde brännofferaltaret vid ingången till boningen, uppenbarelsetältet, och offrade brännoffer och matoffer på det så som Herren hade befallt honom.

30 Sedan ställde han tvättfatet mellan uppenbarelsetältet och altaret och fyllde det med vatten för tvättning. 31 Mose och Aron och Arons söner tvättade sina händer och fötter där 32 varje gång de skulle gå till altaret och in i uppenbarelsetältet så som Herren hade befallt Mose.

33 Därefter satte han upp inhägnaden till förgården som skulle omge boningen och altaret och satte upp förhänget för ingången till förgården. Och så avslutade Mose arbetet.

Herrens härlighet

34 Då kom molnet och täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen. 35 Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, därför att molnet fanns där och Herrens härlighet fyllde boningen. 36 Och så snart molnet höjde sig från boningen, gick Israels folk vidare. 37 Men om molnet inte höjde sig, bröt de inte upp innan det höjde sig igen.

38 Herrens moln vilade över boningen under dagarna och på nätterna fanns en eld i molnet, så att Israels folk alltid kunde se det under hela sin resa.