Add parallel Print Page Options

Prästernas dräkter

(2 Mos 39:1)

28 Du ska föra fram och avskilja din bror Aron och hans söner Nadav och Avihu, Elasar och Itamar från israeliternas krets till präster åt mig. Du ska låta sy en helig dräkt till ära och prydnad för din bror Aron. Uppmana dem i vars hjärtan jag lagt vishetens ande att göra kläder åt honom som avskiljer honom till att vara präst åt mig. Detta ska de göra åt honom: en bröstsköld, en efod, en mantel, en vävd tunika, en turban och ett bälte. De ska göra heliga kläder åt din bror Aron och hans söner, så att de kan vara mina präster. De ska använda guld, blått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn.

Efoden

(2 Mos 39:2-7)

Efoden ska göras av guld och av blått, purpurrött, karmosinrött och tvinnat fint lingarn i konstvävnad. Den ska göras i två axelstycken som fästs ihop i kanterna så att den hålls ihop. Bältet, som ska sitta fast vid efoden, ska göras på samma sätt, i ett stycke med den, av guld och blått, purpurrött, karmosinrött och tvinnat fint lingarn. Ta två onyxstenar och rista in namnen på Israels söner i dem. 10 Sex namn ska finnas på vardera stenen, från den äldsta till den yngsta. 11 När du graverar in Israels söners namn ska du gravera som när man graverar sigill. De ska vara infattade i flätverk av guld. 12 Fäst dem på efodens axelstycken som en påminnelse om Israels söner. Aron ska bära Israels söners namn inför Herren på sina axlar som en ständig påminnelse. 13 Låt göra flätverk av guld 14 och två snoddar av rent guld, tvinnade som snören, och fäst dem vid flätverken.

Bröstskölden

(2 Mos 39:8-21)

15 Sedan ska du göra en bröstsköld av finaste konstvävnad för domsutslag. Gör den som efoden, av guld och blått, purpurrött, karmosinrött och tvinnat fint lingarn. 16 Bröstskölden ska vara fyrkantig och dubbelvikt, 25 centimeter lång och lika bred. 17 På den ska du sätta in fyra rader med stenar. I första raden ska det vara en karneol, en topas och en smaragd[a], 18 i den andra en rubin, en safir och en kalcedon och 19 i den tredje en hyacint, en agat och en ametist, 20 i fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. De ska alla vara infattade i flätverk av guld. 21 Var och en av de tolv stenarna ska representera en av Israels tolv söner, var och en med ett av de tolv stammarnas namn ingraverat, som på ett sigill.

22 Gör till bröstskölden kedjor av rent guld, tvinnade som snören. 23 Du ska göra två guldringar och fästa dem vid två hörn i bröstskölden. 24 Fäst de båda guldsnoddarna vid de två ringarna i hörnen av bröstskölden.

25 Var och en av dessa snoddar ska med sin andra ände fästas vid de två flätverken som ska vara fästade vid efodens axelstycken på framsidan. 26 Sedan ska du göra två guldringar och sätta fast dem på bröstsköldens båda andra hörn, på insidan närmast efoden, och 27 sedan ytterligare två guldringar som ska sitta på efodens axelstycken vid dess nedre kant på framsidan, vid sömmen över efodens bälte. 28 Knyt fast bröstskölden med ett blått snöre som går från dess ringar in i efodens ringar, så att den sitter ovanför efodens bälte och inte lossnar från efoden. 29 På så sätt ska Aron bära namnen på Israels söner på domsutslagets bröstsköld över sitt hjärta, när han går in i helgedomen, så att Herren alltid ska bli påmind om dem. 30 I domsutslagets bröstsköld ska du lägga urim och tummim, så att Aron alltid bär dem vid sitt hjärta när han träder fram inför Herren. Så bär Aron alltid israeliternas domar vid sitt hjärta inför Herren.

Kåpan och tunikan

(2 Mos 39:22-31)

31 Efodkåpan ska du göra helt av blått tyg 32 med en öppning för huvudet i mitten. Öppningen ska omges av en vävd krage, så att tyget inte går sönder. 33 Vid kanten av manteln ska du fästa granatäpplen av blått, purpurrött och karmosinrött garn, och mellan dessa bjällror av guld runt hela fållen, 34 en guldbjällra och ett granatäpple växelvis runt fållen på kåpan. 35 Aron ska alltid bära kåpan när han gör tjänst. Då hörs bjällrorna när han går in i helgedomen inför Herren och när han går ut därifrån, för att han inte ska dö.

36 Sedan ska du göra en plåt av rent guld och på den ska du rista in ’Helgad åt Herren’, på samma sätt som man graverar ett sigill. 37 Plåten ska du fästa med ett blått snöre framtill på turbanen. 38 Aron ska bära den i pannan och därmed bära den skuld som följer med de gåvor Israels folk frambär, vad det än är för gåvor. Den ska alltid vara på Arons panna, för att Herren ska ta emot dem.

39 Tunikan ska vävas av fint lingarn. Gör turbanen av fint lingarn. Bältet ska göras i broderad väv.

40 Åt Arons söner ska du också göra tunikor, bälte och huvudbindlar, till ära och prydnad. 41 Klä Aron och hans söner med dessa kläder, invig och helga dem till prästtjänst åt mig genom att smörja dem. 42 Gör också underkläder av linne som skyler deras nakenhet. De ska räcka ner från midjan till låren, 43 och Aron och hans söner ska bära dem när de går in i uppenbarelsetältet eller till altaret för att göra tjänst i helgedomen, för att de inte ska ådra sig skuld och dö. Detta är en lag som alltid ska gälla för Aron och hans söner.

Footnotes

  1. 28:17 ff. Exakt vilka stenar är något osäkert utifrån de hebreiska benämningarna.