Add parallel Print Page Options

Boningen

(2 Mos 36:8-38)

26 Gör boningen av tio våder av tvinnat fint lingarn och av blått, purpurrött och karmosinrött garn med keruber på i konstvävnad, 14 meter lång och 2 meter bred. Våderna ska vara lika stora. Sammanfoga våderna till två långa stycken, vardera bestående av fem våder. Utmed kanten på dessa två stycken ska du sätta öglor gjorda av blått garn, varje ögla mitt emot en annan ögla på det andra stycket. Du ska göra 50 öglor på den ena våden och 50 på våden i det andra stycket så att de motsvarar varandra. Sedan ska du göra 50 hakar av guld och med hjälp av dem foga samman styckena. På så sätt ska dessa stycken fästas ihop till en enhet.

Du ska också göra elva gethårsvåder till ett tält över helgedomen. Varje våd ska vara 15 meter lång och 2 meter bred. De ska vara lika stora. Fem av dessa våder ska förenas till ett stycke och sex andra till ett annat stycke. Den sjätte våden ska vikas dubbel, och den ska hänga framför ingången till tältet. 10 Gör 50 öglor utmed kanten av det ena hopsatta stycket och 50 öglor utmed kanten av det andra hopsatta stycket 11 och häkta ihop dem med 50 hakar av koppar. På så sätt kommer de att fästa ihop tältet till en enhet. 12 Den överblivna halva våden ska hänga ner över baksidan av tältet. 13 Tältvåderna som är en halv meter för långa ska hänga ner på tältets sidor för att täcka den. 14 Över detta ska du sedan lägga ett överdrag av rödfärgade baggskinn på tältet, och över detta i sin tur ett överdrag av delfinskinn.

15 Brädorna till boningen ska du göra av akacieträ, och de ska stå upprätt. 16 Varje brädas höjd ska vara 5 meter och dess bredd 75 centimeter. 17 På varje bräda ska det också finnas två tappar som hör ihop. Gör alla boningens brädor likadana. 18 Till södra sidan av boningen behövs 20 sådana brädor intill varandra. 19 Gör 40 socklar av silver, två under var och en av de 20 brädorna med dess två tappar. 20 På norra sidan ska det också vara 20 brädor 21 med 40 socklar av silver, två för varje bräda. 22 På baksidan, den västra sidan, ska det vara sex brädor 23 och sedan två hörnbrädor på baksidan. 24 Dessa hörnbrädor ska vara dubbla upptill och nertill, till den första ringen. Så ska de båda hörnbrädorna vara[a]. 25 Det ska alltså tillsammans vara åtta brädor, med 16 silversocklar för brädorna, två under varje.

26 Sedan ska du göra tvärstänger av akacieträ, fem till brädorna på boningens ena sida, 27 fem till brädorna på andra sidan och fem till brädorna på baksidan, västerut. 28 Den mellersta av dessa tvärstänger ska placeras så att den går tvärs över, mitt på brädorna, från den ena ändan till den andra. 29 Drag över brädorna med guld. Ringarna, som sitter fast på brädorna, ska du också göra av guld. Även tvärstängerna ska du dra över med guld. 30 Sätt upp boningen på det sätt som du fick se på berget.

Förhänget

31 Du ska också göra ett förhänge av blått, purpurrött, karmosinrött och tvinnat fint lingarn med keruber konstnärligt invävda. 32 Häng upp det på fyra stolpar av akacieträ, överdragna med guld och med fyra hakar av guld. Stolparna ska stå på fyra silversocklar. 33 Häng upp detta förhänge på krokarna, och placera arken med förbundstecknet bakom det. Detta förhänge ska skilja det heliga från det allra heligaste.

34 Och försoningsstället, arkens guldlock, ska du lägga på arken med förbundstecknet i det allra heligaste. 35 Placera bordet och lampstället utanför förhänget mitt emot varandra. Lampstället ska stå på den södra sidan och bordet på den norra sidan.

36 Till ingången av tältet ska du göra ett förhänge, en konstvävnad av blått, purpurrött, karmosinrött och tvinnat fint lingarn. 37 Till detta förhänge ska du göra fem stolpar av akacieträ överdragna med guld och med krokar av guld, och gjut fem socklar av koppar till dem.

Footnotes

  1. 26:24 Grundtextens innebörd är svårtolkad.