Add parallel Print Page Options

Anvisningar för boningen

(25:1—31:18)

Folkets bidrag till boningen

(2 Mos 35:4-9)

25 Herren sa till Mose: ”Säg till folket att var och en som i sitt hjärta känner sig manad till det får ta emot gåvor och som offer ge mig något av detta, som ni ska samla in: guld, silver och koppar, blått, purpurrött, karmosinrött garn, fint lingarn, gethår, rödfärgade baggskinn och delfinskinn[a], akacieträ, olja till lampan, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen, onyxstenar och andra stenar till efoden och bröstskölden.

De ska göra en helgedom åt mig, där jag kan bo bland dem. Ni ska göra boningen med sin inredning helt enligt den förebild jag visar dig.

Arken

(2 Mos 37:1-9)

10 Av akacieträ ska ni göra en kista, arken. Den ska vara 125 centimeter lång, 75 centimeter bred och 75 centimeter hög. 11 Drag över insidan och utsidan med rent guld och gör en rand av guld runt omkring den. 12 Sedan ska du gjuta fyra ringar av guld som du fäster vid arkens fyra fötter, två på var sida. 13 Du ska göra stänger av akacieträ, överdragna med guld, 14 som du ska skjuta in i ringarna på arkens sidor, så att man kan bära den med dem. 15 Stängerna ska sitta kvar i ringarna och får inte dras ut ur dem. 16 I arken ska du lägga förbundstecknet som jag ska ge dig.

17 Och du ska göra ett lock[b] av rent guld. Det ska vara 125 centimeter långt och 75 centimeter brett. 18 Gör sedan två keruber av hamrat guld vid de båda ändarna av försoningsstället. 19 En kerub ska sitta vid den ena änden och en vid den andra och du ska göra dem i ett stycke med locket. 20 Keruberna ska ha sina vingar utbredda över locket så att de täcker den och de ska ha ansiktena vända mot varandra nedåt mot försoningsstället. 21 Placera locket ovanpå kistan och lägg förbundstecknet som jag ska ge dig i denna ark. 22 Där ska jag uppenbara mig för dig. Jag ska tala med dig från försoningsstället mellan keruberna på arken som innehåller förbundstecknet. Där ska jag kungöra mina befallningar till Israels folk för dig.

Bordet

(2 Mos 37:10-16)

23 Gör sedan ett bord av akacieträ, en meter långt, en halv meter brett och 75 centimeter högt. 24 Det ska du dra över med rent guld och göra en guldkant runtom. 25 Och du ska göra en handsbred list runt bordet och en guldkant på listen. 26 Gör sedan fyra ringar av rent guld och sätt dem i de fyra hörnen vid de fyra bordsbenen. 27 Ringarna ska vara intill listen för stänger att bära bordet med. 28 Gör bärstängerna av akacieträ, överdragna med guld. Med dem ska bordet bäras. 29 Gör också fat, skålar, bägare och kannor av rent guld för dryckesoffren 30 och låt alltid skådebröden ligga synliga på bordet inför mig.

Lampstället

(2 Mos 37:17-24)

31 Gör också ett lampställ av rent, hamrat guld. Det ska vara gjort i ett enda stycke: fot, stam, grenar och utsmyckningar med blad, knoppar och blommor. 32 Det ska ha sex armar, tre på var sida av stammen. 33 Till varje arm ska göras tre utskurna skålar, formade som mandelträdsblommor. Så ska man göra med alla sex armarna som går ut från stammen. 34 På mittstammen ska det vara fyra skålar, formade som mandelblommor och knoppar, 35 en blomma under varje armpar, som går ut från stammen, gjorda i ett stycke, sammanlagt sex armar. 36 Dekorationerna och armarna ska vara gjorda i ett enda stycke av rent, hamrat guld. 37 Till dess armar ska du göra sju lampor och sätta dem så att de lyser upp platsen framför. 38 Tillhörande tänger och brickor ska göras i rent guld. 39 Hela lampstället ska vara gjort av 34 kilo renaste guld.

40 Var noga med att göra detta efter den förebild som visats dig på berget.

Footnotes

  1. 25:5 Det hebreiska djurnamnet är osäkert. En annan vanlig översättning är getskinn.
  2. 25:17 Ordet lock kan härledas från ett hebreiskt verb som betyder täcka, eller möjligen från ett annat verb som betyder sona. Septuaginta översätter det med försoningsplats/-ställe – en tanke som bl.a. denna bibelöversättning ansluter sig till. En annan möjlig översättning är benådningsplats.