Add parallel Print Page Options

35 Mose sammankallade så småningom allt folket till ett möte och sa till dem: Följande Herrens lagar måste ni lyda:

Arbeta bara sex dagar, för den sjunde dagen är till för att vila på, en helig dag som ska användas för att tillbe Herren. Den som arbetar på den dagen måste dö.

Gör inte ens upp eld i era hem då.

Material till tabernaklet

Sedan fortsatte han: Detta är vad Herren har befallt:

5-9 Alla ni som vill, som har generösa hjärtan, kan ge dessa offer till Herren:Guld, silver och koppar, mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn och gethår, rödfärgade fårskinn, getskinn, akacieträ, olja till ljusstaken. Guld, silver och koppar, mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn och gethår, rödfärgade fårskinn, getskinn, akacieträ, olja till ljusstaken.Kryddor till smörjelseoljan och till rökelsen, och onyxstenar och andra stenar till efoden och bröstskölden.

10-19 Jag uppmanar alla skickliga konsthantverkare att komma och tillverka vad Gud har befallt oss: tabernaklet med dess överdrag, häktor, brädor, tvärstänger, stolpar och socklar, arken och dess stänger, benådningsplatsen, förhänget som ska dela av helgedomen, bordet med dess bärstänger och alla dess tillbehör, skådebröden, ljusstaken med dess tillbehör, lampor och olja, rökelsealtaret med dess stänger, smörjelseoljan och rökelsen, förhänget till tabernaklets ingång, brännofferaltaret, koppargallret till altaret, dess bärstänger och tillbehör, tvättfatet med dess ställning, inhägnaden till förgården, stolparna och deras stöd, förhänget till förgårdens port, tältets pluggar och förgårdens pluggar med deras linor, prästernas vävda kläder, som ska användas när de gör tjänst i tältet och prästen Arons och hans söners heliga kläder.

20 Allt folket gick så till sina tält för att göra i ordning gåvorna.

21 De, vilkas hjärtan blivit manade av Guds Ande, kom sedan tillbaka med sina gåvor till tabernaklet och dess utsmyckning och till de heliga kläderna.

22 Både män och kvinnor kom, alla som var villiga. De bar fram sina offer av guld inför Herren, smycken, örhängen, ringar, halsband och många andra föremål av guld.

23 Somliga kom med mörkblått, purpurrött, rosenrött eller vitt garn eller gethår eller rödfärgade fårskinn eller getskinn.

24 Andra kom med offer av silver och koppar till Herren och andra åter med akacieträ som behövdes som byggnadsmaterial.

25 De kvinnor som var skickliga att sy och spinna gjorde i ordning mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn och bar fram det.

26 Andra kvinnor kunde spinna gethår och gjorde det med glädje.

27 Ledarna bar fram onyxstenar och infattningsstenar som skulle användas för efoden och bröstskölden,

28 samt kryddor och olja till ljusstaken och smörjelseolja och välluktande rökelse.

29 Varje man och kvinna som önskade hjälpa till med det som Herren hade befallt dem genom Mose kom på detta sätt frivilligt och bar fram gåvor till honom.

30-31 Mose sa till dem: Herren har speciellt utsett Besalel, Uris son och sonson till Hur av Juda stam, till ledare för arbetet. Han har fyllt honom med Guds Ande, med vishet och förstånd och med begåvning att utföra alla slags arbeten,

32 de mest underbara hantverk av guld, silver och koppar,

33 att slipa stenar till infattningarna och även att snida i trä. Ja, han är verkligen kunnig i allt sådant arbete.

34 Gud har också gett honom och Oholiab gåvan att undervisa andra. (Oholiab är son till Ahisamak av Dans stam.)

35 Gud har gett dem båda en ovanlig skicklighet som juvelerare, träsnidare och formgivare av broderier i mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn och som vävare. De har den yrkesskicklighet som vi behöver just nu.

Bible Gateway Sponsors