A A A A A
Bible Book List

2 Kungaboken 15 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Asarja regerar i Juda

1-2 I Jerobeam II:s tjugosjunde regeringsår i Israel blev Asarja, Amasjas son, kung i Juda. Han var då sexton år gammal och regerade sedan i femtiotvå år i Jerusalem. Hans mor hette Jekolja och var från Jerusalem.

Asarja var en god kung, och han gladde Herren precis som hans far Amasja hade gjort.

Men i likhet med sina föregångare förstörde han inte offerhöjdsaltarena där folket fortfarande frambar offer och tände rökelse.

På grund av detta lät Herren honom drabbas av spetälska, som han fick lida av till sin död. Han bodde därför i ett hus för sig själv, medan hans son Jotam bodde i palatset och utövade makten.

Resten av Asarjas historia finns nertecknad i Juda kungars krönika.

När Asarja dött begravdes han tillsammans med sina förfäder i Davids stad, och hans son Jotam blev kung.

Sakarja regerar i Israel

I det trettioåttonde året av Asarjas regering i Juda blev Sakarja, Jerobeams son, kung över Israel i Samaria. Han regerade bara i sex månader.

Men Sakarja var en ond kung i Herrens ögon, precis som sina förfäder. I likhet med Jerobeam, Nebats son, uppmuntrade han Israel i dess synd att tillbe avgudar.

10 Sallum, Jabes son, ledde en sammansvärjning mot honom, mördade honom och tog makten.

11 Resten av Sakarjas historia finns i Israels kungars krönika.

12 Det Herren hade sagt till Jehu slog alltså in, nämligen att hans son, sonson och sonsons son skulle bli kungar i Israel.

Sallum regerar i Israel

13 Sallum, Jabes son, blev kung i Israel under Ussias trettionionde regeringsår i Juda. Sallum regerade i Samaria en enda månad.

14 Sedan blev han lönnmördad av Menahem, Gadis son från Tirsa, som själv blev kung.

15 Ytterligare detaljer om kung Sallum och hans sammansvärjning mot Sakarja finns att läsa i Israels kungars krönika.

16 Med Tirsa som utgångspunkt plundrade sedan Menahem staden Tifsa och den kringliggande landsbygden, därför att dess invånare vägrat att öppna stadsporten för honom. Han ödelade staden och skar upp magen på alla gravida kvinnor.

Menahem regerar i Israel

17 I Asarjas trettionionde regeringsår i Juda blev Menahem, Gadis son, kung i Israel. Han regerade i Samaria i tio år.

18 Även Menahem var en ond kung. Han tillbad avgudar precis som kung Jerobeam, Nebats son, hade gjort under så lång tid, och han förledde Israels folk till svåra synder.

19-20 Kung Pul från Assyrien invaderade landet, men när Menahem erbjöd honom tusen talenter silver vände han om igen. Menahem pressade fram pengarna genom att kräva alla de rika männen i Israel på en särskild skatt på femtio siklar silver.

21 Resten av kung Menahems historia är nerskriven i Israels kungars krönika.

22 Efter honom blev hans son Pekaja kung.

Pekaja regerar i Israel

23 I Asarjas femtionde regeringsår i Juda blev Pekaja, Menahems son, kung över Israel i Samaria. Han regerade i två år.

24 Men även Pekaja var en ond kung, och han fortsatte den avgudadyrkan som Nebats son Jerobeam hade påbörjat och som ledde Israel in på onda vägar.

25 Peka, son till Remalja och befälhavare över armén, ledde en sammansvärjning mot honom tillsammans med femtio män från Gilead. De mördade honom i palatset i Samaria. Argob och Arje dödades i samma revolt. Peka utropade sig själv till kung efter Pekaja.

26 Resten av kung Pekajas historia finns att läsa i Israels kungars krönika.

Peka regerar i Israel

27 I Asarjas femtioandra regeringsår i Juda blev Peka, Remaljas son, kung över Israel i Samaria. Han regerade i tjugotvå år.

28 Peka var också en ond kung, och han fortsatte att följa Nebats son Jerobeams dåliga exempel att tillbe avgudar.

29 Det var under Pekas regering som kung Tiglat-Pileser av Assyrien ledde ett anfall mot Israel. Han intog städerna Ijon, Abel-Bet-Maaka, Janoa, Kedes, Hasor, Gilead och hela Galileen och Naftalis land och förde bort folket som fångar till Assyrien.

30 Senare ledde Elas son Hosea en sammansvärjning mot Peka, mördade honom och tog själv tronen i Jotams, Ussias sons tjugonde regeringsår i Juda.

31 Om annat som hände under Pekas regeringstid finns att läsa i Israels kungars krönika.

Jotam regerar i Juda

32-33 I Pekas, Remaljas sons andra regeringsår i Israel blev Jotam, Ussias son, kung i Juda. Han var tjugofem år gammal när han besteg tronen, och han regerade sexton år i Jerusalem. Hans mor hette Jerusa och var dotter till Sadok.

34-35 Jotam var i stort sett en mycket god kung, och i likhet med sin far Ussia följde han Herren. Men han avskaffade inte offerhöjdernas altare, där folket fortsatte att offra och tända rökelse till främmande gudar. Det var under kung Jotams regeringstid som den övre porten till Herrens tempel blev byggd.

36 Resten av Jotams historia finns nerskriven i Juda kungars krönika.

37 Vid den tiden lät Herren kung Resin i Aram och kung Peka i Israel anfalla Juda.

38 När Jotam dött blev han begravd bredvid de andra kungarna i Juda på den kungliga begravningsplatsen i Davids stad, och efter honom blev hans son Ahas kung.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes