Jotam kung i Juda

27 (A) Jotam var tjugofem år när han blev kung, och han regerade sexton år[a] i Jerusalem. Hans mor hette Jerusha och var dotter till Sadok. (B) Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis som hans far Ussia hade gjort, och till det kom att han inte trängde in i Herrens tempel. Men folket gjorde fortfarande det som var ont[b].

(C) Jotam byggde Övre porten till Herrens hus, och på Ofelmuren[c] utförde han stora byggnadsarbeten. (D) Dessutom byggde han städer i Juda bergsbygd och uppförde borgar och torn i skogarna. Han förde krig mot ammoniternas kung och besegrade dem så att ammoniterna det året måste ge honom 100 talenter silver, 10 000 korer vete och 10 000 korer[d] korn. Lika mycket betalade ammoniterna åt honom också andra och tredje året. Jotam blev mäktig, eftersom han vandrade med fasta steg inför Herren sin Gud.

Vad som mer finns att säga om Jotam, om alla hans krig och annat han företog sig, det är skrivet i boken om Israels och Juda kungar. Han var tjugofem år när han blev kung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Jotam gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Davids stad. Hans son Ahas blev kung efter honom.

Footnotes

  1. 27:1 Jotam … sexton år   Ca 750-735 f Kr. Samregent med sin spetälske far (26:21) till 740 f Kr. Jotam betyder ”Herren är fullkomlig”. Se även 2 Kung 15:32f.
  2. 27:2 folket gjorde fortfarande det som var ont   Se t ex Jes 1-5 och Mika 2-3.
  3. 27:3 Ofelmuren   Ofel är åsen söder om tempelberget där Jerusalems äldsta delar är byggda.
  4. 27:5 100 talenter … 10 000 korer   Ca 3 ton silver och 2,2 miljoner liter vete och korn.