Add parallel Print Page Options

Hälsningar

Från den gamle.

Till den utvalda frun och hennes barn,[a] som jag i sanning älskar, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. Det gör vi för sanningens skull, som förblir i oss och ska vara med oss för evigt.

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son, ska vara med oss i sanning och kärlek.

Kärlek och sanning

Jag blev mycket glad när jag förstod att några av dina barn följer sanningen, precis som Fadern har befallt oss.

Nu ber jag dig, min fru – inte för att skriva något nytt bud till dig, utan det som vi har haft redan från början: låt oss älska varandra. Kärlek är att vi lever efter hans bud. Det här är budet ni har hört från början, att ni ska leva i kärleken.

Många bedragare har spridits ut över världen, och de erkänner inte att Jesus Kristus har blivit en verklig människa.[b] Varje sådan är en bedragare, en antikrist[c]. Se upp så att ni inte förlorar det som ni[d] har arbetat för, utan får full lön. Den som går sin egen väg och inte håller sig till Kristus undervisning har inte Gud med sig. Men den som förblir i hans undervisning har både Fadern och Sonen.

10 Om någon kommer till er och vill undervisa om något annat än det här, så bjud inte hem honom och hälsa honom inte välkommen. 11 Den som tar emot en sådan blir medskyldig till hans onda gärningar.

Avslutning

12 Jag har mycket mer att säga till er, men jag vill inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas i stället att snart kunna hälsa på er, så att vi kan prata med varandra och få uppleva fullständig glädje.

13 Din utvalda systers barn hälsar dig.[e]

Footnotes

  1. 1:1 den gamle kan syfta både på Johannes ålder och hans ställning som församlingsledare, och den utvalda frun och hennes barn på församlingen och dess medlemmar.
  2. 1:7 Se not till 1 Joh 4:2.
  3. 1:7 Jfr 2 Thess 2:3 och Upp 13:1 10.
  4. 1:8 Enligt en del handskrifter: vi.
  5. 1:13 Syftar på församlingsmedlemmar där Johannes befann sig, jfr v. 1 med not.