A A A A A
Bible Book List

2 Corintios 8 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caseángˈˊ cuuˉ e lɨcó̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ lanaguɨ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, ii˜naaˈ síiˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ jial tíiˊ guiúngˉ Fidiéeˇ nɨcajméerˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ neáangˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Macedonia. Jo̱ nañiˊ faˈ eáangˊ nɨcaˈíngˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ, dsʉˈ dseángˈˉ eáamˊ iáangˋ dsíirˊ. Jo̱ nañiˊ faˈ tiñíimˉbre eáangˊ, jo̱ dsʉˈ e iáangˋ dsíiˊbre nɨcaseáiñˈˋ jaléˈˋ cuuˉ e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱ nɨcacuørˊ e jo̱ lafaˈ eáangˊ seaˋ cuuˉ quiáˈrˉ. Jo̱ tíibˊ ni˜ jnea˜ e iáangˋ dsíibˊ i̱ dseaˋ do caseáiñˈˋ jaléˈˋ e cuuˉ do lɨ́ˈˆ jie˜ jí̱i̱ˈ˜ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜, jo̱ carˋ jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊguɨ lajo̱ nɨcaseáiñˈˋ. Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Macedonia do, eáamˊ camɨˈrˊ jneaˈˆ jmɨˈeeˇ e laco̱ˈ nicuǿˆnaaˈ fɨˊ e cuǿøngˋ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ Jerusalén. Jo̱ dsʉˈ lɨ́ɨˊguɨb cajméerˋ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ lamɨ˜ ɨˊ dsiˋnaaˈ, co̱ˈ jɨˋguɨ cajángˈˋ yaaiñ˜ laˈuii˜ e nijmitir˜ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajángˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇnaaˈ e laco̱ˈ nijmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ e nisíiˈ˜naaˈre e nijmérˉ lɨ́ˈˆ jialco̱ˈ la tɨˊ dsíiˊ Fidiéeˇ. Jo̱baˈ nɨcamɨ́ɨˈ˜naaˈ Tito jmɨˈeeˇ e nisɨtɨ́ɨiñˊ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcaseáangˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ e iáangˋ óoˊnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcanaaiñˋ sɨtɨ́ɨiñˊ ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do. Jo̱ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, quɨ́ɨˈ˜naˈ jmɨɨ˜ jméeˆnaˈ doñiˊ eeˋ uii˜ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ eáangˊ tɨɨngˋnaˈ foˈˆnaˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ eáangˊ tɨɨngˋ ngángˈˋnaˈ e júuˆ jo̱, jo̱guɨ eáangˊ guiaˊ áaˊnaˈ e jmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ eáangˊ ˈneáangˋnaˈ jneaˈˆ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e calɨtɨ́ngˋnaˈ quíˉnaaˈ, jo̱ lajo̱baˈ ˈnéˉ e eáangˊguɨ nisángˈˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e seáangˈ˜naˈ do.

Jo̱ dsʉˈ o̱faˈ quiʉ́ˈˉʉ ta˜ ˈnʉ́ˈˋ e dseángˈˉ lajo̱ ˈnéˉ nijméeˆnaˈ; dsʉco̱ˈ lɨco̱ˈ jnea˜ iin˜n e nilɨñiiˉ su dseángˈˉ lajangˈˆ júuˆ ˈneáangˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúngˈˋnaˈ, e laco̱ˈ nilɨli˜ su guiaˊ óoˊnaˈ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jmóoˋ i̱ dseaˋ caguiaangˉ do. Jo̱ guiʉ́bˉ nɨñíˆ ˈnʉ́ˈˋ e Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, uíiˈ˜ e eáangˊ guiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ, jo̱baˈ mɨ˜ cagüéiñˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la caˈuíiñˉ jaangˋ dseaˋ tiñíingˉ uíiˈ˜ jneaa˜aaˈ, nañiˊ faˈ jaangˋ dseaˋ i̱ niingˉ eáamˊbre lɨ́ɨiñˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ. Jo̱ cajméerˋ lajo̱ e laco̱ˈ laˈeáangˊ e caˈuíiñˉ jaangˋ dseaˋ tiñíingˉ, jo̱baˈ jneaa˜aaˈ niˈíingˈ˜naaˈ jaléˈˋ e jloˈˆ e catɨ́ɨˉnaaˈ.

10 Jo̱ e laco̱ˈ niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ nifɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsiiˉ cuaiñ˜ quiáˈˉ e júuˆ la. Co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ ie˜ mɨ˜ caji̱i̱ˋbaˈ canaangˋ ˈnʉ́ˈˋ e caseáangˈ˜naˈ jaléˈˋ e cuuˉ jo̱, jo̱ dseángˈˉ e ngocángˋ óoˊbaˈ cajmeeˇnaˈ lajo̱. 11 Jo̱baˈ lana jmitéˈˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcanaangˉnaˈ jmooˋnaˈ do lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jialco̱ˈ li˜ dsitíingˈ˜ quíiˉnaˈ. Jo̱guɨ jmeeˇnaˈ lajo̱ e iáangˋ áaˊnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨ́ɨngˊnaˈ ie˜ lamɨ˜ caˈíˋ óoˊnaˈ e canaangˉnaˈ cajmeeˇnaˈ e jo̱. 12 Dsʉco̱ˈ mɨ˜ jaangˋ dseaˋ dseángˈˉ lajangˈˉ iáangˋ dsíirˊ e lɨɨng˜go̱ eeˋ iiñ˜ cuǿrˉ, jo̱baˈ ímˈˆ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ e cuøˊ i̱ dseaˋ do lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e dsitíingˈ˜ quiáˈrˉ, dsʉco̱ˈ jaˋ mɨˊ Fidiéeˇ jaléˈˋ e jaˋ seaˋ quiáˈˉ dseaˋ.

13 Jo̱ dsʉˈ jaˋ ii˜naaˈ e faˈ uíiˈ˜ e ˈnʉ́ˈˋ nijmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ rúngˈˋnaˈ do, jo̱ lajeeˇ jo̱ ˈnʉ́ˈˋ nimóˆnaˈ ooˉ. 14 Co̱ˈ guiʉ́ˉguɨ e nilɨseaˋ conrøøˋ quíiˉnaˈ lajaangˋ lajaangˋnaˈ. Dsʉco̱ˈ lanaguɨ seabˋ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e ˈnéˉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ co̱o̱ˋ néeˈ˜guɨ i̱ dseaˋ íbˋ nilɨseaˋ quiáˈrˉ lají̱i̱ˈ˜ e ˈnéˉ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ lajo̱baˈ nilɨseaˋ conrøøˋ quíiˉnaˈ. 15 Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala: “Joˋ e caseángˉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ casɨtɨ́ɨˊ jmiguiʉˊ, o̱ˈguɨ calɨˈnéˉguɨ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ casɨtɨ́ɨˊ capíˈˆ.”

Mɨ˜ cangóˉ Tito fɨˊ Corinto

16 Jo̱ cuǿøˉø guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ uii˜ e cajméerˋ e Tito caˈɨ́ˋ dsíirˊ eáangˊ uíiˈ˜ quíiˉnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsiˋ jnea˜ cajo̱. 17 Jo̱ caˈíbˉ dsíirˊ e nijmérˉ lají̱i̱ˈ˜ e cafɨ́ɨˉɨre, jo̱guɨ co̱ˈ eáamˊ guiing˜ dsíirˊ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ ˈñiaˈˊbre caˈɨ́ˋ dsíirˊ e nidsérˉ e nidsiˈéer˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na.

18 Jo̱ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Tito, nisɨ́ɨnˆn fɨˊ na jaangˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ eáangˊ guiʉ́ˉ féˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ uii˜ quiáˈˉ uíiˈ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e nɨcajméerˋ lajeeˇ e ngɨrˊ guiarˊ júuˆ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. 19 Jo̱guɨ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ caguíngˈˋ i̱ dseaˋ do e laco̱ˈ ningɨ́rˉ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ jo̱guɨ e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ jneaˈˆ e nidsicá̱ˆnaaˈ jaléˈˋ e caseángˈˊ do. Jo̱ jaléˈˋ e jo̱ jmooˉnaaˈ e laco̱ˈ jmɨˈgooˉnaaˈ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ jo̱guɨ e laco̱ˈ niníˋ dseaˋ jial tíiˊ e iáangˋ dsiˋnaaˈ e jmɨcó̱o̱ˈ˜naaˈ dseaˋ rúˈˋnaaˈ. 20 Jo̱ ii˜naaˈ e jaˋ niféˈˋ dseaˋ gaˋ uii˜ quiáˈˉ jial néeˊ niˋnaaˈ jaléˈˋ e cuuˉ e seáangˈ˜naaˈ la. 21 Jo̱baˈ jmɨˈúungˋnaaˈ e jmooˉnaaˈ jmangˈˆ e guiʉ́ˉ, jo̱ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ fɨˊ quiniˇ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ jmooˉnaaˈ lajo̱, co̱ˈ lajo̱b jmooˉnaaˈ cajo̱ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.

22 Jo̱ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ gángˉ na, nisɨ́nˉn fɨˊ na jaangˋguɨ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ eáangˊ nɨcajmili˜ e guiaˊ dsíirˊ e jmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ. Jo̱ dsʉˈ lana eáangˊguɨ nɨjmilir˜ e lɨ́ɨiñˊ lajo̱ uíiˈ˜ e nɨta˜ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. 23 Jo̱guɨ cuaiñ˜ quiáˈˉ Tito fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ ngɨˊ jmooˋ ta˜ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱guɨ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ gángˉguɨ do e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ casíingˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ la jo̱guɨ e eáamˊ jmiféiñˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ. 24 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jmiˈneáangˋnaˈ i̱ dseaˋ gaangˋ i̱ sɨ́ɨngˋnaaˈ la, jo̱ lajo̱baˈ nilɨta˜ dsíirˊ e seaˋ uiing˜ e jneaˈˆ eáangˊ iáangˋ dsiˋnaaˈ uíiˈ˜ quíiˉnaˈ. Jo̱ lajo̱baˈ nilɨñiˊ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ caguiaangˉguɨ e dseángˈˉ lajangˈˆ júuˆ e ˈneáangˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ dseaˋ gaangˋ na.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes