A A A A A
Bible Book List

2 Corintios 12 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jaléˈˋ e cangáˉ Paaˉ

12  Jo̱ nañiˊ faˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ eeˋ lɨ́ˈˉɨ dsʉˈ uíiˈ˜ e jmɨráangˆ ˈñiáˈˋa, jo̱ dsʉˈ lanaguɨ ˈnéˉbaˈ e nifɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e nɨcamóˉo lafaˈ mɨ˜ quɨɨˉ jo̱guɨ jaléˈˋ e nɨcaˈíinˈ˜n e jaˋ mɨˊ cajmijnéengˋ Fidiéeˇ jéengˊguɨ. Co̱ˈ jnea˜ cuíimˋbaa jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ lana nɨngóoˊ guiquiʉ̱ˊ ji̱i̱ˋ mɨ˜ cajéengˋ Fidiéeˇ írˋ cateáˋ fɨˊ lɨ˜ catɨ́ˋ ˈnɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ. Jo̱ dsʉˈ jaˋ ñiiˉ si cangóˉ i̱ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ ngúuˊ táaiñˋ o̱si lají̱i̱ˈ˜ jmɨguíˋ quiáˈˉbre é, co̱ˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ Fidiéeˇbingˈ i̱ ñiˊ jaléˈˋ e jo̱. 3-4 Jo̱ dsʉˈ ñibˊ jnea˜ e i̱ dseañʉˈˋ do cangórˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱ fɨˊ jo̱ canúurˉ júuˆ e dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñiˊ dseaˋ jial niféˈrˋ uíiˈ˜ e jloˈˆ eáangˊ, jo̱guɨ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ seaˋ fɨˊ quiáˈrˉ faˈ e niféˈrˋ lajo̱; jo̱ lɨfaˈ dobaˈ jaˋ ñiiˉ su cangóˉ i̱ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ ngúuˊ táaiñˋ o̱si jí̱i̱ˈ˜ có̱o̱ˈ˜ jmɨguíˋ quiáˈˉbre é, co̱ˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ ñirˊ e jo̱. Jo̱ jnea˜ cuǿømˋ líˋ jmɨráangˆ ˈñiáˈˋa uii˜ quiáˈˉ jaangˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ, jo̱ dsʉˈ o̱ˈ nijmɨráangˆ ˈñiáˈˋa uii˜ quiéˉe ˈñiáˈˋa, lɨfaˈ nijmɨráamˆ ˈñiáˈˋa jí̱i̱ˈ˜ quiáˈˉ e jaˋ quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ jmeeˉ. Jo̱ nañiˊ faˈ iim˜baa e nijmɨráangˆ ˈñiáˈˋa, jo̱ dsʉˈ song jmóoˋo lajo̱, o̱faˈ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøˋ líˈˆ, dsʉco̱ˈ júuˆ jáˈˉ lɨ́ɨˊ jaléˈˋ e fáˈˉa na. Jo̱ dsʉˈ jaˋ iin˜n e niˈɨ́ˉ dsíiˊ dseaˋ e niingˉguɨ́ɨ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ e jnéenˉn o̱si laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e jmóoˋo o̱si jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ e fáˈˉa é. Jo̱ dsʉˈ e laco̱ˈ jaˋ niˈɨ́ˆ dsiiˉ e niingˉguɨ́ɨ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e lɨ́ɨnˊn lana dsʉˈ uíiˈ˜ e caˈiin˜n quiáˈˉ Fidiéeˇ jaléˈˋ e jloˈˆ e jaˋ mɨˊ cajmijnéeiñˋ jéengˊguɨ, jo̱baˈ cangɨ́ɨnˋn co̱o̱ˋ iihuɨ́ɨˊ e lɨ́ɨˊ lafaˈ co̱o̱ˋ tó̱o̱ˊ e caˈiénˉn, jo̱ e jo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ co̱o̱ˋ e jmángˈˋ ta˜ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ siiˋ Satanás e jmáiñˈˋ jnea˜ gaˋ. Jo̱ ˈnɨˊ néeˈ˜ nɨcamɨ́ɨˈ˜ɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e nijé̱ˈrˉ e iihuɨ́ɨˊ do quiéˉe, jo̱ dsʉˈ írˋ nɨcasɨ́ˈrˉ jnea˜ lala: “Lají̱i̱ˈ˜ e guiúnˉn có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋbaˈ e ˈnéˉ quíiˈˉ, co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ yaang˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóoˋ eáangˊguɨ jnéengˉ jial tíiˊ ˈgønˈˊn.” Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jmiˈiáamˋ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jaˋ quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ jmee˜e ˈñiáˈˋa, co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jo̱baˈ jmili˜ Dseaˋ Jmáangˉ jial tíiˊ ˈgøiñˈˊ. 10 Jo̱guɨ jmiˈiáamˋ dsiiˉ cajo̱ uíiˈ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jaˋ quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ jmee˜e ˈñiáˈˋa do, jo̱guɨ lajo̱b lɨ́ɨnˊn cajo̱ mɨ˜ jmineangˈˆ dseaˋ jnea˜, jo̱guɨ mɨ˜ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ seaˋ jaléˈˋ e ˈnéˉe, jo̱guɨ mɨ˜ jmángˈˋ dseaˋ jnea˜ gaˋ, jo̱guɨ mɨ˜ dsijéeˊ huɨ́ɨngˊ quiéˉe; jo̱ dsʉˈ lɨˈiáangˋ dsiiˉ mɨ˜ dsingɨ́ɨnˉn jaléˈˋ e na dsʉˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨnˊn dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉco̱ˈ mɨ˜ líˈˆi e eáangˊguɨ jaˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ jmeeˉ ˈñiáˈˋa, jo̱baˈ eáangˊguɨ quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ e jmóoˋo.

Eáangˊ guiing˜ dsíiˊ Paaˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Corinto

11 Jo̱ jnea˜ lafaˈ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøˋ líˈˆ lɨ́ɨnˊn uíiˈ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nɨcafáˈˉa na uii˜ quiéˉe; jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́bˈˋ dseaˋ nɨcacuǿøˈ˜naˈ jnea˜ ˈgooˋ e nɨcafáˈˉa lana. Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ catɨ́ɨngˉnaˈ e nifoˈˆnaˈ guiʉ́ˉ uii˜ quiéˉe. Jo̱ nañiˊ faˈ jaˋ ˈgaˈˊ lɨ˜ niimˉbɨ jnea˜, dsʉˈ jaˋ uǿngˉguɨ́ɨ laco̱ˈ i̱ dseaˋ caguiaangˉguɨ i̱ güɨtáangˉ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ do i̱ ngɨˊ féˈˋ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ casíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ cuaiñ˜ quiáˈrˉ. 12 Jo̱ ˈnʉ́bˈˋ dseaˋ tíiˊ níˆnaˈ e lajeeˇ e nɨcataan˜n jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, dseángˈˉ lajangˈˆ júuˆ lɨ́ɨmˊbaa jaangˋ dseaˋ i̱ casíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ cuaiñ˜ quiáˈrˉ, co̱ˈ nɨcajméˉbaa téˈˋe có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e dsingɨ́ɨnˉn. Jo̱guɨ cuøˊ li˜ cajo̱ e lɨ́ɨmˊbaa jaangˋ dseaˋ laˈíˋ uii˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e li˜ e quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ e nɨcajméˉe laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ bíˋ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 13 Jo̱ dsʉˈ o̱faˈ cajmɨˈuǿngˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ uíiˈ˜ e jaˋ eeˋ camɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ faˈ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ jnea˜ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ nɨcajméˉe có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ. Jo̱baˈ féngˈˊ óoˊnaˈ uii˜ quiéˉe fɨng song uíiˈ˜ e jo̱baˈ cajmiquíngˈˆ óoˊnaˈ.

14 Jo̱guɨ lanaguɨ nɨnéebˊ guiʉ́ˉ quiéˉe e niˈéeˇtú̱u̱ ˈnʉ́ˈˋ e catɨ́ˋ ˈnɨˊ ya̱ˈˊ, jo̱ dsʉˈ o̱ˈguɨ lana nimɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e ˈnéˉe. Dsʉco̱ˈ jaˋ ˈnóˈˋ jnea˜ jaléˈˋ e seaˋ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ, dsʉco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋbingˈ i̱ ˈnánˈˋn. Co̱ˈ ˈnʉ́bˈˋ dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ jó̱o̱ˋo̱, co̱faˈ jaléngˈˋ tiquiáˈˆ dseaˋ ˈnéˉ to̱ˈˋ fɨ́ɨmˋbre jiuung˜ quiáˈrˉ, jo̱ o̱ˈ i̱ jiuung˜ quiáˈrˉ do ˈnéˉ to̱ˈˋ fɨ́ɨngˋ tiquiáˈrˆ. 15 Jo̱ jnea˜ e guiʉ́ˉ dsiˋbaa nijmeáanˈ˜n ta˜ jaléˈˋ e seaˋ quiéˉe, jo̱ jɨˋguɨ cartɨˊ ˈñiáˈˋa nijmeáanˈ˜n ˈñiáˈˋa lajo̱ e laco̱ˈ niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quíiˉnaˈ; jo̱ dsʉˈ laco̱ˈ ngóoˊ e eáangˊguɨ lɨˈneáanˋn ˈnʉ́ˈˋ, ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ rɨquɨˈˊ jmooˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, co̱ˈ jiʉ˜guɨ ˈneáangˋnaˈ jnea˜ laco̱o̱ˋ ya̱ˈˊ.

16 Jo̱ e jábˈˉ e lajeeˇ e cataang˜ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na, jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ eeˋ camɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ e ˈnéˉe, jo̱ dsʉˈ seemˋ i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ i̱ féˈˋ e lɨco̱ˈ cajméˉe e calɨgǿmˋbaˈ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ calɨlíˈˆnaˈ lajo̱. 17 Jo̱ dseángˈˉ jaˋ mɨˊ cajmɨgǿøngˋ jnea˜ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ nɨcasɨ́ɨnˉn i̱ nɨcangoˈee˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na. 18 Jo̱ camɨ́ɨˈ˜ɨ Tito jmɨˈeeˇ e nidsiˈéerˇ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na, jo̱ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ írˋ casɨ́ɨnˉn i̱ jaangˋguɨ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ i̱ Tito do dseángˈˉ jaˋ cajmɨgǿømˋbre ˈnʉ́ˈˋ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ na; jo̱ dseángˈˉ e jábˈˉ cajo̱ e lajɨˋ huóoˉbaaˈ røøˋ nɨcaˈeeˉnaaˈ, co̱ˈ conrøøbˋ ɨˊ dsiˋnaaˈ.

19 Jo̱ jangámˉ niˈɨ́ˆ áaˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e júuˆ la e jmɨˈǿngˈˋ yee˜naaˈ fɨˊ quiníˆnaˈ, jo̱ dsʉˈ dseángˈˉ o̱ˈ lajo̱, co̱ˈ jneaˈˆ lɨ́ˈˆ lɨˊ féˈˋnaaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jaléˈˋ e júuˆ na jo̱guɨ uíiˈ˜ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ cajo̱. Jo̱ jaléˈˋ e júuˆ e síiˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nidsicuángˋguɨ quíiˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 20 Jo̱ fáˈˉa jaléˈˋ e júuˆ na, co̱ˈ ˈgóbˈˋjiʉ e mɨ˜ niguiéeˊe e niˈeeˇe ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na, jaˋ niguiénˈˊn ˈnʉ́ˈˋ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ iin˜n e lɨ́ɨngˊnaˈ, jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ jaˋ nimáang˜naˈ jnea˜ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ e ɨˊ óoˊnaˈ e lɨ́ɨnˊn. Co̱ˈ ˈgóbˈˋjiʉ e jmooˋnaˈ ta˜ jɨ́ɨngˋ jo̱guɨ ta˜ dsihuɨ́ɨngˊ quiáˈˉ rúngˈˋ jo̱guɨ ta˜ guíingˆ quiáˈˉ rúngˈˋ jo̱guɨ ta˜ guiing˜ dsíiˊ jí̱i̱ˈ˜ cuaiñ˜ quíiˉnaˈ yaang˜naˈ, jo̱guɨ e ngɨˋnaˈ ta˜ quie̱ˊ jaléˈˋ adseeˋ, jo̱guɨ e éengˊnaˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ e jmɨráangˆ yaang˜naˈ, jo̱guɨ cajo̱ e ˈlee˜naˈ quiáˈˉ dseaˋ rúngˈˋnaˈ. 21 Jo̱guɨ ˈgóˈˋbɨ́ɨ cajo̱ e mɨ˜ niguiéeˊe e niˈeeˇe ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na caléˈˋ catú̱ˉ, Fidiéeˇ nijmérˉ e nilíˋ ɨˈˋ lɨ́ɨnˉn uii˜ quíiˉnaˈ, jo̱guɨ nijmérˉ cajo̱ e nilíinˉn fɨˈíˆ carˋ niquɨ́ˈˆɨ uii˜ quiáˈˉ i̱ fɨ́ɨngˊ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e dseeˉ e ñilíingˉnaˈ eeˉnaˈ malɨɨ˜ eáangˊ, co̱ˈ jaˋ mɨˊ catʉ́ʉˊbɨˈ e jmooˋnaˈ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e lɨ́ˋ dsíiˊ ngúuˊ táangˋnaˈ o̱ˈguɨ mɨˊ catʉ́ʉˊnaˈ e jmooˋnaˈ jaléˈˋ e jaˋ catɨ́ɨngˉ dseaˋ jmóorˋ có̱o̱ˈ˜ ngúuˊ táaiñˋ có̱o̱ˈ˜ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ, jo̱guɨ cajo̱ dseángˈˉ jaˋ mɨˊ catʉ́ʉˊbɨˈ e jmooˋnaˈ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ lana lɨ́ˈˆ laco̱ˈ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋnaˈ e jmooˋnaˈ latɨˊ jmɨɨ˜ na.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes