Add parallel Print Page Options

E tkba Pablo tpocbal acˈaj ttrat Dios tuˈn cyclet xjal

Key hermano, ma txiˈ nkbaˈna inayena jun t‑akˈanal Dios jaxxix, pero miˈn cub cybisena tiˈj ka te nimbil wiiba. Mintiiˈ il tiˈj tuˈn tcub ttzˈiˈben jun xjal uˈj te okxenbal weya cyuyey ka jiquen kena. At juun il tiˈj kˈiˈn jun cyuˈj tuˈn t‑xiˈ cyyeecˈan ka akˈanalke tuj taakˈen Dios, pero weya yaaˈn il tiˈj kˈiˈn wuˈja. Ntzkiˈna tuˈnj e bint wuˈna cyxola, o chi oca t‑xjal Cristo. Juˈ tzunj ejeeˈ tzuna jun yecˈbil cywitz cykil xjal ka jaxxix t‑akˈanal Dios kena. Tzinen taˈ ejeeˈy t‑xjal Cristo. Yal weya, nchin ajbena cyey tuj taakˈen Cristo, tisen najben jun xjal tzˈiˈbel tuj taakˈen tpatrón oj tcub tbinchaˈn uˈj cye cabtl xjal. Yal te uˈj, tzˈiˈben tuya tint qˈuelel baj tikˈbil. Bix juˈxse ootxa e cyaj tzˈiˈbet ley twitz xak yaaˈn iˈtz. Pero te cyey jaˈlewe, o takˈ Dios Espíritu Santo iˈtz te junx maj, tuˈntzen tel cyniˈya tiˈj tuj cyanema ti taj Dios.

Juˈ tzunj, ntzkiˈna nxiˈ nkˈumena tyol Dios jiquenxix, bix nbint wuˈna tuˈnj n‑oc ke ncˈuˈja tiˈ Dios tuˈn Cristo. Yaaˈn tuˈn wexa wipemala nchin akˈanana baˈn, sino tuˈn tipemal Dios. Dios o tzaj tkˈoˈn weya wipemal tuˈn t‑xiˈ nkˈumena tpocbalj acˈaj ttrat Dios tuˈn cyclet xjal tuj cyil. Jkˈanak ttrat Dios cyiˈ xjal nuk tzˈiˈben taˈ, bix e tkba alj min e tbi tley Dios biˈx e cub byet. Pero j‑acˈaj trat yaaˈn juˈwa, cuma tzin tkbaˈn ctkˈaˈ Espíritu Santo te xjal tuˈn tbint jti taj Dios tuya cykil tcˈuˈj, bix tkˈaˈ tchunkˈlal te junx maj.

Ja tzunj ley kˈanak, twitz xak e cyjaˈ tzˈiˈbet. E tkba jley nejl kej xjal min e cynima cykil ley, il tiˈj tuˈn cycub byet. Jawnexsen jun ley e cyaj tkˈoˈn Dios. Juˈ tzunj tej t‑xiˈ tkˈoˈn Moisés cye xjal, tzinxsen nkoptzˈaj twitz Moisés bix min e bint toc cycyeˈyen xjal twitzxin, amale cubnentl e cub bajtl nkoptzˈaj twitzxin. Katzen nintzaj jley te ootxa, ¿mimpatzen tzˈel kniyˈ tiˈj acˈaj ttrat Dios cyiˈ xjal kˈoˈn tuˈn Espíritu Santo mas jawnex twitzj ley te ootxa? Katzen jawnex jtrat te ootxa, amale e tyeecˈat min el baˈn ke xjal twitz Dios, mas jawnex j‑acˈaj trat te jaˈlewe, cuma nbint tuˈn tuˈn cycyaj xjal jiquen twitz Dios. 10 J‑ootxa trat yaaˈn jawnex twitzj te jaˈlewe. Acˈaj trat masxsen jawnex. 11 J‑acˈaj trat mas jawnex twitzj trat te ootxa, cuma katzen jawnex j‑o baj tilel, mas jawnex jmiˈn baj tilel.

12 Juˈ tzunj, key hermano, oj nxiˈ nkˈumena tpocbal j‑acˈaj trat, cyequey cˈoquela nkbaˈna tixix tten, cuma ntzkiˈna cˈajbel ke te junx maj. 13 Min txiˈ nkˈumena jun trat pjel tilel tisenj e tkˈumen Moisés. Tej t‑xiˈ tkˈoˈn Moisés tley Dios cye aj Israel, bix oc tkˈoˈnxin potzbil twitzxin, tuˈntzen miˈn cyil xjal cubne tcub baj jnkoptzˈaj twitzxin. 14 Pero ke aj Israel te ootxa min el cyniyˈ tiˈj at tuˈn tbaj tilel jtrat te ootxa, tisen e cub baj tkoptzˈaj twitz Moisés. Jax juˈx ke aj Israel te jaˈlewe, oj nxiˈ cycyeˈyen xjal kˈanak ttrat Dios te cye, min tzˈel cyniyˈ tiˈj min tzˈajbentl. Min tzˈel cyniyˈ tiˈj ja tbaj tilelj tej tul Cristo. 15 Jaˈlewe oj n‑oc cybiˈn jttrat Dios te ootxa tzˈiˈben tuˈn Moisés, mlayx tzˈel cyniyˈ tiˈj ti japenina. Tisentzen tcub jun potzbil tibaj cynaabl. 16 Pero ojtzen tocslan jun xjal tiˈ Kaaw, qˈueleltzen potzbil tibaj tnaabl, tuˈntzen tel tniyˈ tiˈj. 17 Jatzen xinj Kaaw nkˈonte tuˈn kaj tzˈoc kbiˈn ti taj Dios. Ejeeˈ tzunkeje ncheˈx kˈinte ja lu, tzakpiˈntltzenke tjakˈ trat te ootxa. 18 Bix otktzen tzˈel potzbil tibaj knaabl, tuˈntzen tel kniyˈ tiˈj. At koclen tuˈn koc twitz Kaaw. Pero min kil twitzxin. Jkocslabl tiˈjxin jaˈlewe tisen n‑ocx kcyeˈyen tuj jun respej. Pero amale mint kil twitzxin, tuˈnj kocslabl tiˈjxin, tz̈ˈiynen tz̈ˈiy knaabl tuˈn toc tisenj tbanel tnaablxin, cuma ja tzunxin nkˈonte acˈaj knaabl.