A A A A A
Bible Book List

2 CORINTIOS 11 Uspanteco (USP)

Mak cristian ri tijcoj ribˈak pi takoˈn

11  In, riˈ chwaj chi tacuytak chic jtaic junquitz inyolj onque pent pi awechak jiˈkelon inyolow chapcaˈ jun sons, pero wetamiˈ chi atak tijiniˈ tacuytak nen mo tambˈij chawechak. In, wiˈ jun selosil laj wanm chawijak, ri selosil ri wiˈ laj wanm, Kakaj Diosiˈ yeˈwinak chwe pire atinchajajtak jwiˈl cuando xacojtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri ximbˈij chawechak xatoctakaˈ pi jconciert Kakaj Jesucristo. Y in, riˈ chwaj chi taˈ tosem aybˈak chirij Kakaj Jesucristo cuando atinjachtak laj jkˈabˈ chapcaˈ jun kˈapoj anm ri taˈ ni jun bˈwelt echbˈel jwiˈl winak.

Pero poc titzaak inchˈol awiˈlak, jwiˈl taˈ cˈaxreˈ wi tayeˈ aybˈak atsubˈsajtak chapcaˈ jsubˈic Eva xansaj ojrtaktzij jwiˈl man cumatz laˈ mak jnoˈj. Y jilonli taquibˈaj awanmak chirij Kakaj Jesucristo y taˈ chiquiˈ kes tzˈet tanimirsajtak jkˈij riqˈui nojel awanmak. Jwiˈl atak wi titaw jono cristian chi jbˈij jtaquil chawechak chirij jun jalan Jesucristo chic chiwch ri xkabˈij chawechak y wi tijbˈij chawechak chi tacˈultak jun jalan santil chic chiwch Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri cˈulanchak awiˈlak y wi tijbˈij chawechak chi tacojtak jun jalan jtaquil chic, atak tacojaˈtakaˈn. In tijin tanchomorsaj chi taˈ kesal inkˈij chiwchak mak cristian li ri tijcoj ribˈak pi jtakoˈn Kakaj Jesucristo y ri tijchomorsajtak chi subˈlaj nim jkˈijak, pero taˈ tzˈet. In, onque taˈ kes incwin chi yoloj chapcaˈ mak cristian li, pero in wiˈ mas wetam. Juntir li qˈuilaj bˈweltchak cˈutul chawchak kawiˈl chirij juntir ri bˈanal kawiˈl.

In taˈ ximbˈan jun mac cuando taˈ xincoj inkˈij pire ticojsaj akˈij atak cuando taˈ xintzˈonaj rijil chawechak chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Dios ri xij Kakaj Dios chwe. In chapcaˈ xwesajiˈ jpwaakak yak nicˈj kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo jwiˈl xincˈulaˈ intojbˈl riqˈuilak pire xnaˈ ximbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak. Cuando xinwaˈx chaxoˈlak wiˈ rajwax chwe, pero xintocaˈ nen ximbˈan chi jtzukic wibˈ pire taˈ xintzˈonaj re jono chawechak ri nen rajwax chwe.

Yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri tipetak Macedonia, xsipajtakaˈ juntir ri nen rajwax chwe. Jilonli ximbˈan taˈ nen xintzˈonaj chawechak juntir bˈwelt cuando wiˈ rajwax chwe y jiloniˈ tantakej jbˈanic. 10 Jwiˈl wiˈ tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo laj wanm, kes tzˈetel tzˈet tambˈij chi taˈ ni jono rechak yak ri wiˈtak lak luwar re Acaya tiesan quiˈcotemal ri wiˈ laj wanm chirij ri tijin tambˈan. 11 In tijin tambˈij jilonli chawechak, pero maˈ pire taˈ tambˈij chawechak chi taˈ atinlokˈajtak, Kakaj Dios retamiˈ chi in atinlokˈajtakaˈn.

12 Pero in taˈ tican inyeˈ jbˈanic chapcaˈ ri tijin tambˈan, pire taˈ tanyeˈ luwar rechak mak cristian ri tijcoj jkˈijak chi jbˈij chi niqˈuiˈ tijin trantak chapcaˈ ri tijin tikabˈan oj. 13 Kes tzˈetel tzˈet mak cristian li, maˈ jtakoˈntak taˈ Kakaj Jesucristo, ajsubˈunltake, tike jcoj ribˈak chapcaˈ jtakoˈn Kakaj Jesucristo. 14 Pero maˈ sachom chˈolal taˈ rilic ri trantak mak cristian li, jwiˈl asta man jbˈabˈal etzl tijcojaˈ ribˈ pi jun anjl re sak. 15 Jilonli maˈ subˈlaj sachom chˈolal taˈ rilic ri trantak mak jtakoˈn man jbˈabˈal etzl ri tijcoj ribˈak chapcaˈ tzitaklaj cristian. Pero rechak cuando ticamtak, tzˈakatke pi rechak tibˈansaj kˈatbˈitzij chibˈak jwiˈl Kakaj Dios chirij mak etzltak noˈj ri xantak.

Pablo tijtij subˈlaj cˈax

16 Tambˈij chicbˈi jun bˈwelt chawechak chi ma chomorsajtak chi inke sons, pero wi jilonli tachomorsajtak chwij, yeˈtakbˈicaˈ luwar chwe jilon achˈabˈejcak tambˈan chapcaˈ sons pire tijnaˈ tancoj junquitz inkˈij. 17 Wi in tancoj inkˈij, inke chapcaˈ jun sonslaj cristian, maˈ riˈ taˈ li takalquin chi jbˈanic jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 18 Wiˈ mas cristian tijcoj jkˈijak chirijak mak kelen ri bˈanal jwiˈlak ri reke neri wich ulew, jilon in tancojaˈ inkˈij chirij ri tijin tambˈan.

19 Atak tacoj akˈijak chi wiˈ mas anoˈjak, pero nojeliˈ awanmak tatatak lawiˈ ri tibˈijsaj chawechak jwiˈl mak sonstaklaj cristian. 20 Atak tacuyaˈtakaˈ wi wiˈ jono ri taˈ rekleˈn titakon chabˈak, tresaj kelen awechak, atsubˈsajtak, atjxuttak y atjsecˈtak laˈ acaybˈalak. 21 In inqˈuixibˈiˈ chi jbˈij chi oj taˈ xkacoj kacˈaˈnul chi jbˈanic chapcaˈ xantak mak cristian li chawechak.

Pero wi mak nicˈj cristian li subˈlaj tijcoj jkˈijak, jilon in tijnaˈ tancoj inkˈij onque tachomorsajtak chi inke jun sons. 22 Rechak tiyolowtakaˈ li tzijbˈal hebreo, jilon in. Rechak rijajltakaˈ Israel, jilon in. Rechak rijajltakaˈ Abraham, jilon in. 23 Rechak riˈ trantak lawiˈ raj Kakaj Jesucristo, jilon in, pero in masna tzi tambˈan chiwchak rechak, tambˈij jilonli chapcaˈ in jun sons. Pero in ximbˈanaˈ mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo chiwch rechak y in qˈuilaj bˈwelt xincojsaj li cars. Qˈuilaj bˈwelt xinsecˈsaj y jwiˈl subˈlaj cˈax bˈanal chwe qˈuilaj bˈwelt qˈuitjaˈchak maˈ incamsajc.

24 Jobˈ bˈwelt seqˈuelquin chi chicot jwiˈlak yak rijajl Israel y nojel bˈwelt cuando xinsecˈsaj, jun winak bˈelaj lajuj (39) chi chicot xcojsaj chwe. 25 Y oxmul xinjsecˈtak chi cheˈ y jun bˈwelt xinchˈiˈsaj chi abˈaj. Y oxmul xkej man barc ralaj jaˈ ri lamas bˈesalquinwiˈ, xinkˈasiniˈ jun akˈabˈ y jun kˈij bˈa mar. 26 Qˈuilaj bˈwelt inwoˈcotnak, Dioske chimbˈ bˈak nimaktak jaˈ, Dioske chimbˈ laj jkˈabˈ alkˈom, Dioske chimbˈ jwiˈlak yak inwinak y jwiˈlak yak maˈ rijajl taˈ Israel. Dioske chimbˈ bˈak tilmit, lak chekej luwar, bˈak mar y Dioske chimbˈ chijxoˈlak mak ri tijcoj ribˈak chapcaˈ kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo. 27 In subˈlaj incos chi chac, qˈuilaj akˈabˈ inkˈasin mitaˈ inwarc y cuyuliˈ subˈlaj wiˈjal inwiˈl y chekej chiˈ. Qˈuilaj bˈwelt inkˈasin mitaˈ tantaˈ inw re tantij y qˈuilaj bˈwelt cuyul tew inwiˈl jwiˈl taˈ mas witzˈik re tancoj.

28 Y maˈ xitaˈke li cˈax ri tijin tantij nojel kˈij, in inke oc il chirijak yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 29 Wi wiˈ jonok taˈ jcowil ranm chirij Kakaj Dios, jilon in. Pero wi wiˈ jono ajtakel re Kakaj Jesucristo tijtzak jun chic li mac, in tipetiˈ wetzal chirij man ri titzakow re li mac. 30 Wi wiˈ nen quiek chirij tancoj inkˈij, riˈ tancoj inkˈij chirijak mak kelen ri ticˈutuw chi mitaˈ inchokˈbˈ.

31 Kakaj Dios ri jDios y Jkaj Kakaj Jesucristo ri Kajawl ni jun bˈwelt mi can yeˈsaj jcojic jkˈij. Re retamiˈ chi juntir ri tambˈij kes tzˈetel tzˈetiˈn.

32 Cuando xinwaˈx Damasco, man kˈatbˈitzij ri jtakoˈn man rey Aretas, xcojaˈ ajchajinl laˈ mak juntir pwert re man tilmit pire inchapsaj cuando inelch li man tilmit. 33 Pero xpetak nicˈj cristian, xinjyeˈtak li jun chicach y xinresajtakch li jun ventan re man tusum abˈaj ri wiˈ chirij man tilmit y xinjkesajtakch pi cocol. Jiˈchaklonli xincolmaj.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes