Add parallel Print Page Options

Jmolic pwak ri titaksajbˈi Jerusalén

Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, lajori chwaj chi tawetemajtak ri rutzil ranm Kakaj Dios ri xyeˈ rechak yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Macedonia. Rechak subˈlaj cˈax tijin tijtijtak, pero subˈlaj tiquiˈcottak, onque subˈlaj powrtak, pero nimakiˈ xsipajtak riqˈui nojel ranmak chapcaˈ rilicak subˈlaj bˈiomtak. In wetamiˈ chi rechak xyaˈtakaˈ juntir nen jnimakl ri xcwintak chi jsipajc. Maˈ xitaˈke xyeˈtak ri xcwintak, xyaˈtakaˈ mas chiwch ri xchomorsajtak jyeˈic. Rechak qˈuilaj bˈwelt subˈlaj xtzˈonajtak tokˈobˈ chike chi tikayeˈ luwar rechak chi tijsipajtak pwak rechak yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén. Rechak xyaˈtakaˈ mas chiwch ri ulbˈel kawiˈl chirijak, jwiˈl rechak nabˈe xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl y ajrucˈreˈ xjach ribˈak laj kakˈbˈ oj chapcaˈ raj Kakaj Dios xantak.

Jwiˈliˈli xkatzˈonaj tokˈobˈ re Tito chi tijqˈuis jmolic pwak chaxoˈlak chapcaˈ ri cholanch jmolic jwiˈl xanwiˈch. Atak, wiˈ mas jcubˈarbˈ achˈolak chirij Kakaj Jesucristo, wiˈ mas jcowil awanmak chi yoloj, wiˈ mas anoˈjak, masiˈ nojel awanmak chi jbˈanic nen tabˈantak y masiˈ ojalokˈajtak. Pero lajori chwaj chi nen mo tabˈantak chi jbˈanic juntir li, jilon tabˈantak chi jyeˈic pwak re sipan chi tˈoˈonc. In, taˈ tijin tambˈij chawechak chi rajwaxiˈ tabˈantak jilonli. In, xike tijin tambˈij chawechak nen mo trantak yak nicˈj kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo chi jyeˈic pwak re sipan riqˈui nojel ranmak, pero wi atak tabˈantak jilonli, tacˈutaˈtakaˈ chi kes tzˈet talokˈajtakaˈ yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo.

Atak awetamakiˈ rutzil ranm Kakaj Jesucristo ri Kajawl ri xyeˈ chawechak. Kakaj Jesucristo cuando ajwiˈ lecj, subˈlaj bˈiomiˈn, pero cuando xyuk wich ulew, xyeˈ ribˈ pire xwux pi powr awiˈlake atak y jwiˈl xwux chapcaˈ powr, atak xatrantak bˈiom.

10 In, tanyeˈbˈi anoˈjak ri mas tzi tabˈantak chirij jyeˈic pwak. Atak junabˈiriˈ xacholtak tayeˈtak pwak pire jtˈoˈicak yak ri wiˈ rajwax rechak, pero lajori riˈ mas tzi tatzˈakatsajtak jyeˈic ri chawajak tayeˈtak. 11 Lajori riˈ li takejtak jbˈanic asta tina atzˈakatsajtakna jbˈanic lawiˈ ri cholan awiˈlak. Sipajtak riqˈui nojel awanmak ri chawajak tasipajtak, yeˈtak nen jnimal atcwintak. 12 Jwiˈl wi wiˈ jonok tijsipaj pwak y tijyeˈ nen jnimal ticwin chi jyeˈic riqˈui nojel ranm, tziyiˈ tril Kakaj Dios. Kakaj Dios taˈ tijtzˈonaj re jun cristian chi tijyeˈ lawiˈ ri mitaˈ riqˈuil.

13 In taˈ tijin tambˈij chawechak chi rajwaxiˈ tacuy kelen awechak y yak nicˈj chic tzˈakat kelen rechak. In riˈ chwaj chi nicˈ kelen awechak riqˈuilak. 14 Lajori atak jwiˈl wiˈ mas kelen awechak tijnaˈ tayeˈtak kelen rechak yak ri taˈ rechak. Nen or wi xqˈuis kelen awechak, rechak tijyaˈtakaˈ kelen awechak. Jilonli nicˈke juntir kelen awechak riqˈuilak. 15 Jilon chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

Nen ri mas nim xmol, taˈ chiquiˈ nen xcan riqˈuil y nen ri taˈ nim xmol, tzˈakatke xan pi re, ticheˈ.

Tito pach yak quibˈ jpach

16 Cˈomo re Kakaj Dios jwiˈl xyeˈ laj ranm Tito pire raj awchak riqˈui nojel ranm chapcaˈ in. 17 Re subˈlaj tzi xta cuando xintzˈonaj tokˈobˈ re chi tibˈe chi asolajcak jwiˈl re chomorsalchak jwiˈl chi atbˈe jsolajtak. Laj ranm xpeˈw chi raj tril awchak. 18 Xkatakaˈbˈi jun kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo pi jpach Tito. Ri kechˈelxic li subˈlaj cojol jkˈij chijxoˈlak juntir yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, jwiˈl re yeˈliˈ ranm jwiˈl chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 19 Y ri kechˈelxic li, riˈtakaˈ juntir yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo xchaˈwtak re, pire tixambˈer chikij chi katˈoˈic chi jmolic pwak re sipanc y chi jjachic man pwak pire jnimirsaj jkˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl y pire tikacˈuttak chi nojeliˈ kanm tikatˈoˈtak yak ri wiˈ rajwax rechak. 20 Oj taˈ chikaj tibˈijsaj chikij chi taˈ tzi tikabˈan re man pwak ri tijin tikamol, jwiˈliˈli wiˈ jpach Tito xkatakbˈic. 21 Jwiˈl oj riˈ chikaj chi juntir ri tikabˈan tzi tiilsaj jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl y tzi tiilsaj jwiˈlak juntir cristian.

22 Y tikatakaˈbˈi jun kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo chirijak yak quibˈ li. Y re qˈuilaj bˈwelt cˈutul chikawch jwiˈl chi tranaˈ riqˈui nojel ranm juntir ri titaksaj. Y lajori masiˈ nojel ranm tibˈe chi asolajcak jwiˈl subˈlaj cubˈul jchˈol chawijak. 23 Tito impachiˈn y tijiniˈ chi intˈoˈic chi jbˈanic utzil pi awechak. Y yak quibˈ chic takaltakaˈbˈi jwiˈlak yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y rechak tijcˈutaˈtakaˈ jnimal jkˈij Kakaj Jesucristo laj jcˈaslemalak. 24 Jwiˈliˈli cˈuttak chiwchak chi kes tzˈetel tzˈet talokˈajtakaˈn y cˈuttak chiwchak juntir yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi kes tzˈet pi jcholajliˈ subˈlaj ojquiˈcot chawijak.