Add parallel Print Page Options

Atak lokˈlajtak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, jwiˈl riˈ li ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tijyeˈ chike. Jwiˈliˈli rajwaxiˈ tican kayeˈtak jbˈanic mak etzltak noˈj ri tikabˈantak laˈ katioˈjl y mak etzltak chomorsaˈn ri tikabˈantak laj kanm. Y kacojeˈtak jkˈij Kakaj Dios laj kacˈaslemal pire ojtosmaj pi re.

Yak aj Corinto tijqˈuex jnoˈjak

Mojsach laj awanmak jwiˈl oj taˈ ni jono chawechak xkabˈan cˈax re y taˈ ni jono chawechak xkej li mac kawiˈl ke oj y taˈ ni jono chawechak subˈul kawiˈl. In jilonli tijin tambˈij chawechak, pero maˈ pire taˈ tambˈij chawechak chi wiˈ amacak. In, bˈilchak chawechak inwiˈl ojr chi atak watakaˈ laj kanm pire nicˈ kawch wi ojyoˈrtak o ojcamtak. In ticubˈariˈ inchˈol chawijak y wiˈ quiˈcotemal laj wanm awiˈlak. Onque tijin tikatij subˈlaj cˈax, atak tayaˈtakaˈ mas jcowil wanm y twicˈajiˈ subˈlaj quiˈcotemal laj wanm awiˈlak.

Cuando xojyuk Macedonia, taˈ uxlan bˈanal kawiˈl, jwiˈl subˈlaj cˈax tijin tikatij. Subˈlaj cristian xojcontrintak y xojyokˈowtak, jilonli subˈlaj tzakom chˈolal xoc laj kanm.

Pero Kakaj Dios ri tiyeˈw jcowil ranmak yak ri taˈ jcowil ranmak, xyaˈ jcowil kanm cuando xyuk Tito kiqˈuil. Y maˈ xitaˈke xojquiˈcot cuando xyuk Tito, oj mas xojquiˈcot jwiˈl re xij chike chi atak subˈlaj quiˈcotemal xayeˈtak laj ranm cuando xwaˈx chaxoˈlak. Re xij chike chi atak rajti awanmak tawiltak inwch y subˈlaj cˈax laj awanmak jwiˈl man cˈax ri xansaj chaxoˈlak y subˈlaj chawajak inwch. Jwiˈl juntir li xwaˈx jun nimlaj quiˈcotemal laj wanm.

Subˈlaj xcˈaxcˈobˈ laj awanmak jwiˈl man inwuj ri xintakbˈi aacˈlak y jilon in cˈaxiˈ laj wanm, pero lajori taˈ chiquiˈ cˈax laj wanm jwiˈl wetamiˈ chi taˈ naj xcˈaxcˈobˈ laj awanmak. Lajori subˈlaj inquiˈcotc, pero maˈ jwiˈl taˈ xinta jtaquil chi xcˈaxcˈobˈiˈ laj awanmak jwiˈl inwuj. In subˈlaj inquiˈcot jwiˈl xinta jtaquil chi jwiˈl jcˈaxcˈol awanmak xaqˈuex anoˈjak.

Atak xacuyaˈtakaˈ jcˈaxcˈol awanmak jwiˈl amacak y riˈ li ri mas kus xril Kakaj Dios y jilonli xcˈutun chi oj taˈ xkabˈan cˈax chawechak. 10 Kakaj Dios tziyiˈ tril jun cristian ri ticˈaxcˈobˈ ranm jwiˈl jmac, jwiˈl tranaˈ chi tijqˈuex jnoˈj pire ticolmaj laj jkˈabˈ jmac y taˈ chiquiˈ tican ni jun raquitz cˈax laj ranm. Pero jun cristian ri ticˈaxcˈobˈ laj ranm jwiˈl jmac y taˈ tijcˈam jkˈabˈal jmac chiwch Kakaj Dios, riˈ li ticˈamowbˈi re li man luwar re tijbˈi cˈax lamas ri taˈ chiquiˈ relicch.

11 Atak jwiˈl xacuyaˈtakaˈ jcˈaxcˈol awanmak jwiˈl amacak chapcaˈ raj Kakaj Dios, lajori xanaˈ chawechak chi nojel awanmak tabˈantak juntir, xanaˈ chawechak chi xacˈam jkˈabˈal amacak ri xabˈantak. Xanaˈ chawechak chi xpe awetzalak chirij man ri xmacunc, xanaˈ chawechak chi xtzaak achˈolak jwiˈl ri xabˈantak, xanaˈ chawechak chi subˈlaj chawajak tawiltak inwch laj or. Xanaˈ chawechak chi xoc il laj awanmak jwiˈl ri xabˈantak y xanaˈ chawechak chi chawajak tibˈansaj kˈatbˈitzij chirij man ri xmacunc. Jilonli xacˈuttak chi taˈ amacak chirij juntir li. 12 In cuando xintzˈibˈajbˈi inwuj pi awechak, maˈ pire taˈ xinchomorsaj rij man ajbˈanal cˈax, ni maˈ pire taˈ xinchomorsaj rij man ri xansaj cˈax re. In xintzˈibˈajbˈi inwuj pi awechak pirechiˈ tacˈuttak chiwch Kakaj Dios chi atoctakaˈ il chikij. 13 Riˈ li ri xyeˈw mas jcowil kanm.

Pero cuando xkil chi Tito subˈlaj tiquiˈcotc, riˈ li ri xyeˈw mas quiˈcotemal laj kanm jwiˈl atak juntir xayaˈtakaˈ mas jcowil ranm Tito. 14 In ximbˈijiˈ re Tito chi subˈlaj inquiˈcot chawijak y mitaˈ xel inqˈuixbˈ awiˈlak. Y juntir ri xkabˈij chawechak kes tzˈetel tzˈetiˈn y jilonli kes tzˈetel tzˈet xtawiˈ chiwch ri xkabˈij chawijak re Tito. 15 Y lajori Tito wiˈ mas quiˈcotemal laj ranm chawijak cuando ticuxtaj jwiˈl chi atak juntir xatcojontakaˈ chiwch y subˈlaj nim jcˈulic xabˈantak. 16 Wiˈ subˈlaj quiˈcotemal laj wanm jwiˈl subˈlaj ticubˈariˈ inchˈol chawijak.