Add parallel Print Page Options

Aacˈlaj katioˈjl ri taˈ jcamic

Ketamiˈ chi cuando ojcamc, tikˈaˈyiˈ katioˈjl ri chapcaˈ jun chinam ri tikˈaˈyc, pero wiˈ jun katioˈjl lecj ri taˈ chiquiˈ ticamc, ri chapcaˈ kichoch ri maˈ laˈ taˈke jkˈabˈak cristian bˈanal, Kakaj Diosiˈ bˈanowinak. Lajori jwiˈl ajwiˈ katioˈjl ri tike kˈaˈyc, subˈlaj ojjikˈxin jwiˈl rajti kanm tiqˈuexmaj katioˈjl pi jun katioˈjl ri taˈ ticam chapcaˈ tikacoj jun kitzˈik chikij. Y wi tiqˈuexmaj katioˈjl y tiwux pi jun tioˈjl ri taˈ chiquiˈ ticamc, jilonli chapcaˈ taˈ chˈanalcojtak ojtaˈmajc. Lajori jwiˈl ajwiˈ katioˈjl ri tike kˈaˈyc, subˈlaj ojjikˈxin jwiˈl taˈ chiquiˈ chikaj ojwaˈx laˈ, pero maˈ pire taˈ chikaj ojwaˈx chapcaˈ chˈanalcojtak jwiˈl riˈ chikaj tiqˈuexmaj katioˈjl pi jun tioˈjl ri taˈ chiquiˈ ticamc, pire katioˈjl ri tike camc, tiqˈuexmajc y tiwaˈx aacˈ katioˈjl ri taˈ chiquiˈ ticamc. Y riˈ Kakaj Dios bˈanowinak chike chi jilonli tikabˈantak. Y xyeˈ Lokˈlaj Jsantil laj kanm pi cˈutbˈire chikawch chi kes tzˈet tijyaˈ chike ri bˈil jwiˈl.

Jwiˈliˈli taˈ tikaquibˈaj kanm chirij Kakaj Jesucristo y ketamiˈ chi jwiˈl ajwiˈ katioˈjl ri tike camc, taˈ wojtak lecj riqˈui Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Xike taˈ tikiltak jwich Kakaj Jesucristo laˈ bˈakˈ kawch, pero cubˈuliˈ kachˈol laj kacˈaslemal chi tiyeˈsajiˈ chike ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios. Jilonli cubˈuliˈ kachˈol chirij juntir li y rajti kanm tican kayeˈ katioˈjl ri tike camc, pire ojbˈe waˈxtak lecj riqˈui Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

Jwiˈliˈli oj tikayeˈ kanm chi jbˈanic lawiˈ ri tzi tril Kakaj Dios wi aj yoˈlcojtakaˈ laˈ katioˈjl ri tike camc o taˈ chiquiˈn. 10 Ojtak juntir tina kawabˈaˈtakna kibˈ chiwch Kakaj Jesucristo cuando tran jkˈatbˈitzij pire tikacˈultak katojbˈl ri ticˈular pi ke ri tiyeˈsaj chike chi kajujunal chirij ri xkabˈantak laj kacˈaslemal neri wich ulew wi tzi xkabˈantak o taˈn.

Ri lokˈin ri tran Kakaj Jesucristo

11 Jwiˈl oj ketamiˈ chi rajwaxiˈ ticojsaj jkˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl, jwiˈliˈli tijin tikayeˈ kanm chi jbˈij rechak cristian chi tijjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Kakaj Dios retamiˈ nen tijin tikabˈan y in chwaj chi tachomorsajtak laj awanmak chi tziyiˈ tijin tikabˈan. 12 Pero cuando tikabˈij jilonri chawechak, maˈ riˈ taˈ chikaj tikabˈij chic chawechak chi oj masna tzi kanoˈj. Oj tikabˈij jilonli chawechak pire ticubˈar achˈolak chikij chi tzˈetiˈ ri tikabˈij y pire wiˈ nen tacˈulbˈejtakwiˈ jyoljak mak cristian ri tijcoj jkˈijak chi rechak riˈ trantak lawiˈ raj Kakaj Dios trantak, pero taˈ tzˈet, jwiˈl chiwch Kakaj Dios taˈ tzˈet wiˈ utzil laj ranmak. 13 Wi tabˈijtak chi oj taˈ kabˈ pi sak chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios, pirechiˈ jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. Y wi wiˈ kabˈ pi sak, pirechiˈ utzil pi awechak tikabˈan jilonli. 14 Ri kalokˈaj tran Kakaj Jesucristo riˈ titakon laj kanm pire tikabˈantak lawiˈ raj re, jwiˈl ketamiˈ chi Kakaj Jesucristo xyeˈ ribˈ pi camic pi jqˈuexwachak juntir cristian. Jwiˈliˈli juntir yak ri xjach ribˈak laj jkˈabˈ nicˈ riqˈuil xcamtakaˈ jwiˈl xcan jyeˈtak jbˈanic mak etzltak noˈj. 15 Kakaj Jesucristo xyeˈ ribˈ pi camic, pi jqˈuexwachiˈ juntir cristian. Jwiˈliˈli yak ri aj yoˈltakna mi rantak chic laj jcˈaslemalak lawiˈ ri rajak rechak trantak, riˈ raneˈtak laj jcˈaslemalak lawiˈ raj Kakaj Jesucristo trantak ri xcam pi jqˈuexwachak y xcˈastasaj jwich laj jcamnakl.

16 Ke oj lajori taˈ chiquiˈ ojchomorsan laˈ mak chomorsaˈn ri reke cristian ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Onque oj ojr cuando ajquiˈ chi kajach kibˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo xkachomorsajiˈ rij Kakaj Jesucristo laˈ mak chomorsaˈn ri reke cristian ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Pero lajori taˈ chiquiˈ tikachomorsajtak jilonli. 17 Jwiˈliˈli jun cristian ri junchak riqˈui Kakaj Jesucristo, chapcaˈ xqˈuisiˈy chiquiˈ jcaˈmul jwiˈl mak ojrtak jnoˈj ri bˈanal jwiˈl xcaniˈ jyeˈ jbˈanic, lajori aacˈchak jnoˈj.

18 Juntir li Kakaj Diosiˈ xanow, ri xanow chi xwaˈx chic utzil chikaxoˈl riqˈui re jwiˈl jcamic Kakaj Jesucristo wich curs. Y xyeˈ kekleˈn pire tikabˈij rechak juntir cristian nen mo tiwaˈx chic utzil chijxoˈlak riqˈui Kakaj Dios. 19 Oj tijin tikabˈij chawechak chi Kakaj Dios xyeˈ utzil chijxoˈlak juntir cristian riqˈuil re jwiˈl jcamic Kakaj Jesucristo y taˈ xyeˈ laj ranm jmacak cristian. Y oj xojtaksaj jwiˈl Kakaj Dios chi jbˈij rechak juntir cristian nen mo tiwaˈx utzil chijxoˈlak riqˈui Kakaj Dios. 20 Jilonli oj petzalcoj pi jqˈuexwach Kakaj Jesucristo chapcaˈ riˈ Kakaj Dios tijin tichˈabˈen awechak kawiˈl oj. Y laj jbˈij Kakaj Jesucristo subˈlaj tikabˈij chawechak chi waˈxok utzil chaxoˈlak riqˈui Kakaj Dios. 21 Kakaj Jesucristo ri taˈ ni junquitz xmacunc, pero kawiˈl ke oj xansaj re jwiˈl Kakaj Dios chapcaˈ jun ajmac pire tran sucˈul kanm chiwch Kakaj Dios jwiˈl ojran jun riqˈui Kakaj Jesucristo.