Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesucristo wiˈ laj kanm

Jwiˈlke rutzil ranm Kakaj Dios xyeˈ kekleˈn chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, jwiˈliˈli oj taˈ tikaquibˈaj kanm chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak cristian. Xcaniˈ kayeˈ jbˈanic mak noˈj ri qˈuixibˈal jbˈanic y mak ri tibˈantak chi mukukil. Taˈ tijin tikasubˈ cristian y cuando tikabˈij Jyolj Kakaj Dios, taˈ tikaqˈuex jcholajl. Cuando tikabˈij Jyolj Kakaj Dios, tikabˈijiˈ tzˈetel tzij pire juntir cristian tijnaˈ tijbˈijtak chi tziyiˈ tijin tikabˈan chiwch Kakaj Dios.

Kes tzˈet, tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xkabˈij chawechak, ajwiˈ li ukuˈmal pi rechak mak cristian ri tibˈetak li man luwar re tijbˈi cˈax. Man jbˈabˈal etzl ri titakon wich ulew riˈ xanow moy rechak mak ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo pire chapcaˈ taˈ triltak jsakil tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, ri ticˈutuw jnimal jkˈij Kakaj Jesucristo y Kakaj Jesucristo ri niqˈuiˈ riqˈui Kakaj Dios.

Maˈ kataquil taˈ oj tijin tikabˈij, oj riˈ tijin tikabˈij jtaquil chawechak chi Kakaj Jesucristo riˈ Kajawl. Jwiˈl oj riˈke tikabˈan jchac Kakaj Dios chaxoˈlak pi utzil pi awechak jwiˈl ri xan Kakaj Jesucristo. Kakaj Diosiˈ xin chi tiwaˈx sak pire tijsakabˈsaj man ukuˈmal. Y lajori riˈ Kakaj Dios xanow chapcaˈ xwaˈx sak laj kanm. Y jwiˈl man sak li tiketemajtak jnimal jkˈij Kakaj Dios ri tijcˈut Kakaj Jesucristo.

Y bˈiomil li ri yeˈl chike jwiˈl Kakaj Dios cˈolaniˈ laj katioˈjl y katioˈjl li riˈ chapcaˈ jun nejbˈ ri bˈanal laˈ xokˈol pirechiˈ ticˈutun chi kacwinel ri wiˈ jiˈ tipe riqˈui Kakaj Dios y maˈ kacwinel taˈ oj kicˈan. Y jilonli onque tipe subˈlaj cˈax chikabˈ, pero taˈ tikayeˈ kibˈ chiwch, onque taˈ ketam nen tikabˈan, pero taˈ tikaquibˈaj kanm. Onque tibˈansaj subˈlaj cˈax chike, pero Kakaj Dios taˈ ojcan jyeˈ kicˈan. Onque ticwintak chikij, pero taˈ tisaach kawch.

10 Chapcaˈ Kakaj Jesucristo xcamsajiˈn, jilon oj macˈul lamas ojbˈetak yeˈliˈ kibˈ pi camic kawiˈl pire tretemajtak mak cristian chi yeˈliˈ kacˈaslemal jwiˈl Kakaj Dios chapcaˈ jcˈaslemal Kakaj Jesucristo cuando xcˈastasaj jwich laj jcamnakl. 11 Ke oj ri aj yoˈlcojtakaˈn, nojel kˈij camic kij jwiˈl tijin tikabˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo pire ticˈutun jcˈaslemal Kakaj Jesucristo laˈ katioˈjl ri tike camc. 12 Jilon oj camiquiˈ kij, pero pirechiˈ tataˈtak tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic.

13 Chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:
    Xcubˈariˈ inchˈol chirij Kakaj Dios, jwiˈliˈli xinyolowc, ticheˈ. Y jilon oj, jwiˈl nicˈ jcubˈarbˈ kachˈol chirij Kakaj Jesucristo jwiˈliˈli ojyolowc. 14 Jwiˈl ketamiˈ chi Kakaj Dios ri xcˈastasan jwich Kakaj Jesucristo ri Kajawl laj jcamnakl, tijcˈastasajiˈ kawch oj laj kacamnakl chapcaˈ xan re Kakaj Jesucristo pire ojcˈambˈi oj pach atak chiwch re. 15 Juntir mak cˈax li ri xkatij pirechiˈ utzil pi awechak pire wiˈ subˈlaj cristian ticˈuluwtak rutzil ranm Kakaj Dios ri tijsipaj rechak y jiˈkelonli wiˈ mas cristian ticˈomowantak re Kakaj Dios chi jnimirsaj jkˈij.

16 Jwiˈliˈli oj taˈ tikaquibˈaj kanm onque tijin tiriˈjabˈ katioˈjl, pero kanm nojel kˈij tijin tran aacˈ. 17 Mak cˈax ri tikatijtak laj kacˈaslemal, maˈ nimaktak cˈax taˈn y laj orke tikˈax. Y jilonli tijin tikataˈ jnimal kakˈij riqˈui Kakaj Dios ri taˈ jqˈuisic, ri subˈlaj nim jkˈij chiwch mak cˈax li. 18 Jwiˈliˈli oj taˈ tikacubˈaˈtak kachˈol chirij mak kelen ri tikiltak jwich, riˈ tikacubˈaˈ kachˈol chirij ri mitaˈ tikiltak jwich. Mak kelen ri tikiltak jwich tike qˈuisc, pero mak kelen ri mitaˈ tikiltak jwich taˈ jsachic jwich.