Add parallel Print Page Options

Jwiˈliˈli xinchomorsaj chi taˈ chiquiˈ imbˈe chi asolajcak laj or pire maˈ tibˈe inyeˈ chic mas bˈis laj awanmak. Jwiˈl wi tanyeˈ bˈis laj awanmak, taˈ chiquiˈ nen tiyeˈw quiˈcotemal laj wanm jwiˈl atak atyeˈwtak quiˈcotemal laj wanm.

In xintzˈibˈajbˈi man nabˈe inwuj pi awechak pirechiˈ cuando intaw chic aacˈlak chi asolajcak, taˈ tayeˈtak bˈis laj wanm, riˈ quiˈcotemal tayeˈtak laj wanm. In riˈ chwaj tiwaˈx aquiˈcotemak chapcaˈ quiˈcotemal ri wiˈ laj wanm in. Cuando xintzˈibˈajbˈi inwuj li pi awechak, subˈlaj imbˈisonc y subˈlaj cˈax laj wanm asta xwokˈbˈej wibˈ, pero maˈ riˈ taˈ chwaj tanyeˈ bˈis chawechak pirechiˈ tawetemajtak chi in subˈlaj atinlokˈajtakaˈ atak juntir.

Cuytak jmac nen tibˈanow cˈax chawechak

Man winak ri wiˈ chaxoˈlak ri xanow xpe cˈax laj wanm, xike taˈ chwaj tambˈan cˈax re, tambˈij chi taˈ xyeˈ mas bˈis laj wanm, riˈ xyeˈ mas bˈis laj awanm atak. Pero xanaˈ li man cˈachbˈi wich ri xyeˈtak yak aqˈuiyalak re. Lajori cuytak jmac y yeˈtak jcowil ranm pire maˈ tikej li jun nimlaj bˈis. Jwiˈliˈli tantzˈonajbˈi tokˈobˈ chawechak chi cˈuttak chiwch chi talokˈajtakaˈn.

Cuando xintzˈibˈajbˈi jilonli pi awechak, pireke chwaj twil wi kes tzˈet tabˈantak juntir ri atintaktak chi jbˈanic.

10 Atak wi tacuytak jmac jun cristian, jilon in tancuyaˈ jmac. Y wi wiˈ jono jmac xincuy, awiˈlake atak xincuy jmac, sakiˈ chiwch Kakaj Jesucristo. 11 In jilonli tambˈan pire taˈ ni jonok tisubˈsaj jwiˈl man jbˈabˈal etzl, jwiˈl ojtak juntir ketamchak nen mo tran man jbˈabˈal etzl chi subˈunc.

Subˈlaj tibˈison Pablo

12 Cuando xintaw Troas chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, xyeˈsajiˈ luwar chwe jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl chi tambˈij jtaquil rechak subˈlaj cristian. 13 Pero in taˈ xcubˈar wanm jwiˈl taˈ xintaˈ Tito claˈ ri wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo. Jwiˈliˈli xcan inchˈabˈejtak yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, xinelbˈi claˈ, ximbˈe Macedonia.

Jwiˈl Kakaj Jesucristo ojchˈecontakaˈn

14 Cˈomo re Kakaj Dios chi tijin tijcˈam kabˈe pire ojchˈecontak chibˈ juntir ri tikabˈantak laj jbˈij Kakaj Jesucristo. Y kawiˈlke oj tijin tiel chi sakil ri tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo lak juntir luwar chapcaˈ jun kelen ri quiˈchˈumchˈuj ruxbˈl tijin jbˈic. 15 Jilonli oj, ojiˈ chapcaˈ jun siminlaj pom ri tijsuj Kakaj Jesucristo re Kakaj Dios ri tijin tibˈe ruxbˈl chijxoˈlak yak cristian ri ticolmajtak y chijxoˈlak mak ri tisaach jwichak. 16 Pi rechak mak ri tisaach jwichak cuando tijsiktak ruxbˈl, rechak tricˈajtak chi riˈ ticamsan rechak. Pero pi rechak yak ri ticolmajtak, cuando tijsiktak ruxbˈl, rechak tricˈajtak chi riˈ tiyeˈw tzilaj cˈaslemal rechak.

Y ni jonok wiˈ jcwinel chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, xike jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ticwin chi jbˈijc. 17 Oj taˈ ojtijin chi jchˈequic kapwaak chirij Jyolj Kakaj Dios chapcaˈ trantak jujun cristian chic. Sakiˈ chiwch Kakaj Dios chi oj pi jcholajliˈ jbˈij Jyolj xkabˈan chawechak jwiˈl riˈ re xojchaˈw y jwiˈl ojchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo.