Add parallel Print Page Options

Ri ticˈutsaj chiwch Pablo jwiˈl Kakaj Dios

12  Wetamiˈ chi taˈ nen tichacuj tancoj inkˈij, pero onque taˈ nen tichacuj tancoj inkˈij, in chwaj inyolow chirij ri xcˈutsaj chinwch y chirij ri xesaj chi sakil chinwch jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl. In tanchˈobˈaˈ jwich jun winak ri ajtakel re Kakaj Jesucristo y raj xanaˈ cajlajuj (14) junabˈ lajori, re xcˈamsajbˈi laj rox caj, in taˈ wetam wi xcˈamsajbˈi pach jtioˈjl o maˈ jpach taˈ jtioˈjl. Xike Kakaj Dios retam. In xike wetam chi winak li xcˈamsajiˈbˈi li man kuslaj luwar lamas wiˈ Kakaj Dios. In taˈ wetam wi xcˈamsajiˈbˈi pach jtioˈjl o maˈ jpach taˈ jtioˈjl, xike Kakaj Dios retam. Cuando xtaw li man kuslaj luwar lamas wiˈ Kakaj Dios, re xta nicˈj yoloj ri taˈ ticwin jun cristian chi jbˈij jcholajl y taˈ yeˈl luwar jwiˈl Kakaj Dios chi tibˈijsaj mak yoloj li. In tancojaˈ jkˈij jun winak ri tibˈansaj re jilonli, pero in taˈ tancoj inkˈij chirij ri xansaj chwe, xike tancoj inkˈij chirij ri taˈ inchokˈbˈ cuando tantij cˈax. Y onque tancoj inkˈij, maˈ in taˈ sons jwiˈl juntir ri tambˈij tzˈetiˈn. In taˈ tancoj inkˈij pire taˈ ni jono cristian tijchomorsaj laj ranm chi in mas nim inkˈij chirij ri tambˈan o chirij inyolj ri tijta, onque subˈlaj nimiˈ jkˈij ri xcˈutsaj chinwch jwiˈl Kakaj Dios. Pero pire maˈ tancoj inkˈij, Kakaj Dios xyeˈ luwar re jun jtakoˈn man jbˈabˈal etzl xyeˈ jun cˈax chwe chapcaˈ jun qˈuix xcoj laj intioˈjl jilonli xan subˈlaj cˈax chwe. Xintzˈonajiˈ oxmul re Kakaj Jesucristo ri Kajawl chi tresaj man cˈax li laj intioˈjl, pero Kakaj Jesucristo ri Kajawl xij chwe: Xanaˈ li ri subˈlaj rutzil wanm ri xinyeˈ chawe jwiˈl riˈ mas ticˈutun incwinel chirij jun cristian ri taˈ jchokˈbˈ cuando tijtij cˈax, xcheˈ chwe.

Jwiˈl jilonli xij Kakaj Jesucristo chwe, lajori subˈlaj inquiˈcot laj wanm cuando in taˈ inchokˈbˈ jwiˈl cˈax pire tiwaˈx mas jcwinel Kakaj Jesucristo wiqˈuil.

10 Jwiˈliˈli wiˈ subˈlaj quiˈcotemal laj wanm cuando taˈ inchokˈbˈ jwiˈl cˈax, cuando inyokˈsajc, cuando taˈ kelen we, cuando mak cristian trantak cˈax chwe y cuando tantij cˈax. Juntir li tijin tantaˈ laj incˈaslemal jwiˈl in ajtakel re Kakaj Jesucristo. Jilonli cuando twicˈaj chi taˈ incwinel, riˈ li cuando wiˈ mas incwinel.

Pablo tioc il chirijak yak aj Corinto

11 Ximbˈanaˈ chapcaˈ jun sons chi jcojic inkˈij, pero atak xattakowtak we chi jbˈanic jilonli. Atakaˈ ri rajwax tabˈijtak chi tziyiˈ ri tijin tambˈan. Onque rilic taˈ nim inkˈij, pero in masna nim inkˈij chiwchak mak ri tijcoj ribˈak pi jtakoˈn Kakaj Jesucristo ri tibˈijsaj chirijak chi subˈlaj nimak jkˈijak. 12 Cuando xinwaˈx chaxoˈlak, xincuyaˈ juntir jwich cˈax chi jbˈanic retal, kelen ri sachom chˈolal rilic y cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, riˈ li ticˈutuw chi kes tzˈetel tzˈet iniˈ jtakoˈn Kakaj Jesucristo. 13 In niqˈuiˈ ximbˈan chaxoˈlak chapcaˈ ximbˈan chijxoˈlak yak nicˈj kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chic, xike in taˈ xintzˈonaj chawechak chi tayeˈtak chwe lawiˈ ri rajwax chwe. Wi taˈ tzi ximbˈan jilonli, cuytak immac.

14 Lajori bˈenamchak chic we roxmul bˈwelt chi asolajcak. Cuando intaw chic aacˈlak, taˈ tantzˈonaj chawechak chi tayeˈtak chwe lawiˈ ri rajwax chwe. In maˈ riˈ taˈ tantoc kelen awechak, atakaˈ atintoctak chapcaˈ jun chuchkajw riˈ re tioc il chi jtoquic pwak pire jtzukic ralcˈwal. Maˈ riˈ taˈ ralcˈwal titocow pwak pire jtzukic chuchkajw. 15 In nojeliˈ wanm tanqˈuis chi sachem juntir kelen we ri wiˈ y asta tanyaˈ wibˈ li cˈax pire utzil pi awechak, onque in twicˈaj chi cuando in mas atinlokˈajtak, atak taˈ mas inalokˈajtak.

16 In cuando xinwaˈx chaxoˈlak, taˈ xintzˈonaj chawechak chi tayeˈtak chwe lawiˈ rajwax chwe. Pero wiˈ jujun chaxoˈlak tijbˈijtak chi xatinsubˈtake pire xincwin chawijak. 17 In taˈ xintak jonok re yak nicˈj intakoˈn pire xatjsubˈtak chi resaj pwak chawijak. 18 In xintakaˈbˈi Tito chi asolajcak y xintakaˈbˈi jun kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo pi jpach. Pero Tito taˈ xatjsubˈtak chi resaj pwak chawijak. Jwiˈl Tito y in niqˈuiˈ kawch, niqˈuiˈ kachomorsaˈn riqˈui juntir ri tikabˈan.

19 Ma chomorsajtak chi oj tikabˈij jilonri lajori pireke tikacol kibˈ chawchak. Sakiˈ chiwch Kakaj Dios chi oj tzˈetiˈ tikabˈij chawechak jwiˈl ojchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo.

Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, juntir ri tikabˈan pirechiˈ atkabˈittak pire tabˈantak mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo tabˈantak. 20 In riˈ titzaak inchˈol cuando intaw aacˈlak pent taˈ tzi abˈanicak chiwch Kakaj Dios chapcaˈ chwaj in chi tabˈantak o pent taˈ tzi tawiltak nen tibˈe imbˈaneˈ chaxoˈlak.

Titzaak inchˈol wi atbˈe inteˈtak wiˈ chˈoˈj chaxoˈlak, tijin tatiˈtij aybˈak, tijin tacontrij aybˈak, tijin taxut aybˈak, tijin takˈabˈaˈtak tzij chawijak chawibˈil aybˈak, tijin tamoltak tzij chirij nicˈj chic, tijin tacoj akˈijak y wi maˈ jcholajl taˈ ri tijin tabˈantak. 21 In riˈ mas titzaak inchˈol cuando intaw chic chi asolajcak, pent inqˈuixibˈsaj jwiˈl Kakaj Dios chawchak jwiˈl ticˈaxcˈobˈ laj wanm chi rilic subˈlaj qˈui chawechak ri ajwichiˈ timacuntak, ajquiˈ qˈuexel jnoˈjak jwiˈlak chi jbˈanic tzˈiˈal y ajquiˈ chi can jyeˈtak jbˈanic mak raybˈl re tzˈiˈal.