Add parallel Print Page Options

Pablo tijcol ribˈ re rekleˈn

10  In Pablo ri tijbˈijtak mak cristian chwij chi cuando win chaxoˈlak taˈ in cˈaˈn chi achˈabˈejcak, pero cuando tantzˈibˈajbˈi inwuj pi awechak, subˈlaj in cˈaˈn inchˈaˈwbˈi chawechak. In atinchˈabˈejtakbˈi chapcaˈ tran Kakaj Jesucristo ri taˈ tijcoj jkˈij y subˈlaj tzi jnoˈj. Tambˈij chawechak chi riˈ chwaj chi cuando imbˈe chi asolajcak, ma bˈantak chwe chi rajwaxiˈ incˈaˈn chi achˈabˈejcak chapcaˈ incˈaˈnul ri chomorsal inwiˈl ri tancoj chi jchˈabˈejcak mak cristian ri tibˈintak chikij chi oj riˈke tikabˈan mak chomorsaˈn ri reke cristian.

Oj, ojke cristian wojtak neri wich ulew, pero taˈ ojchˈoˈjin chapcaˈ tichˈoˈjintak mak cristian ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Mak ri tikacojtak oj li chˈoˈj maˈ riˈ taˈ chapcaˈ ri tijcojtak mak cristian ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo, oj riˈ tikacoj jcwinel Kakaj Dios ri ticwin chi chˈecon chibˈak juntir mak ri wiˈ jcwinelak y mak jchomorsaˈnak y mak jnoˈjak mak cristian ri tijbˈit ribˈak chi jkˈatic jwichak cristian pire maˈ tretemajtak nen tran Kakaj Dios. Y juntir mak jchomorsaˈnak mak cristian ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo tikajach laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo pire mak cristian li ticojontak. Y cuando atak juntir kes tzˈet atcojontak chiwch Kakaj Jesucristo, oj tichak jnaˈ tikacˈach jwichak mak ri taˈ tzˈet ticojontak.

Atak xike iltak nen mo jnoˈj jun cristian. Wi wiˈ jonok tijchomorsaj laj ranm chi re wiˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo, cuxtajok jwiˈl chi jilon oj, wojiˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. In, onque rilic tijiniˈ tancoj inkˈij chirij takon ri yeˈl laj kakˈbˈ jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl, taˈ inqˈuixibˈ jwiˈl yeˈliˈ takon laj kakˈbˈ chi abˈiticak chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo tabˈantak y maˈ pire taˈ tikakˈat awchak chi atcojontak chiwch Kakaj Jesucristo.

Ma chomorsajtak chi mak inwuj ri xintzˈibˈajbˈi pi awechak pirechiˈ tantzak achˈolak. 10 Wiˈ jujun chaxoˈlak tijbˈijtak chi mak inyolj ri tantzˈibˈajbˈi lak inwuj poc cˈax chi taem. Y cuando win chaxoˈlak, taˈ mas incˈaˈn y taˈ jcholajl inyolj ri tambˈij chawechak. 11 Pero mak ri tibˈintak jilonli rajwaxiˈ tretemajtak chi ri nen mo kayolj ri tikatzˈibˈajbˈi lak kawuj cuando taˈ woj chaxoˈlak, jilon tikabˈan chi yoloj cuando woj chaxoˈlak. 12 Oj maˈ riˈ taˈ chikaj tikaniqˈuibˈsaj kibˈ riqˈuilak mak cristian ri tibˈintak chi tziyiˈ tijin trantak pireke tijcoj jkˈijak. Rechak jwiˈlke jsonsilak rajak tijniqˈuibˈsaj ribˈak chiribˈil ribˈak.

13 Oj taˈ mas tikacoj kakˈij chiwch ri mitaˈ yeˈl chike. Riˈ Kakaj Dios ticˈutuw mak luwar chikawch ri lamas rajwax tikabˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo y riˈ tiyeˈw luwar chike chi ojtaw aacˈlak Corinto. 14 Oj taˈ tijin tikˈax mas jbˈa katakon chiwch ri yeˈl luwar chike jwiˈl Kakaj Dios, jwiˈl ojiˈ nabˈe xojtaw aacˈlak chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 15 Oj taˈ tikacoj kakˈij chirij ri bˈanal jwiˈlak yak nicˈj cristian chic chaxoˈlak. Pero oj cubˈuliˈ kachˈol chi atak ticubˈariˈ mas achˈolak chirij Kakaj Jesucristo pire tijnaˈ tikabˈij mas tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chaxoˈlak, pero taˈ ojel chirij ri yeˈl luwar chike jwiˈl Kakaj Dios. 16 Jilonli tijnaˈ tibˈe kabˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo lak luwar ri wiˈtakbˈi mas jilibˈi re atilmitak, jwiˈl oj taˈ chikaj tikacoj kakˈij chirij ri bˈanalchak jwiˈlak yak nicˈj cristian chic. 17 Pero wi wiˈ jono cristian raj tijcoj jkˈij, riˈ jcojeˈ jkˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 18 Nen jun cristian ri tijcoj jkˈij ricˈan, taˈ nen tichacuj, pero nen jun cristian ri tzi tiilsaj jwiˈl Kakaj Dios, riˈ li ri nim jkˈij.