A A A A A
Bible Book List

2 ซามูเอล 23Thai New Contemporary Bible (TNCV)

คำอำลาของดาวิด

23 ต่อไปนี้คือคำอำลาของดาวิด

“วาทะของดาวิดบุตรเจสซี

วาทะของผู้ที่องค์ผู้สูงสุดทรงเชิดชู

บุรุษผู้ได้รับการเจิมตั้งโดยพระเจ้าของยาโคบ

ผู้ขับขานบทเพลงของอิสราเอล[a]

“พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า+ตรัสผ่านข้าพเจ้า

พระดำรัสของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าพเจ้า

พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัส

พระศิลาแห่งอิสราเอลตรัสกับข้าพเจ้าว่า

‘เมื่อผู้หนึ่งปกครองปวงชนด้วยความชอบธรรม

เมื่อเขาปกครองด้วยความยำเกรงพระเจ้า

เขาก็เป็นเช่นแสงอรุณ

ดั่งอรุโณทัยอันไร้เมฆหมอก

ประดุจฟ้ากระจ่างหลังฝน

ซึ่งทำให้หญ้างอกขึ้นมาจากผืนดิน’

“พระเจ้าทรงตั้งพงศ์พันธุ์ของข้าพเจ้าไว้ไม่ใช่หรือ?

พระองค์ทรงทำพันธสัญญานิรันดร์กับข้าพเจ้าอย่างสมบูรณ์

และมั่นคงทุกส่วนทุกตอนไม่ใช่หรือ?

พระองค์จะไม่ทรงให้ความรอด

และความปรารถนาทั้งปวงของข้าพเจ้าสัมฤทธิ์ผลหรือ?

ส่วนคนชั่วจะถูกเหวี่ยงทิ้งไปหมด

เหมือนหนามซึ่งจะไม่ใช้มือกอบหรือกำ

ผู้ใดแตะต้องหนาม

ย่อมใช้เครื่องมือเหล็กหรือด้ามหอก

พวกเขาถูกเผาทิ้งในที่ที่เขาอยู่”

ยอดนักรบของดาวิด

ต่อไปนี้คือยอดนักรบของดาวิด ได้แก่

โยเชบบัสเชเบธ[b]แห่งทาห์เคโมนี[c] หัวหน้าสามยอดนักรบ เขาใช้หอกสังหาร[d]ข้าศึกถึงแปดร้อยคนในคราวเดียวกัน

คนต่อมาคือเอเลอาซาร์บุตรโดดัยชาวอาโหอาห์ เขาเป็นหนึ่งในสามยอดนักรบซึ่งอยู่กับดาวิด ข่มขวัญพวกฟีลิสเตียผู้มาร่วมพลอยู่ที่ปัสดัมมิม[e] เพื่อสู้รบ ครั้งนั้นคนอิสราเอลล่าถอย 10 แต่เขายืนหยัดฟาดฟันคนฟีลิสเตียจนมือล้าเป็นเหน็บปล่อยดาบไม่ได้ องค์พระผู้เป็นเจ้า+ประทานชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในวันนั้น บรรดาทหารกลับมาหาเอเลอาซาร์ เพียงเพื่อจะริบข้าวของจากผู้ตาย

11 ถัดมาคือชัมมาห์บุตรอากีชาวฮาราร์ เมื่อพวกฟีลิสเตียรวมตัวกันอยู่ที่หนึ่งซึ่งมีต้นถั่วเต็มไปหมด กองทัพอิสราเอลก็หนีไป 12 แต่ชัมมาห์ยืนหยัดอยู่กลางทุ่งนั้นป้องกันพื้นที่ ฟาดฟันจนชาวฟีลิสเตียพ่ายแพ้ และองค์พระผู้เป็นเจ้า+ประทานชัยชนะอันยิ่งใหญ่

13 ในฤดูเก็บเกี่ยว สามทหารแห่งสามสิบยอดนักรบมาหาดาวิดที่ถ้ำอดุลลัม ขณะกองทหารของฟีลิสเตียตั้งค่ายอยู่ในหุบเขาเรฟาอิม 14 ครั้งนั้นดาวิดอยู่ในที่มั่น ส่วนแนวรบของฟีลิสเตียอยู่ที่เบธเลเฮม 15 ดาวิดกระหายน้ำและเปรยขึ้นว่า “ถ้ามีใครไปนำน้ำจากบ่อใกล้ประตูเมืองเบธเลเฮมมาให้เราดื่มก็ดี!” 16 คนทั้งสามก็ตีฝ่าแนวรบของฟีลิสเตียไปตักน้ำจากบ่อนั้นมาให้ แต่ดาวิดไม่ยอมดื่ม กลับรินลงต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า+ และกล่าวว่า 17 “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า+ ข้าพระองค์ไม่อาจดื่มได้! นี่คือเลือดของคนที่เสี่ยงชีวิตเอามาไม่ใช่หรือ?” และดาวิดก็ไม่ยอมดื่มน้ำนั้น

นี่คือวีรกรรม ของสามยอดนักรบ

18 อาบีชัยน้องชายของโยอาบบุตรนางเศรุยาห์เป็นหัวหน้าของสามสิบยอดนักรบ[f] เขาใช้หอกสังหารข้าศึกถึงสามร้อยคน เขาจึงมีชื่อเสียงเทียบเท่าสามยอดนักรบ 19 แม้จะไม่ได้เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น แต่เขายิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสามสิบยอดนักรบที่เป็นนายทหารชั้นแนวหน้าของกองทัพ และเขาคือหัวหน้าของพวกเขา

20 เบไนยาห์บุตรเยโฮยาดาเป็นทหารกล้าจากเมืองขับเซเอล ผู้สร้างวีรกรรมหลายครั้ง เขาสังหารยอดฝีมือสองคนของโมอับ ครั้งหนึ่งเขาลงไปในหลุมฆ่าสิงโตในวันที่หิมะตกหนัก 21 และเขาได้สังหารคนอียิปต์คนหนึ่ง รูปร่างสูงใหญ่แม้ว่าคนนั้นถือหอกอยู่ เบไนยาห์ถือไม้พลองเข้าสู้ เขากระชากหอกจากมือของชาวอียิปต์คนนั้นและสังหารด้วยหอก 22 นี่คือวีรกรรมของเบไนยาห์บุตรเยโฮยาดา เขาก็มีชื่อเสียงเลื่องลือเทียบเท่าสามยอดนักรบด้วย 23 เขามีเกียรติมากกว่าใครๆ ในสามสิบยอดนักรบ แต่ไม่ได้รวมอยู่ในสามยอดนักรบ ดาวิดทรงแต่งตั้งให้เขาดูแลกองทหารรักษาพระองค์

24 ในบรรดาสามสิบยอดนักรบ ได้แก่

อาสาเฮลน้องชายของโยอาบ

เอลฮานันบุตรโดโด คนเบธเลเฮม

25 ชัมมาห์คนฮาโรด

เอลีคาคนฮาโรด

26 เฮเลสคนปัลที

อิราบุตรอิกเขชคนเทโคอา

27 อาบีเอเซอร์คนอานาโธท

สิบเบคัย[g]คนหุชาห์

28 ศัลโมนคนอาโหอาห์

มาหะรัยคนเนโทฟาห์

29 เฮเลด[h] บุตรบาอานาห์คนเนโทฟาห์

อิธัยบุตรรีบัยคนกิเบอาห์ในเขตเบนยามิน

30 เบไนยาห์คนปิราโธนฮิดดัย[i]คนห้วยกาอัช

31 อาบีอัลโบนคนอารบา

อัสมาเวทคนบาฮูริม

32 เอลียาห์บาคนชาอัลโบน

บรรดาบุตรของยาเชน

โยนาธาน 33 บุตรของ[j]ชัมมาห์คนฮาราร์

อาหิอัมบุตรชาราร์[k]คนฮาราร์

34 เอลีเฟเลทบุตรอาหัสบัยคนมาอาคาห์

เอลีอัมบุตรอาหิโธเฟลคนกิโลห์

35 เฮสโรคนคารเมล

ปาอารัยคนอาราบ

36 อิกาลบุตรนาธันคนโศบาห์

บุตรของฮากรี[l]

37 เศเลกคนอัมโมน

นาหะรัย คนเบเอโรทผู้ถืออาวุธประจำตัวของโยอาบบุตรเศรุยาห์

38 อิราคนอิธรา

กาเรบคนอิธรา

39 และอุรียาห์คนฮิตไทต์

รวมทั้งหมด 37 คน

Footnotes:

 1. 2 ซามูเอล 23:1 หรือ นักร้องผู้เป็นที่รักของอิสราเอล
 2. 2 ซามูเอล 23:8 สำเนา LXX. บางฉบับว่า อิชโบเชท คือ เอชบาอัล (ดู 1 พศด. 11:11 ว่า ยาโชเบอัม )
 3. 2 ซามูเอล 23:8 คงจะเป็นอีกรูปหนึ่งของ ฮัคโมนี
 4. 2 ซามูเอล 23:8 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูและสำเนา LXX.บางฉบับว่า อาดิโน คนเอสนีผู้สังหาร (ดู 1 พศด. 11:11)
 5. 2 ซามูเอล 23:9 ภาษาฮีบรูว่า รวมพลอยู่ที่นั่น (ดู 1 พศด.11:13)
 6. 2 ซามูเอล 23:18 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่า สามยอดนักรบ เช่นเดียวกับข้อ 19 (ดู 1 พศด. 11:20)
 7. 2 ซามูเอล 23:27 ภาษาฮีบรูว่า เมบุนนัย (ดู 21:18 และ 1พศด. 11:29)
 8. 2 ซามูเอล 23:29 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่า เฮเลบ (ดู 1 พศด. 11:30)
 9. 2 ซามูเอล 23:30 สำเนาLXX.บางฉบับว่า หุรัย (ดู 1 พศด. 11:32)
 10. 2 ซามูเอล 23:33 ภาษาฮีบรูไม่มีคำว่า บุตรของ (ดู 1 พศด. 11:34)
 11. 2 ซามูเอล 23:33 สำเนาLXX.บางฉบับว่า สาคาร์ (ดู 1 พศด. 11:35)
 12. 2 ซามูเอล 23:36 ภาษาฮีบรูว่า ฮักกาดี (ดู 1 พศด.11:38)
Thai New Contemporary Bible (TNCV)

Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes