A A A A A
Bible Book List

2 ПЕТРОВА 2 Serbian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-SR)

Лажни пророци и учитељи

Али, у народу је било и лажних пророка, као што ће и међу вама бити лажних учитеља, који ће кришом уносити погубне јереси и порицати Господара који их је откупио. Тако ће на себе навући брзу пропаст. Многи ће се повести за њиховом разузданошћу и због њих ће се оцрњивати Пут истине. У својој похлепности, искоришћаваће вас измишљотинама. Али њихова осуда већ одавно виси над њима и њихова пропаст не дрема.

Јер, ако Бог није поштедео анђеле који су згрешили, него их је бацио у мрачна гротла пакла [a], да буду чувани за Суд; ако ни стари свет није поштедео када је сручио потоп на његове безбожнике, него је сачувао само Ноја, проповедника праведности, и седморо других; ако је осудио градове Содому и Гомору, претворивши их у пепео, и истакао их за пример будућим безбожницима; ако је избавио праведног Лота, који је био на мукама због разузданог понашања безаконика — јер, том праведнику су из дана у дан праведну душу раздирала дела безакоња која је гледао и слушао док је боравио међу њима — то значи да Господ зна како да побожне избави од искушења, а неправедне сачува за казну на Дан суда, 10 и то пре свих оне који иду за прљавом пожудом тела и презиру Господњу власт [b].

Дрски и безобразни, они се не плаше да оцрњују небеска бића [c], 11 док анђели, иако су јачи и моћнији, не износе погрдне оптужбе против њих пред Господом. 12 А они, као бесловесне животиње, бића нагона, рођена да се хватају и уништавају, оцрњују оно што не познају, па ће у својој покварености и бити уништени. 13 Неправда ће им бити плата за неправду. Они — љаге и ругобе које се наслађују својим преварама док се с вама госте — уживањем сматрају банчење у по бела дана. 14 Очију пуних прељубе и никад сити греха, примамљују непостојане душе. Срце им је, породу проклетом, огрезло [d] у похлепи. 15 Напустили су прави пут и залутали, пошавши путем Валаама сина Веоровог, који је заволео плату неправедности, 16 али и примио укор за своје недело: нема животиња проговорила је људским гласом и спречила пророково безумље.

17 Они су извори без воде и облаци које гони олуја; за њих се чува најцрња тама. 18 Говоре хвалисаве и празне речи и разузданим телесним пожудама маме оне што су тек побегли од оних који живе у заблуди. 19 Обећавају им слободу, а сами су робови покварености — јер, свако робује оном што га је савладало. 20 Ако се, наиме, они који су побегли од прљавштина света када су спознали нашег Господа и Спаситеља Исуса Христа, опет у њих заплићу и подлежу им, онда им је ово последње стање горе од оног првог. 21 Јер, било би им боље да нису ни спознали пут праведности него што су, пошто су га спознали, окренули леђа светој заповести која им је предата. 22 Догодило им се оно што кажу истините изреке: »Пас се враћа на своју бљувотину« [e] и »Окупана свиња се враћа да се ваља у каљузи.«

Footnotes:

 1. 2 ПЕТРОВА 2:4 пакла Дословно: Тартара.
 2. 2 ПЕТРОВА 2:10 Господњу власт Дословно: Господство.
 3. 2 ПЕТРОВА 2:10 оцрњују небеска бића Дословно: оцрњују славе.
 4. 2 ПЕТРОВА 2:14 огрезло Дословно: извежбано.
 5. 2 ПЕТРОВА 2:22 Пословице 26,11.
Serbian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-SR)

Copyright © 2003 by World Bible Translation Center

2 Peter 2 New International Version (NIV)

False Teachers and Their Destruction

But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them—bringing swift destruction on themselves. Many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into disrepute. In their greed these teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping.

For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell,[a] putting them in chains of darkness[b] to be held for judgment; if he did not spare the ancient world when he brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and seven others; if he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes, and made them an example of what is going to happen to the ungodly; and if he rescued Lot, a righteous man, who was distressed by the depraved conduct of the lawless (for that righteous man, living among them day after day, was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard)— if this is so, then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to hold the unrighteous for punishment on the day of judgment. 10 This is especially true of those who follow the corrupt desire of the flesh[c] and despise authority.

Bold and arrogant, they are not afraid to heap abuse on celestial beings; 11 yet even angels, although they are stronger and more powerful, do not heap abuse on such beings when bringing judgment on them from[d] the Lord. 12 But these people blaspheme in matters they do not understand. They are like unreasoning animals, creatures of instinct, born only to be caught and destroyed, and like animals they too will perish.

13 They will be paid back with harm for the harm they have done. Their idea of pleasure is to carouse in broad daylight. They are blots and blemishes, reveling in their pleasures while they feast with you.[e] 14 With eyes full of adultery, they never stop sinning; they seduce the unstable; they are experts in greed—an accursed brood! 15 They have left the straight way and wandered off to follow the way of Balaam son of Bezer,[f] who loved the wages of wickedness. 16 But he was rebuked for his wrongdoing by a donkey—an animal without speech—who spoke with a human voice and restrained the prophet’s madness.

17 These people are springs without water and mists driven by a storm. Blackest darkness is reserved for them. 18 For they mouth empty, boastful words and, by appealing to the lustful desires of the flesh, they entice people who are just escaping from those who live in error. 19 They promise them freedom, while they themselves are slaves of depravity—for “people are slaves to whatever has mastered them.” 20 If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ and are again entangled in it and are overcome, they are worse off at the end than they were at the beginning. 21 It would have been better for them not to have known the way of righteousness, than to have known it and then to turn their backs on the sacred command that was passed on to them. 22 Of them the proverbs are true: “A dog returns to its vomit,”[g] and, “A sow that is washed returns to her wallowing in the mud.”

Footnotes:

 1. 2 Peter 2:4 Greek Tartarus
 2. 2 Peter 2:4 Some manuscripts in gloomy dungeons
 3. 2 Peter 2:10 In contexts like this, the Greek word for flesh (sarx) refers to the sinful state of human beings, often presented as a power in opposition to the Spirit; also in verse 18.
 4. 2 Peter 2:11 Many manuscripts beings in the presence of
 5. 2 Peter 2:13 Some manuscripts in their love feasts
 6. 2 Peter 2:15 Greek Bosor
 7. 2 Peter 2:22 Prov. 26:11
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes