45 Aşa este şi scris: „Primul om, Adam, a devenit un suflet viu.“[a] Ultimul Adam a devenit un duh care dă viaţă.

Read full chapter