A A A A A
Bible Book List

1.list Korintským 11Slovo na cestu (SNC)

11 Tak mě tomu učí Kristus, dělejte to tak i vy.

2-16 í slávu, a žena to má dělat proto, že tím uznává vyšší autoritu muže. Takový je aspoň všeobecný zvyk. Jinak jsou si ovšem obě pohlaví rovna v tom, že jako žena pochází z muže, tak se muž zase rodí z ženy; oba stejně vděčí za svůj život Bohu.

17-21 spoň jasně odliší zdravé od nezdravého mezi vámi. Výsledkem však je, že se ani nedá společně zasednout ke stolu Páně, protože každý honem spěchá sníst to, co si přinesl, a pak už často nemůže pozřít sousto s těmi, kdo přišli hladoví.

22 Copak se nemůžete najíst už doma? Nebo se snad chcete vychloubat svou kuchyní před méně zámožnými bratry a zlehčovat tak Boží církev? Za to tedy ode mne pochvalu nečekejte.

23 Učil jsem vás přece, co mi Kristus svěřil: v tu noc, kdy byl zrazen,

24 vzal chléb, poděkoval za něj Bohu, rozlámal ho a řekl: "Toto je moje tělo, které se za vás obětuje. Čiňte to na mou památku."

25 Po večeři pak pozvedl kalich se slovy: "Hle, nová smlouva, kterou zpečetím svou krví. Ten kalich vám ji připomene, kdykoli z něho budete pít."

26 Jedením toho chleba a společným pitím z kalicha tedy hlásáte Kristovu smrt až do jeho příchodu.

27 To ovšem znamená, že kdo bere ten chléb nebo to víno na lehkou váhu, znevažuje tím Kristovu smrt.

28-29 Ať tedy každý nejdřív sám sebe zkoumá, než sáhne po chlebu a kalichu. Jinak na sebe přivolává odsouzení, protože pohrdá Kristovou obětí.

30 Proto je vás tolik nemocných, slabých a umírajících.

31 Nemuselo by to být, kdybychom byli sami na sebe přísnější.

32 Takto nás však musí trestat Pán, aby nás pak nemusel odsoudit s ostatním světem.

33 Proto vás prosím, bratři, abyste při takových setkáních čekali, až se sejdete všichni.

34 Kdo by nemohl vydržet hladem, ať se nají doma a nepřivolává Boží trest. Ostatní zařídím, až přijdu.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes