Add parallel Print Page Options

Bổn Phận Vợ Chồng

Cũng vậy, chị em là những người vợ, hãy thuận phục chồng mình dù chồng mình chưa theo Ðạo, để qua cách ăn nết ở của vợ, người chồng sẽ được cảm hóa, không cần phải nói gì, khi họ thấy được lòng trong trắng và cách ăn nết ở đáng tôn trọng của chị em. Chị em đừng quá chú trọng đến sự trang sức bề ngoài, như bện kiểu tóc cầu kỳ, đeo nhiều vàng ngọc, và ăn diện xa hoa loè loẹt; nhưng thà hãy trang sức con người bề trong, tức vẻ đẹp không phai tàn của tâm hồn dịu dàng và bình lặng, đó là điều rất quý báu trước mặt Ðức Chúa Trời. Vì đó là cách các thánh nữ ngày xưa, những người để lòng trông cậy vào Ðức Chúa Trời, đã trang sức cho họ; họ thuận phục chồng của họ; giống như Sa-ra đã vâng phục Áp-ra-ham; bà gọi ông là chúa. Chị em sẽ trở thành con cái của bà, nếu chị em cứ làm điều tốt và không sợ bất cứ mối đe dọa nào.

Anh em là những người chồng cũng vậy, hãy sống với vợ mình với ý thức rằng nàng là phái yếu; vậy hãy quý trọng nàng như người chung hưởng ơn phước của đời sống với anh em; làm như thế lời cầu nguyện của anh em sẽ không bị ngăn trở.

Khuyên Chịu Khổ Vì Lẽ Phải

Sau cùng xin tất cả hãy đồng tâm nhất trí với nhau, hãy cảm thông nhau, hãy thương mến nhau trong tình anh chị em, hãy nhân từ và khiêm nhường. Ðừng lấy ác trả ác, đừng lấy nguyền rủa trả nguyền rủa, nhưng ngược lại, hãy chúc phước, vì anh chị em đã được kêu gọi để làm thế, hầu anh chị em có thể hưởng phước, 10 vì,

“Ai thiết tha yêu mến sự sống,
Và muốn thấy những ngày tốt đẹp,
Người ấy phải giữ lưỡi mình khỏi điều ác,
Và môi mình khỏi nói những lời dối trá.
11 Người ấy phải bỏ điều ác và làm điều thiện.
Người ấy phải tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó.
12 Vì mắt Chúa đoái xem những người ngay lành,
Tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ,
Nhưng mặt Chúa nghịch lại những kẻ làm ác.”Thi 34:12-16 LXX

13 Ai nỡ làm hại anh chị em khi anh chị em nhiệt thành làm điều tốt chăng? 14 Nhưng nếu anh chị em phải chịu khổ vì lẽ phải, anh chị em có phước. Ðừng sợ sự đe dọa của họ và đừng bối rối. 15 Nhưng hãy tôn thánh Ðấng Christ như Chúa trong lòng anh chị em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời mọi kẻ chất vấn về hy vọng của anh chị em, nhưng hãy đối đáp với thái độ khiêm tốn và tôn trọng. 16 Hãy có một lương tâm tốt, để những kẻ bôi bác anh chị em, những kẻ nói xấu cách đối xử tốt của anh chị em trong Ðấng Christ có thể bị hổ thẹn. 17 Vì nếu ý muốn của Ðức Chúa Trời cho anh chị em là chịu khổ, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ hơn là làm điều ác.

Ðấng Christ Chịu Khổ Thay Cho Những Người Tội Lỗi

18 Chính Ðấng Christ cũng đã chịu khổ vì tội lỗi một lần đủ cả, Ðấng công chính chịu khổ thay cho những người bất chính, để Ngài có thể đem chúng ta đến với Ðức Chúa Trời. Thân xác Ngài bị giết chết, nhưng tâm linh Ngài được làm cho sống. 19 Bởi tâm linh ấy Ngài đến giảng cho những tâm linh bị tù, 20 là những kẻ không vâng phục tự ngàn xưa, khi Ðức Chúa Trời nhẫn nại đợi chờ trong thời Nô-ê, suốt thời gian chiếc tàu được đóng; trong tàu đó chỉ có ít người được cứu khỏi nước, tám linh hồn cả thảy. 21 Ðó là hình bóng của phép báp-têm để cứu anh chị em ngày nay –không phải sự tẩy rửa những dơ bẩn trên thân thể, nhưng sự cam kết giữ một lương tâm tốt đối với Ðức Chúa Trời– qua sự sống lại của Ðức Chúa Jesus Christ, 22 Ðấng đã ngự lên trời, đang ở bên phải Ðức Chúa Trời, nơi các vị thiên sứ, các đấng quyền năng, và các bậc quyền lực, đầu phục Ngài.