Han byggde Libanonskogshuset hundra alnar långt, femtio alnar brett och trettio alnar[a] högt med fyra rader pelare av cederträ och med huggna bjälkar av cederträ på pelarna.

Read full chapter

Footnotes

  1. 7:2 hundra … femtio … trettio alnar   Nästan 50 x 25 x 15 meter.