Add parallel Print Page Options

Ðấng Biện Hộ cho Chúng Ta

Hỡi các con thơ của tôi, tôi viết cho các con những điều này để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu ai lỡ phạm tội, chúng ta có một Ðấng Biện Hộ trước mặt Ðức Chúa Cha, đó là Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng công chính. Chính Ngài là lễ vật hiến tế chuộc tội cho chúng ta, và không những cho chúng ta mà thôi, nhưng cũng cho cả thế gian nữa.

Nếu chúng ta vâng giữ các điều răn Ngài, thì bởi đó chúng ta biết rằng chúng ta biết Ngài. Ai nói, “Tôi biết Ngài,” nhưng không vâng giữ các điều răn Ngài là người nói dối, và sự thật không ở trong người ấy. Nhưng ai vâng giữ lời Ngài thì lòng yêu kính Ðức Chúa Trời thật trọn vẹn trong người ấy. Bởi điều này chúng ta biết rằng chúng ta ở trong Ngài: Ai nói mình ở trong Ngài thì phải bước đi như Ngài đã bước đi.[a]

Ðiều Răn Mới

Anh chị em yêu dấu, tôi không viết cho anh chị em một điều răn mới, nhưng là một điều răn cũ mà anh chị em đã có từ ban đầu. Ðiều răn cũ đó là sứ điệp[b] anh chị em đã nghe. Vả lại, tôi viết cho anh chị em một điều răn mới, một điều răn rất thật trong Ngài và trong anh chị em, vì bóng tối đang tan biến và ánh sáng thật đã khởi sự tỏa sáng.

Ai nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh chị em[c] mình thì còn ở trong bóng tối cho đến bây giờ. 10 Ai yêu thương anh chị em mình thì ở trong ánh sáng, và nơi người ấy không có điều chi gây cớ vấp ngã. 11 Nhưng ai ghét anh chị em mình thì đang ở trong bóng tối và bước đi trong bóng tối; người ấy không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy như bị mù.

Lời Khuyên Các Tín Hữu

12 Hỡi các con trẻ, tôi viết cho các con, vì nhờ danh Ngài, những tội lỗi của các con đã được tha.

13 Hỡi những người làm cha, tôi viết cho anh em, vì anh em biết Ðấng hiện hữu từ ban đầu.

Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn, vì các bạn đã chiến thắng kẻ ác.

Hỡi các con trẻ, tôi đã viết cho các con, vì các con đã biết Ðức Chúa Cha.

14 Hỡi những người làm cha, tôi đã viết cho anh em, vì anh em đã biết Ðấng hiện hữu từ ban đầu.

Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho các bạn, vì các bạn mạnh mẽ, lời Ðức Chúa Trời ở trong các bạn, và các bạn đã chiến thắng kẻ ác.

15 Chớ yêu thế gian và những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của Ðức Chúa Cha không ở trong người ấy; 16 vì mọi sự trong thế gian như ham muốn của xác thịt, ham muốn của mắt, và kiêu ngạo của đời, không đến từ Ðức Chúa Cha nhưng từ thế gian. 17 Vả, thế gian với những ham muốn của nó đang qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời thì còn lại đời đời.

Kẻ Chống Ðấng Christ

18 Hỡi các con trẻ, đây là giờ cuối cùng, và như các con đã nghe nói rằng Kẻ Chống Ðấng Christ[d] sẽ đến, nhưng bây giờ nhiều kẻ chống Ðấng Christ đã đến rồi; do đó chúng ta biết rằng đây là giờ cuối cùng. 19 Chúng đã từ chúng ta ra đi, nhưng chúng không là người của chúng ta, vì nếu chúng là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta rồi; nhưng chúng đã bỏ đi, điều đó chứng tỏ rằng tất cả những kẻ ấy không phải là người của chúng ta. 20 Nhưng các con đã được sự xức dầu của Ðấng Thánh, và các con đều biết tất cả những điều ấy. 21 Tôi viết cho các con không phải vì các con không biết sự thật, nhưng vì các con đã biết sự thật và biết rằng không có sự dối trá nào trong sự thật.

22 Ai là kẻ nói dối, nếu không là kẻ phủ nhận Ðức Chúa Jesus là Ðấng Christ? Đây là Kẻ Chống Ðấng Christ, kẻ phủ nhận Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con. 23 Không ai phủ nhận Ðức Chúa Con mà có Ðức Chúa Cha; ai xưng nhận Ðức Chúa Con có Ðức Chúa Cha.

24 Về phần các con, hãy để những gì các con đã nghe từ ban đầu ở trong các con. Nếu những gì các con đã nghe từ ban đầu ở trong các con, các con cũng sẽ ở trong Ðức Chúa Con và trong Ðức Chúa Cha. 25 Và đây là điều chính Ngài đã hứa với chúng ta: sự sống đời đời.

26 Tôi viết cho các con những điều này liên quan đến những kẻ muốn lừa gạt các con. 27 Về phần các con, nguyện sự xức dầu các con đã nhận từ Ngài ở trong các con, và các con không cần ai dạy điều gì, nhưng như sự xức dầu ấy dạy các con mọi sự, và là thật chứ không phải giả dối, theo như sự xức dầu ấy dạy các con, hãy ở trong Ngài.

28 Giờ đây hỡi các con thơ, hãy ở trong Ngài, để khi Ngài hiện ra chúng ta sẽ vững tâm và không hổ thẹn trước mặt Ngài trong ngày Ngài hiện đến.

29 Nếu các con biết Ngài là Ðấng Công Chính, các con biết rằng ai thực hành sự công chính đều do Ngài sinh ra.

Footnotes

  1. I Giăng 2:6 ctd: sống như Ngài đã sống
  2. I Giăng 2:7 nt: Lời (λόγος)
  3. I Giăng 2:9 nt: anh em (tương tự cho cả sách)
  4. I Giăng 2:18 nt: antichristos