A A A A A
Bible Book List

1 Cronici 3 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Fiii lui David

Fiii lui David care i s-au născut la Hebron au fost următorii:

Amnon, întâiul născut, fiul izreelitei Ahinoam;

Daniel, al doilea, fiul lui Abigail, carmelita;

Absalom, al treilea, fiul Maacăi, fiica lui Talmai, regele Gheşurului;

Adonia, al patrulea, fiul Haghitei;

Şefatia, al cincilea, fiul lui Abital;

Itream, al şaselea, fiul soţiei lui David numite Egla;

şase fii i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo timp de şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim a domnit timp de treizeci şi trei de ani.

Fiii care i s-au născut la Ierusalim au fost:

Şamua[a], Şobab, Natan, Solomon – în total patru – născuţi din Batşeba[b], fiica lui Amiel[c],

apoi Ibhar, Elişua[d], Elifelet, Nogah, Nefeg, Iafia, Elişama, Eliada şi Elifelet – în total nouă. Toţi aceştia au fost fiii lui David, în afară de fiii născuţi de ţiitoare. Tamar era sora lor.

Regii lui Iuda

10 Urmaşii lui Solomon au fost: Roboam;

fiul său, Abia;

fiul său, Asa;

fiul său, Iehoşafat;

11 fiul său, Iehoram[e];

fiul său, Ahazia;

fiul său, Ioaş;

12 fiul său, Amaţia;

fiul său, Azaria;

fiul său, Iotam;

13 fiul său, Ahaz;

fiul său, Ezechia;

fiul său, Manase;

14 fiul său, Amon;

fiul său, Iosia.

15 Fiii lui Iosia au fost: Iohanan, întâiul lui născut; Iehoiachim, al doilea născut; Zedechia, al treilea născut; Şalum, al patrulea născut.

16 Urmaşii lui Iehoiachim au fost: fiul său, Iehoiachin[f], şi fiul acestuia[g], Zedechia.

Urmaşii lui David după exil

17 Urmaşii lui Iehoiachin au fost: Asir[h], – cu fiul lui, Şealtiel, – 18 apoi Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iekamia, Hoşama şi Nedabia.

19 Fiii lui Pedaia au fost: Zerub-Babel şi Şimei.

Fiii lui Zerub-Babel au fost: Meşulam şi Hanania, – Şelomit era sora lor, – 20 apoi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia şi Iuşab-Hesed – în total cinci.

21 Urmaşii lui Hanania au fost: Pelatia, Isaia;

fiul acestuia din urmă, Refaia;

fiul acestuia, Arnan;

fiul acestuia, Obadia;

fiul acestuia, Şecania[i].

22 Urmaşii lui Şecania au fost Şemaia şi fiii lui Şemaia: Hatuş, Igal, Bariah, Nearia şi Şafat – în total şase.

23 Fiii lui Nearia au fost: Elioenai, Ezechia şi Azrikam – în total trei.

24 Fiii lui Elioenai au fost: Hodaiva, Eliaşib, Pelaia, Akub, Iohanan, Delaia şi Anani – în total şapte.

Footnotes:

  1. 1 Cronici 3:5 TM: Şimea, variantă a lui Şamua
  2. 1 Cronici 3:5 Un mss TM, VUL, LXX (vezi şi 2 Sam. 11:3); cele mai multe mss TM: Batşua
  3. 1 Cronici 3:5 Numit şi Eliam în 2 Sam. 11:3
  4. 1 Cronici 3:6 Două mss TM (vezi şi 2 Sam. 5:15; 1 Cron. 14:5); cele mai multe mss TM: Elişama
  5. 1 Cronici 3:11 TM: Ioram, o variantă a lui Iehoram
  6. 1 Cronici 3:16 TM: Iehonia, o variantă a lui Iehoiachin; şi în v. 17
  7. 1 Cronici 3:16 Fiul lui Iosia şi unchiul lui Iehoiachin, însă succesorul celui din urmă la domnie
  8. 1 Cronici 3:17 Sau: urmaşii lui Iehoiachin, captivul, au fost Şealtiel,
  9. 1 Cronici 3:21 Sau: fiii lui Refania, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia şi fiii lui Şehania.
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes