A A A A A
Bible Book List

1 Cronici 2 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Fiii lui Israel

Fiii lui Israel au fost: Ruben, Simeon, Levi şi Iuda, Isahar şi Zabulon,

Dan, Iosif şi Beniamin, Neftali, Gad şi Aşer.

Urmaşii lui Iuda

Fiii lui Iuda au fost: Er, Onan şi Şela; aceştia i s-au născut din fiica canaanitului Şua.

Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, astfel că El l-a omorât.

Tamara, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereţ şi pe Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost în număr de cinci.

Fiii lui Pereţ au fost Heţron şi Hamul.

Fiii lui Zerah au fost: Zimri, Etan, Heman, Calcol şi Dara[a] – în total cinci. Acar[b], cel care l-a tulburat pe Israel şi a păcătuit cu privire la lucrurile dedicate[c] Domnului, a fost unul dintre fiii lui Carmi.

Azaria a fost unul dintre fiii lui Etan.

Fiii care i s-au născut lui Heţron au fost: Ierahmeel,

Ram şi Caleb[d].

10 Lui Ram i s-a născut Aminadab,

lui Aminadab i s-a născut Nahşon, căpetenia fiilor lui Iuda,

11 lui Nahşon i s-a născut Salmon[e],

lui Salmon i s-a născut Boaz,

12 lui Boaz i s-a născut Obed,

lui Obed i s-a născut Işai,

13 iar lui Işai i s-au născut Eliab, întâiul lui născut, Abinadab, al doilea, Şimea, al treilea, 14 Netanel, al patrulea, Radai, al cincilea, 15 Oţem, al şaselea şi David, al şaptelea. 16 Surorile lor erau: Ţeruia şi Abigail. Ţeruia i-a născut pe Abişai, pe Ioab şi pe Asael – în total trei. 17 Abigail l-a născut pe Amasa, ismaelitul Ieter fiind tatăl lui Amasa.

18 Caleb, fiul lui Heţron, a avut copiii de la Azuba, soţia lui, şi de la Ieriot.

Fiii lui Azuba au fost: Ieşer, Şobab şi Ardon.

19 După ce Azuba a murit, Caleb s-a căsătorit cu Efrata, şi ea i l-a născut pe Hur.

20 Lui Hur i s-a născut Uri,

iar lui Uri – Beţalel.

21 Apoi Heţron a intrat la[f] fiica lui Machir, tatăl lui Ghilad. El avea şaizeci de ani când a luat-o de soţie. Ea i l-a născut pe Segub.

22 Lui Segub i s-a născut Iair. Acesta a avut douăzeci şi trei de cetăţi în ţara Ghilad. 23 Gheşuriţii şi arameii i-au luat Havot-Iair[g] împreună cu cetatea Chenat şi satele dimprejurul ei – în total şaizeci. Toţi aceştia sunt urmaşii lui Machir, tatăl[h] lui Ghilad.

24 După moartea lui Heţron în Caleb-Efrata, Abia, soţia lui Heţron, i l-a născut pe Aşhur, tatăl lui Tekoa.

25 Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Heţron, au fost: Ram, întâiul lui născut, apoi Buna, Oren, Oţem şi Ahia[i].

26 Ierahmeel a mai avut o soţie care se numea Atara. Ea este mama lui Onam.

27 Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin şi Echer.

28 Fiii lui Onam au fost Şamai şi Iada.

Fiii lui Şamai au fost Nadab şi Abişur.

29 Numele soţiei lui Abişur era Abihail. Ea i-a născut pe Ahban şi pe Molid.

30 Fiii lui Nadab au fost Seled şi Apayim.

Seled a murit fără să lase în urmă fii.

31 Fiul lui Apayim a fost Işi,

fiul lui Işi a fost Şeşan,

iar fiul lui Şeşan a fost Ahlai.

32 Fiii lui Iada, fratele lui Şamai, au fost Ieter şi Ionatan.

Ieter a murit fără să lase în urmă fii.

33 Fiii lui Ionatan au fost: Pelet şi Zaza.

Aceştia au fost urmaşii lui Ierahmeel.

34 Şeşan nu a avut fii, ci a avut numai fiice. Şeşan a mai avut un sclav egiptean, care se numea Iarha. 35 Şeşan i-a dat-o de soţie lui Iarha, slujitorul său, pe una dintre fiicele sale.

Aceasta i l-a născut pe Atai.

36 Lui Atai i s-a născut Natan,

iar lui Natan – Zabad.

37 Lui Zabad i s-a născut Eflal,

iar lui Eflal – Obed.

38 Lui Obed i s-a născut Iehu,

iar lui Iehu – Azaria.

39 Lui Azaria i s-a născut Heleţ,

iar lui Heleţ – Elasa.

40 Lui Elasa i s-a născut Sismai,

iar lui Sismai – Şalum.

41 Lui Şalum i s-a născut Iekamia,

iar lui Iekamia – Elişama.

42 Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, au fost: Meşa, întâiul lui născut, tatăl lui Zif, şi Mareşa, celălalt fiu[j], tatăl lui Hebron.

43 Fiii lui Hebron au fost: Korah, Tapuah, Rechem şi Şema.

44 Lui Şema i s-a născut Raham, tatăl lui Iorkoam,

iar lui Rechem i s-a născut Şamai.

45 Fiul lui Şamai a fost Maon, tatăl lui Bet-Ţur.

46 Efa, ţiitoarea lui Caleb, i-a născut pe Haran, pe Moţa şi pe Gazez.

Lui Haran i s-a născut Gazez.

47 Fiii lui Iodai au fost: Reghem, Iotam, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf.

48 Maaca, ţiitoarea lui Caleb, i-a născut pe Şever şi pe Tirhana. 49 Apoi i-a mai născut pe Şaaf, tatăl lui Madmana, şi pe Şeva, tatăl lui Mahbena şi tatăl lui Ghiva.

Fiica lui Caleb a fost Acsa.

50 Aceştia au fost urmaşii lui Caleb.

Fiii lui Hur, întâiul născut al Efratei, au fost: Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, 51 Salma, tatăl lui Betleem, şi Haref, tatăl lui Bet-Gader.

52 Tot dintre urmaşii lui Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, fac parte Haroe, jumătate din clanul lui Menuha 53 şi clanurile lui Chiriat-Iearim: itriţii, putiţii, şumatiţii şi mişraiţii. Din aceste clanuri provin ţoratiţii şi eştaoliţii.

54 Urmaşi ai lui Salma au mai fost: Betleem, netofatiţii, Atrot din Bet-Ioab, jumătate din clanul lui Manaha, ţoriţii, 55 clanurile scribilor[k] care locuiau la Iabeţ, tiratiţii, şimatiţii şi sucatiţii. Aceştia sunt cheniţii care provin din Hamat, tatăl lui Bet-Recab.

Footnotes:

 1. 1 Cronici 2:6 Cele mai multe mss TM; multe mss TM, câteva mss LXX (vezi şi 1Regi 4:31): Darda
 2. 1 Cronici 2:7 Acar înseamnă tulburare, un joc de cuvinte cu Acan din cartea Iosua
 3. 1 Cronici 2:7 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului, fie ca dar, fie printr-o distrugere completă
 4. 1 Cronici 2:9 Ebr: Chelubai, o variantă a lui Caleb
 5. 1 Cronici 2:11 LXX (vezi şi Rut 4:21); TM: Salma
 6. 1 Cronici 2:21 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale
 7. 1 Cronici 2:23 Havot-Iair înseamnă Aşezările lui Iair
 8. 1 Cronici 2:23 Tată poate însemna şi strămoş sau fondator; în multe locuri din acest capitol
 9. 1 Cronici 2:25 Sau: Oren, Oţem, din Ahia
 10. 1 Cronici 2:42 Sensul propoziţiei în ebraică este nesigur
 11. 1 Cronici 2:55 Sau: soferiţilor; sau: sifriţilor, probabil locuitorii Chiriat-Seferului
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes