Sfaturi cu privire la închinare

Înainte de toate, te îndemn să faci cereri, rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt în poziţii înalte, ca să putem duce o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi demnitatea. Acest lucru este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoaşterea adevărului.

Căci este un singur Dumnezeu şi un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Cristos Isus, Care S-a dat pe Sine Însuşi ca răscumpărare pentru toţi – despre aceasta s-a depus mărturie la timpul potrivit. Pentru aceasta am fost pus predicator, apostol – spun adevărul, nu mint – şi învăţător al neamurilor în credinţă şi adevăr.

Vreau deci ca bărbaţii să se roage în orice loc, ridicând spre cer mâini sfinte[a], fără mânie şi fără ceartă. Femeile, de asemenea, vreau să se îmbrace în haine decente, cu modestie şi cumpătare, nu cu împletituri ale părului, nici cu aur sau cu mărgăritare, sau cu haine scumpe, 10 ci cu fapte bune, aşa cum se cuvine unor femei care se declară pioase.

11 O femeie să înveţe în tăcere, cu toată supunerea. 12 Nu dau voie femeii să înveţe sau să aibă autoritate asupra bărbatului, ci să stea în tăcere. 13 Căci Adam a fost întocmit mai întâi, apoi Eva. 14 Şi nu Adam a fost înşelat, ci femeia a fost înşelată şi a căzut în neascultare. 15 Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea de copii[b], dacă rămâne în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie, alături de cumpătare.

Footnotes

  1. 1 Timotei 2:8 Poziţia obişnuită în rugăciune în acea vreme era cu mâinile ridicate spre cer; mâini sfinte este o metaforă aici
  2. 1 Timotei 2:15 Un verset foarte dificil de tradus şi de interpretat; în primul rând trebuie exclusă o interpretare strict literală, cum că femeia va fi mântuită numai dacă naşte copii, deoarece aceasta ar veni în contradicţie cu învăţătura lui Isus şi a apostolului Pavel, conform căreia mântuirea este prin har şi prin credinţă; dintre cele mai plauzibile interpretări amintim: (1) Totuşi ea va fi mântuită chiar şi dacă naşte copii, în ideea de a completa vs. 13-14 şi înţelegând prepoziţia ca introducând o concesivă (în sensul că, în ciuda neascultării Evei, neascultare care se perpetuează în oameni prin naştere, şi femeia va fi mântuită); (2) Sau: Totuşi ea va fi mântuită acceptându-şi rolul de soţie şi mamă, înţelegând naştere de copii ca o sinecdocă care implică pe deplin rolul femeii; prin urmare, această acceptare ar fi evidenţa, nu condiţia mântuirii