A A A A A
Bible Book List

1 Tesalonicenses 5 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱baˈ fáˈˋguɨ́ɨ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, jaˋ ˈnéˉ jméeˈ˜e quíiˉnaˈ e fɨˊ ni˜ jiˋ la lana lɨ˜ dseángˈˉ nidsijéeˊ jaléˈˋ e fáˈˋa la. Co̱ˈ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ røøˋ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ ñirˊ jéengˊguɨ e˜ jmɨɨ˜ e nigüéengˉtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ mɨ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ ñirˊ jéengˊguɨ lɨ˜ niguiéeˊ jaangˋ ɨ̱ɨ̱ˋ i̱ dsiˈlee˜ fɨˊ quiáˈrˉ mɨ˜ uǿøˋ. Jo̱ mɨ˜ nijíngˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ: “Tiibˉ íiˊ jo̱guɨ juguiʉ́bˉ seaˋ”, dsʉˈ ie˜ jo̱b dseángˈˉ niˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ e joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ nileáiñˋ lajeeˇ e jaˋ ñiing˜ dsíirˊ, lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ quiéengˋ jiuung˜ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñirˊ lɨ˜ dseángˈˉ ninángˋ e dseáˋ jmohuɨ́ɨˊ quiáˈrˉ e nilɨseengˋ yʉ̱ʉ̱ˋ quiáˈrˉ. Jo̱ ie˜ jo̱, jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ dseaˋ íˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ nileángˋguɨr e jaˋ niˈíñˈˋ e iihuɨ́ɨˊ do. Dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋguɨ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, joˋ seengˋguɨˈ e jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ ñíˆnaˈ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ, jo̱baˈ jaˋ nidsigáˋ óoˊnaˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la laco̱ˈguɨ dsigáˋ dsíiˊ jaangˋ dseaˋ mɨ˜ guiéeˊ jaangˋ i̱ dsijméeˉ ɨ̱ɨ̱ˋ fɨˊ quiáˈrˉ mɨ˜ uǿøˋ. Co̱ˈ lajalémˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jmóoˋ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ, jo̱ fɨˊ lɨ˜ jneábˋ seengˋnaˈ. Jo̱ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jmóoˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ, co̱ˈ fɨˊ lɨ˜ nʉʉbˋ seengˋ i̱ laˈíˋ; jo̱baˈ ˈnéˉ e jaˋ sɨjlɨ́ɨˆ jminíˆnaˈ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉˈ ˈnéˉ e sɨjnéebˋ dsiˋnaaˈ contøøngˉ jo̱guɨ ˈnéˉ e ɨˊ dsiˋnaaˈ dseángˈˉ laco̱ˈ catɨ́ɨmˉ cajo̱. Co̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨiñˊ la lɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ sɨjlɨ́ɨˆ jminiˇ mɨ˜ uǿøˋ, jo̱guɨ jmóorˋ ta˜ ɨ̱́ˈˋ mɨ˜ uǿøˋ cajo̱. Dsʉˈ jneaa˜guɨ́ɨˈ, dseaˋ se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ lɨ˜ jneáˋ, contøømˉ ˈnéˉ ɨ́ˆ dsiˋnaaˈ dseángˈˉ laco̱ˈ catɨ́ɨmˉ. Jo̱ co̱ˈ nɨcajáamˈ˜ yee˜naaˈ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ jo̱guɨ jmiˈneáamˋbɨ́ɨˈ dseaˋ do cajo̱, jo̱baˈ e jo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ co̱o̱ˋ ˈmɨˈquiˈˊ ñíˆ có̱o̱ˈ˜ e jmɨˈǿngˈˋ yee˜naaˈ. Jo̱ co̱ˈ nɨtab˜ dsiˋnaaˈ e dseángˈˉ nileámˋbaaˈ jee˜ dseeˉ quíˉnaaˈ, jo̱baˈ e la lɨ́ɨˊ lafaˈ co̱o̱ˋ loguiˇ ñíˆ có̱o̱ˈ˜ e lɨˈǿngˈˋ moguiˋnaaˈ. Co̱ˈ jaˋ sɨˈíingˆnaaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nicuǿˈrˉ jneaa˜aaˈ iihuɨ́ɨˊ, dsʉˈ sɨˈíimˆbaaˈ quiáˈrˉ e laco̱ˈ nileángˋnaaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉnaaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. 10 Co̱ˈ Dseaˋ Jmáangˉ cajúiñˉ cuaiñ˜ quíˉiiˈ e laco̱ˈ nilɨse̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈr˜ lata˜, song se̱e̱ˉnaaˈ táˈˉ saˋ se̱e̱ˉnaaˈ mɨ˜ nijáaˊtu̱r. 11 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, cuǿøˈ˜ bíˋ rúngˈˋnaˈ jo̱guɨ jmɨcó̱o̱ˈˇ rúngˈˋnaˈ e jaˋ tiúung˜naˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ nɨteáangˉnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmooˋnaˈ lana.

Jaléˈˋ e casɨ́ˈˉ Paaˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

12 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e jmɨˈgooˋbaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jmóoˋ ta˜ jmɨcó̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ e quie̱rˊ nifɨˊ quíiˉnaˈ jo̱guɨ eˈrˊ ˈnʉ́ˈˋ jial laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e nilɨseengˋnaˈ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 13 Jo̱ eáamˊ ˈnéˉ eeˉnaˈ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈr˜, jo̱guɨ ˈnéˉ jmiˈneáangˋnaˈre quiáˈˉ jaléˈˋ e ta˜ e jmóorˋ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ güɨlɨseemˋbaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ.

14 Jo̱guɨ síiˈ˜guɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e jíingˉnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ iing˜ jméˉ ta˜, jo̱guɨ cuǿøˈ˜naˈ bíˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨtúngˉ dsíiˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ jmɨcó̱o̱ˈˇnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ seaˋ bíˋ quiáˈˉ laˈiéˈˋ faˈ dseángˈˉ nɨlɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ jmeeˇnaˈ féngˈˊ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ lajɨɨngˋ dseaˋ.

15 Jo̱ ñiing˜ óoˊnaˈ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ quírˉ có̱o̱ˈ˜ e gaˋ quiáˈˉ jaangˋguɨ dseaˋ rúiñˈˋ uii˜ quiáˈˉ e gaˋ e jmóoˋ íˋ quiáˈrˉ. Co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e ˈnéˉ jméeˆnaˈ e jmɨˈúungˋnaˈ jméeˆnaˈ jmangˈˉ e guiʉ́bˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, lɨ́ˈˆ lajaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.

16 Jo̱ jmiˈiáangˋ óoˊnaˈ contøøngˉ. 17 Jo̱ féengˈ˜naˈ Fidiéeˇ yejí̱ˉ. 18 Jo̱guɨ cuǿøˈ˜baˈr guiˈmáangˈˇ quiáˈˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ catɨ́ɨngˉnaˈ, co̱ˈ lajo̱baˈ iiñ˜ e nijméeˆnaˈ laco̱ˈguɨ catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

19 Jo̱ jaˋ jnɨɨng˜naˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e jmérˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ. 20 Jo̱ jaˋ guiáˆnaˈ caˈˊ jaléˈˋ e féˈˋ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 21 Dsʉˈ quie̱ˋnaˈ cuente lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ, su dseengˋ o̱si jaˋ dseengˋ é, jo̱ ˈmea˜baaˈ lají̱i̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ. 22 Jo̱ ˈnaangˉ yaang˜naˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ.

23 Jo̱ mɨ́ɨˈ˜naaˈ Fidiéeˇ i̱ cuøˊ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ e nijmeáiñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈˉbre. Jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜naaˈr cajo̱ e nijmérˉ íˆ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ nɨteáangˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ɨˊ áaˊnaˈ, jo̱guɨ e nijmérˉ íˆ ˈnʉ́ˈˋ jial laco̱ˈ seengˋnaˈ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaˈ e laco̱ˈ jaˋ dseeˉ nilɨseaˋ quíiˉnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijáaˊtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 24 Jo̱ Fidiéebˇ dseaˋ catǿˈrˉ jneaa˜aaˈ e laco̱ˈ niˈuíingˉnaaˈ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱guɨ dseángˈˉ jmiti˜bre e jo̱.

Júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quiáˈˉ Paaˉ lɨ˜ cadséngˉ

25 Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, féemˈ˜baˈ Fidiéeˇ uii˜ quíˉiiˈ.

26 Jo̱ røøngˉ rúngˈˋnaˈ e ngocángˋ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ na.

27 Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, e ɨ́ˆnaˈ e jiˋ la fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ na.

28 Güɨˈíibˋ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ féˈˋ jiˋ laˈuii˜ quiáˈˉ Paaˉ e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ Tesalónica.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes