Add parallel Print Page Options

Jbaˈn tuˈn kbinchante cyiˈj mastl ocslal

Cwalxa. Juˈ tzunj oj tcub tilen jun tij til, miˈn tzˈoc tilena. Chebe cxeˈl tkbaˈna te tisen tmana. Bix kej xjal cwalx, juˈ chi tseˈy tisen jun te tjay. Cˈoquel tcˈojlaˈna kej xuj tij tisex ttxuy. Bix kej txin cwalx, tisen jun taneba. Miˈn tzˈoc tena chilsalec cyetxin.

Yal tzunkej xuuj viuda, ka jaxxix ka viudakexuj, bix min‑al baˈn toc cˈojlancye, ke xjaltzen te tja Dios baˈn toc cˈojlancye. Pero ka at viuda at tal bix ma at ke tchman, entonces cynaˈxixse cwal bix cbineltzen cyuˈn tuˈn toc cycˈojlaˈn cytxu ma cyyaaˈ, tuˈntzen tchjet tz̈ˈis̈bencye tuˈn cytxu. Ja tzunja baˈn tuj twitz Dios. Ka jun xuuj viuda jaxxix ka viuda, min‑alx jun iˈtztlte, bix nuk Dios tzin tyoˈnxuj tuˈn tcyajlal, bix min cyaj tnaˈnxuj Dios te kˈijl bix te koniyan tuˈn tcyajlal, baˈntzen toc cycˈojlaˈn xjal te tja Dios jaxuj. Pero jun viuda nuk n‑extl tkˈij te jyoj titlte taj ma nuk tikˈchtl tzin tlokˈoˈn tiˈ pwak, jatzen viudaj mixben tcˈojlaj tuˈn tja Dios. Kbanxse cykil ja lu cye xjal tuˈntzen tbint cyuˈn, tuˈntzen min‑al yolen cyiˈ xjal. Cuma alj ocslal min tzˈoc tcˈojlaˈn ke te tja, mix nbina tuˈn tisej te Dios taj, bix masxse iyˈnan twitz jun xjal yaaˈn ocslal, cuma n‑ocxtlpe cycˈojlaˈncye ke te cyja.

T‑xoltzen tajlal cybi jxuj viuda nchi onj tuˈn tja Dios, nuk oˈcxcˈa kej xuj te oxcˈal jnabkˈi ma masj, bix baˈnx otk chi cub tenxuj tuya junx cychmilxuj. 10 Ja tloj jun viuda itzkiˈn twitz tuˈnj baˈn o cub tbinche, tisen tzunj: ka baˈnxix o tzˈoc ttz̈ˈis̈en ke tal, ka baˈn tnaabl cyuyaj xjal e pon tja, ka o tzˈoc tcˈojlaˈn tuya cykil tcˈuˈj kej xjal ocslal, ka o tzˈoc tcˈojlaˈn kej xjal tuj tcyajlal e tema, bix ma ti jileltl tbanel o bint cyuˈn.

11 Pero yaltzen cyej xuj viuda cwalx, miˈn tzˈoc tkˈoˈn ke xuja te tajlal, cuma laˈ ti taj cycˈuˈjxuj, cwel cybinchexuj. Chebetzen ccyajbeˈxuj cychmilxuj juntl maj. Cwatzen oj tel cypaˈn cyiibxuj tuj cyaakˈenxuj tuj tja Dios, 12 ya otktzen chi cub tzˈakxuj tuj cyyolxuj twitz Dios. 13 Bix juntl, nuk nchi iyˈ ttziiˈ jaaˈ, bix tzin cyiikˈen cyˈajel, bix yaaˈntzen nuk nchi oc te cyˈaj, sino tuyaxe xtzˈiml yolke, bix n‑ocx cykˈon cyiib te cawel cyxol xjal, te kbalecx tej yol yaaˈn tumel tuˈn tocx cykbaˈn. 14 Juˈ tzunj we tuj nwitz tuˈn cymaje kej xuuj viuda cwalx juntl maj, e tten cyal, bix e toc cycˈojlaˈn cyja. Katzen ma bint cyuˈnj xuuj viuda juˈwa, mintzentiiˈ baˈn t‑xiˈ cyyolen xjal tiˈ tja Dios. 15 Nxiˈ nkbaˈna ja lu cuma at xuuj viuda o cub binchen tej tkaˈyel, o tzˈoc cybiˈn tyol taaw il, Satanás.

16 Naˈmcˈatzen ka at jun najaj xjal ocslal, bix at jun viuda tuj tja, il tiˈj cˈoquel tonen, tuˈntzen miˈn tzˈoc tiken tja Dios, sictzen baˈn toc tonen tja Dios kej viuda jaxxix min jaaˈ baˈn cyoca itzˈj.

17 Kej xjal tij tajwilel nbinxix tnincˈun tja Dios, baˈnxixsen cyoc ocslet bix cyoc cˈojlet, bix ejeeˈxixj xin tocsen cyaakˈen te kbal tyol Dios bix te xnakˈtzal, cuma ncyaj cykˈoˈnxin cyaakˈenxin tuˈn tyol Dios. 18 Juˈtzen toc tuˈn tyol Dios tuj kˈanak stament cyjulu: “Miˈn tzˈoc tkˈoˈna tzuybil ttzi junjil boys ka npjunjil triwa, tuˈn baˈn twaaˈnjil, tuˈn at tipenjil te akˈanal.” Bix juntl: “Tej xjal akˈanal atte tumel tuˈn tchjet,” tz̈i tyol Dios.

19 Miˈn tzˈoc tbiˈna til jun xjal tij tajwilel tja Dios ka min‑al caˈba ma oxe te tstiwa tiˈj. 20 Pero cyej xjal tajwilel tja Dios otk chicˈajax otk chi cub tzˈak tuj cyil, il tiˈj cxeˈl tkbaˈna te cywitz cykil xjal tuˈn toc ttz̈i cyiˈj. 21 Twitz Dios, twitz Kaaw Jesús, bix cywitz tsanjel Dios tuj cyaˈj, cxeˈlxix nkbaˈn tey tuˈn tbint jma txiˈ nkbaˈn tey, bix miˈn tzˈoc tcyeˈyena ka mas nintzaj jun twitz juntl.

22 Tuˈn toc jun xjal te tajwilel tja Dios, chebe cxeˈl tjyoˈna. Miˈn tzˈoc tkˈoˈn naja. Ka ma tzˈoc tkˈoˈna jun xjal te tajwilel tja Dios, bix cchicˈajaxel jxjala ka at nim til, tisecˈatzen baˈn tilj xjala tuj twitza. Miˈn tzˈocx tkˈon tiiba tjakˈj luwe.

23 Timoteo, nukx yaaba. Juˈ tzunj yaaˈn nuk aˈ cxeˈl tcˈaˈna, sino tuyax chˈin vino tuˈn tiyˈ tchyonel tcˈuˈja.

24 At xjal ncub bint til tuj chicˈaj, bix cykil xjal itzkilte ka maxe cwel baj twiˈ stis twitz Dios. Bix at xjal ncub bint til tuj ewjel. Pero tixja tten tiˈj, cjawel chicˈajax oj tcub bajset twiˈ stis twitz Dios. 25 Jaxse juˈx ttena, jbaˈn ncub cybinchen xjal, chicˈajte. Bix amale atet tbanel taakˈen ncub tbinchen jun xjal tuj ewjel, mlayx bint tewj te junx maj. Juˈ tzunj miˈn baj bint naj tuˈna tiˈ tnaabl jun xjal.