Add parallel Print Page Options

Nim xjal qˈuelel tpaˈn tiib tanem tiˈ tyol Dios

Pero tzinenxix tcyaj tuj chicˈaj tuˈn Espíritu Santo ka cyuj kˈij chi ul nim xjal qˈuelel tpaˈn tiib tanem tiˈ tyol Dios. Juˈ chi xeˈl lpetl tiˈ cyxnakˈatz jxjal lepch cyxnakˈatz cyiˈj xewbaj yajlal bix ma bimanj. Kej xjal chi cwel ten xnakˈtzal cyej cynicˈbil biman, ejeeˈtzen xjalj junx maj ẍtakˈ. Nimxse cyẍtakˈbil ya tzpetpajninxtltzen cynaabl. Ja tzunkej xjal juˈ baˈn cyuˈna cycyˈitltzen chi oc maje xinak tuya cyxuˈl, bix n‑octzen cyxnakˈtzaˈn cye xjal ka at juun wik waabj mixben tniyˈbej. Pero o cub tbinchaˈnte Dios cykil wik waabj cye tcwalxin tuˈn t‑xiˈ cywaaˈn, bix tuˈn toc chjonte te Dios tiˈj. Cykil tej e cub tbinchen Dios, baˈnte. Juˈ tzunj mintiiˈ chˈin baˈn tel cyxooˈn xjal, sino ccyiikˈelxix tuˈn t‑xtalbil Dios. Tuˈn tnaˈj Dios tiˈ waabj, n‑eltzen cyniyˈ xjal tiˈj ka ja Dios kˈoltzte, bix cuma juˈ toc tuˈn Dios. Bix ka o tzaj tkˈoˈn Dios, cykiltzen baˈn, yaaˈn nuk alcyexte baˈn.

Jun tbanel xnakˈtzal tuˈn tajben te Jesús

Xnakˈtzaˈnc tzunja lu cye ocslal tuˈntzen jay baˈn tajben te Jesús. Tisenj waabj tzin tkˈoˈn tipen kchuˈl, juˈxse tzin tkˈoˈn tyol Dios tipemal kanem. Kˈoˈncxixsen tcˈuˈja tiˈj. Pero miˈn txiˈ tcˈuˈja tiˈj tpocbal cyuˈnj ẍtakˈ xjala, a te tbiˈnc pero naˈc yol. Yaaˈntzen juˈwa, sino xnakˈtzam tiiba tuˈntzen tnimena Dios. Alj ma baj t‑xnakˈtzaˈn tuˈn tkinpaj tchuˈl, baˈnte, pero nuk te twitz txˈotxˈ teja. Pero tej tuˈn tbaj t‑xnakˈtzan tiiba tiˈ tyol Dios, yaaˈn nuk te twitz txˈotxˈ teja, sino te junx maj. Jaxxix tej we ma txiˈ nkbaˈna, bix cykilcakey baˈn toc ebinte. 10 N‑oc kipen tuya kyol tuˈn cycoˈpj xjal tuj cyil. Nko akˈanantzen bix niyˈx kuˈn cuma ktzkiˈn iˈtzte Dios jaaˈ ma tzˈoca ke kcˈuˈj. Ja tzunxin Cˈojlal cykil xjal, bix tzin tcoˈpaxin kej xjal ocslal te tyolxin. 11 Jayle tzunj yol lu ccawel bix cxnakˈtzal tuˈna.

12 Amale cwalxita, pero tcˈojlaˈ tiiba tuˈn miˈn tzˈel xeˈta, sino cwelxix tkˈoˈna jun techlal baˈnxix cywitz ocslal tuya tnaabla te yolel, tuyaxix jun tbey jiquen, bix tuya baˈn tanema cyiˈ xjal, bix juch tcˈuˈja tiˈ Dios, bix sakxix jun tnaabla. 13 Joocˈtzen nchin ponwe, tenctzen te s̈‑ilwe tyol Dios tuj uˈj tuj tja Dios, bix te nimsalec cycˈuˈj ocslal, bix te xnakˈtzaleccye. 14 Timoteo, miˈn tzˈel tuj tcˈuˈja ka tuˈn t‑xjikˈben Dios e yolenke tyolel Dios tibaja bix e cub cykˈoˈn tij xjal cawel tuj tja Dios cykˈab tibaja tuˈn toc tajwalela te xnakˈtzal tyol Dios cye xjal. 15 Junx maj kˈoˈnc tcˈuˈja tiˈj, tuˈntzen toc cycyeˈyen xjal jay ka xiˈnen t‑xiˈy tuya Dios. 16 Cˈojlam tiiba, bix cˈojlam ti nbaj t‑xnakˈtzaˈna, bix cwelxix weˈy twitz tixja jilel. Katzen ma bint juˈwa, bix ka cuyan tey tuˈn tuˈn t‑xiˈ tkbaˈna jyol te coˈpbil, bix cmeltzˈajel te coˈpbil cyej xjal ma tzˈoc ebinte tey. Juˈtzen ctemela tey, yaaˈntzen tuˈntl tey ka min ẍi coˈpj xjal tuj tkˈab il.