Add parallel Print Page Options

Ti ctemel tchunkˈlal jun taj tzˈoc te nincˈul tiˈj tuj tja Dios

O kbaj al jun taj tzˈoc tkˈaˈben te nincˈul tiˈj ma te cawel cyibaj xjal tuj tja Dios, baˈnte. Baˈn tocxte, pero al ma tzˈoc te nincˈul tiˈj tuj tja Dios, tuˈn miˈn yolj cyuˈn xjal. Cwelxix ten tuj tbanel tuya junx t‑xuˈl, bix cxeˈl tiiˈn jun tchunkˈlal nuk yalnix, bix cxeˈlxix tbisen tiˈj, baˈntzen tbiˈnc cyuˈn xjal bix tcuyan tuˈn twutan jun xjal tja, bix baˈnxix te xnakˈtzal cyxol xjal. Jun cawel tuj tja Dios mintiiˈ tuˈn toc te bola, mitetpe jyol kˈoj, bix mitetpe lmolec xjal tiˈj te taj. Yaaˈntzen juˈ ctemela, sino jun xinak mixbenxix kˈojl, jun xinak baˈn chewsan kˈoj cyxol xjal, bix mitetpe tziyˈ tuj tcˈuˈj nuk te cambl pwak. Cbinelxix tnincˈun tuj tja, bix ebil ke tcwal. Cuma ka jun xjal mixben nincˈun tex tja, jeyˈ, ¿titzen tseˈ tuˈn tbint tnincˈun tuj tja Dios? Jxjal ma tzˈoc te tajwilel tja Dios, yaaˈnt loj jun maantk tzke toclen te ocslal, cuma chˈinnchˈe axse qˈuelela tuj twitz ma taj tuya cubsaj witzbaj, bix cwelx tzˈak, tisex tcublen tzˈak Satanás tuj cyaˈj bix ocxin te taaw il. Bix jax il tiˈj cwel ten tuya jun tnaabl baˈn cyuyaj xjal yaaˈn ocslal, tuˈn miˈn jaw ikj yol tiˈ tja Dios cyuˈn xjal. Jatzen tcˈoˈbel bimanj, tuˈn tel iiqˈuet tyol tajwilel tja Dios.

Ti ctemel tchunkˈlal jun diácono

Jaxse juˈx kej onlte tajwilel tja Dios, cybiˈxix chˈin. Miˈn chi cub tzˈak tuj cyyol cywitz xjal, bix mitetpe tuˈn cyoc bola, bix jax mitetpe tuˈn cycaman pwak tuj tkaˈyel. Bix cwelxix cycˈuˈn tyol Dios tisecˈax tten ttzajlen tkˈoˈn Dios, cuma cytzkiˈnxixa ka jax tyol Dios. 10 Baˈn cyniyˈbet jxjala nejl ka baˈnke te onel. Katzen mintiiˈ jun cykaˈyel, baˈntzen cyajben te onl tajwiyel. 11 Jaxse juˈx kej xuuj onl tajwilel, baˈnx chi cwel ten, yaaˈn tuˈn cycub ten xtzˈiml yol, mitetpe tuˈn cycub ten balkˈajel ma iken yol, sino nukxix yalnix tiˈ cynaabl, bix baˈnxix toc ke cycˈuˈj xjal cyiˈj. 12 Jun onl tajwilel tja Dios cˈoquelxix nuk te tchmil junx xuuj, bix cbinelxix tnincˈun ke tcwal bix tikˈch te tuj tja. 13 Kej onel nbint‑xix cyaakˈen cyuˈn tuj tja Dios, ejeeˈ tzunj a cyanem xjal cyiˈj, bix kˈuklxix cycˈuˈj oj nchi akˈ yolel tiˈ cyocslabl tiˈ Jesús cyuya xjal.

Jun kocslabl o tzaj tkˈoˈn Dios nimxse t‑xiˈlen

14 Xiˈman wuˈna tuˈn nxiˈ naja cyeyˈl tey, pero ncubtzen ntzˈiˈbena ja uˈj lu tey 15 yaaˈn ka nchin tzyetcˈa, cuma wajtzen ttzkiˈntla ti ctemela cynaabl jxjal te tja Dios, cuma te tja Dios te te Dios iˈtz, bix cuma ejeeˈcye xjal te tja Dios iklte bix cˈojlal tej jax tyol Dios. 16 Jatzen jax tyol Dios, jkocslabl, o tzaj tkˈoˈn Dios, maˈxse t‑xiˈlen, tisen toc tuˈnj bitz: “Oc Dios te xjal, Jesús. E cub tyeecˈan Espíritu Santo ka ja Jesús Scyˈoˈn tuˈn Dios, bix cykilj e bint tuˈn Jesús baˈnxse eˈla. Axse eˈlaxin tuj cywitz tsanjel Dios. Bix ex tpocbalxin tuj cykil yol twitz txˈotxˈ. Bix oc cyocslaˈn nim xjal jaxin. Bix e kˈiijxin tuj cyaˈj juntl maj,” tz̈i bitz.