Add parallel Print Page Options

Ri rajwax trantak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo

Juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈ rajwak, rajwaxiˈ tijcojtak jkˈijak yak rajwak. Jilonli taˈ nen tiyokˈon chirij jbˈij Kakaj Dios, ni chirij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri tijin tikatijoj cristian. Y wi wiˈ jujun ri wiˈ rajwak ri ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, rajwaxiˈ masna ticojontak cuando titaksajtak, jwiˈl rechˈelxiquiˈ ribˈak chirij Kakaj Jesucristo. Rajwaxiˈ masna tijcoj jkˈij rajwak jwiˈl lokˈlaj rechˈelxictakaˈ chirij Kakaj Jesucristo.

At Timoteo, riˈ li ri rajwax tatijoj yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y bˈij rechak chi trantak.

Y nen jono cristian tijtijoj cristian re mak joˈstaklaj cˈutuˈn ri taˈ tiniqˈuibˈ chapcaˈ ri xcan jcˈuteˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl y taˈ tiniqˈuibˈ riqˈui cˈutuˈn chirij Kakaj Dios, riˈ jun ajcojol jkˈij y taˈ nen retam. Xike bˈesal ranm chi jbˈij lawiˈ ri tijchomorsaj jwiˈl mak cˈutuˈn li ri tran jilon tran chapcaˈ tran jun yajel ri mas tijtzij ribˈ. Mak cˈutuˈn li pireke tijqueneysaj tiˈtinc, chˈoˈj, yokˈonc y taˈ ticubˈar jchˈolak chiribˈil ribˈak, xichak chˈoˈj tibˈe il jwiˈl. Y riˈ mak etzltak noˈj li ri trantak mak cristian ri taˈ retamak jcholajl ri tzˈetel Jyolj Kakaj Dios ri tichomorsantak chi cojon chiwch Kakaj Jesucristo pirechiˈ chˈecbˈi pwak.

Tzˈetiˈn, jcubˈarbˈ kachˈol chirij Kakaj Jesucristo nicˈ riqˈui jun nimlaj bˈiomil, pero xike wi ojquiˈcottak chirij nen ra jnimal kelen ke ri wiˈ, jwiˈl taˈ nen cˈamalch kawiˈl cuando xojqˈuisiˈytak y taˈ nen tijnaˈ tikacˈamtakbˈi cuando ojcamtak. Jwiˈliˈli wi wiˈ nen tikatij y wi wiˈ kitzˈik, cojquiˈcottak riqˈui juntir li. Mak cristian ri tijrayajtak tiwaˈx jbˈiomilak taˈ cˈax tikejtak li takchiˈjem chi macunc y tijjach ranm chi jbˈanic juntir jwich mak etzltak raybˈl. Mak raybˈl li taˈ nen tichacuj, riˈ li tibˈanow cˈax rechak cristian y riˈ tibˈanow rechak pire tibˈansaj kˈatbˈitzij chirijak. 10 Jwiˈl jrayaj pwak, claˈ tipeˈw mas etzltak noˈj. Wiˈ jujun ajtakeltak re Kakaj Jesucristo jwiˈl xrayajtak tiwaˈx jpwaakak, xquibˈaj ranmak chirij Kakaj Jesucristo y ricˈanak xyeˈ ribˈak xtijtak subˈlaj cˈax.

Ri rajwax tran Timoteo

11 Pero at Timoteo, atiˈ jun winak ri re Kakaj Dios, tos aybˈ chirij juntir mak etzltak noˈj ri ximbˈij chawe. Takej jbˈanic lawiˈ ri pi jcholajl chi cojon chiwch Kakaj Jesucristo y takej jcubˈaj achˈol chirij, lokˈaj juntir cristian, ma quibˈaj awanm cuando tatij cˈax y rajwaxiˈ taˈ at cˈaˈn. 12 Tij akˈij chi chˈoˈj riqˈui man jbˈabˈal etzl jwiˈl cubˈuliˈ achˈol chirij Kakaj Jesucristo y cˈul ri tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic ri quiek jwiˈl xatsiqˈuij jwiˈl Kakaj Dios. Xatilsajiˈn y xtasajiˈ ayolj jwiˈlak qˈuilaj cristian cuando xawesaj chi sakil chi xacubˈaˈyiˈ achˈol chirij Kakaj Jesucristo.

13 Chiwch Kakaj Dios ri tiyeˈw jcˈaslemalak juntir ri wiˈtak wich kˈijsak y chiwch Kakaj Jesucristo ri xesan chi sakil chiwch Poncio Pilato chi kes tzˈetel tzˈet re Jcˈajoliˈ Kakaj Dios, atintak 14 chi jbˈanic ri tambˈij chawe. Y ma bˈan lawiˈ ri chawaj at tabˈan pire maˈquiˈ nen amac titaˈmaj chawij lajori asta titaw kˈij tipe chic Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

15 Cuando titaw kˈij chiwch Kakaj Dios, re tijtakch Kakaj Jesucristo y xike Lokˈlaj Kakaj Dios ri jun chi Dios, ri subˈlaj nim jkˈij, ri rey chibˈak juntir mak rey, ri rajw juntir ajw, 16 ri xike re taˈ jcamic, ri wiˈ chi sakil lamas ri taˈ ni jun tijutun chijcˈulel, ri taˈ ni jun cristian iliwinak jwich y ni jun tiiliw jwich. Xike re rajwax tinimirsaj jkˈij y ni jun bˈwelt mi can yeˈsaj jnimirsaj jkˈij y xike re wiˈ nimlaj kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ ri taˈ jqˈuisic. Jiloniˈn.

17 Yak cristian ri bˈiomtak neri wich ulew bˈij rechak chi mi jcoj jkˈijak y mi jcubˈaˈ jchˈolak chirij jbˈiomilak ri tike saach jwichak. Riˈ mas rajwax jcubˈaˈ jchˈolak chirij Kakaj Dios ri maˈ pajal taˈke jyeˈic juntir kelen ke ri tijyeˈw pire tikaquiˈcotersajtak kibˈ.

18 Bˈij rechak chi raneˈtak tzi jnoˈjak y raneˈtak bˈiom chi jbˈanic utzil, rajwaxiˈ tisipantak y jcomonaj kelen rechak riqˈuilak yak nicˈj cristian chic ri wiˈ rajwax rechak. 19 Cuando trantak jilonli, tijin tijcˈoltak tzilaj jbˈiomilak pire mak kˈij ri tina pena pire tijcˈultak jun tzˈetel jcˈaslemalak riqˈui Kakaj Dios.

Tiqˈuisaj jyeˈic jnoˈj Timoteo

20 Timoteo, riˈ bˈan lawiˈ ri xijsaj chawe jwiˈl Kakaj Dios, ma coj mak etzltak yoloj ri taˈ nen tichacuj ri tijbˈijtak mak cristian. Ma coj jkˈij mak yoloj ri taˈ tzˈet ri tijbˈijtak chi rechiˈ yeˈbˈi noˈj. 21 Wiˈ jujun yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo jwiˈl mak etzltak noˈj li, xquibˈaj ranmak chirij Kakaj Jesucristo.

Chwaj chi Kakaj Dios tijyeˈ rutzil ranm chawe.