Add parallel Print Page Options

Ri rajwax tibˈansaj

Timoteo, ma yaj ni jono rechak yak riˈjtaklaj winak, riˈ mas tzi yeˈ jnoˈjak chapcaˈ jyeˈic jnoˈj akaj tabˈan. Y jilon yak cˈojoltak winak, yeˈ jnoˈjak chapcaˈ jyeˈic jnoˈj yak akˈun tabˈan. Y yeˈ jnoˈjak yak riˈjtaklaj anm chapcaˈ jyeˈic jnoˈj achuch tabˈan y jilon yak kˈapojtak anm, yeˈ jnoˈjak chapcaˈ jyeˈic jnoˈj awanabˈ tabˈan, pero tike acwentij aybˈ pire maˈ tabˈan etzltak noˈj.

Rajwaxiˈ tabˈan tokˈobˈ rechak yak anm ri camnak richjilak ri kes tzˈetel tzˈet taˈ nen tibˈanow tokˈobˈ rechak. Pero wi jun anm ri camnak richjil wiˈ ralcˈwal o wiˈ rijman, riˈ rechak li tibˈanow tokˈobˈ re jwiˈl riˈ mas rajwax nabˈe tretemajtak yak acˈl nen mo jbˈanic tokˈobˈ re jkaj jchuchak y jtitˈak, raneˈtak chapcaˈ ri jlokˈajcak y jqˈuitzajcak ri xansaj jwiˈl jkaj jchuchak. Jwiˈl riˈ li mas tzi tril Kakaj Dios.

Y jun anm ri camnak richjil ri kes tzˈet taˈ nen tibˈanow tokˈobˈ re, ri canal ricˈan, xike ticubˈar jchˈol chirij Kakaj Dios. Chi lakˈj chi lakˈabˈ tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios chi jtzˈonaj nen rajwax re. Pero wi jun anm ri camnak richjil riˈ tibˈe ranm chi jbˈanic lawiˈ raj re tran laj cˈaslemal, chiwch Kakaj Dios nicˈ riqˈuil camnakiˈn.

Rajwax tabˈij juntir li rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire tretemajtak nen trantak pire taˈ ni jun jmacak titaˈmaj jwiˈlak cristian. Wi wiˈ jono ajtakel re Kakaj Jesucristo taˈ tioc il chi jtˈoˈic jun cristian ri wiˈ laj richoch o chi jtˈoˈic rechˈelxic, taˈ tzˈet cubˈul jchˈol chirij Kakaj Jesucristo. Riˈ re mas nim jmac chiwch jun cristian ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈl.

Pero xike tayeˈ laj rajlalak yak anm ri camnak richjilak jun ri wiˈchak mas oxcˈal (60) junbˈ y xike xril rij richjil, 10 ri wiˈ jtaquil chi wiˈ utzil bˈanal jwiˈl, wi tzi jqˈuitzaj ricˈlal bˈanal jwiˈl, wi tijyeˈ jposadak y jwaak yak ri titawtak laj richoch, wi tijchˈajaˈ rakanak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, wi tijtˈowaˈ yak cristian ri tijtijtak cˈax y wi bˈanal juntir utzil jwiˈl cuando rajwax tibˈansaj utzil.

11 Y yak anm ri camnak richjilak ri ajquiˈ mas riˈjtak taˈ tayeˈ laj rajlalak li wuj lamas tzˈibˈalwiˈ jbˈijak yak anm ri camnak richjilak, jwiˈl pent tijrayajtak jbˈanic lawiˈ raj rechak trantak y tijtos ribˈak chirij Kakaj Jesucristo y rajak ticˈuliˈytak chic. 12 Jilonli timacuntakaˈ chiwch Kakaj Dios jwiˈl taˈ chiquiˈ rajak trantak lawiˈ raj Kakaj Dios trantak chapcaˈ ri bˈil jwiˈlak nabˈe.

13 Y rechak tijmajtak sakˈoril y tijmajtak woˈcotic chakˈja. Y maˈ xitaˈke tijmajtak sakˈoril, tijmajtak molojtak tzij, kuske rechak tijcoj ribˈak lak molomtak tzij y tijbˈijtak yoloj ri taˈ luwar tijbˈijtak. 14 Jwiˈliˈli chwaj chi ticˈuliˈytak yak anm ri camnak richjilak ri ajquiˈ mas riˈjtak pire tiwaˈx ricˈlalak y raneˈtak nen rajwax laj richochak. Jilonli mak ri ojcontrintak taˈ mo tiyokˈontak chikij. 15 Wiˈ jujun anm ri camnak richjilak ri ajquiˈ riˈjtak xkˈelaˈ ribˈak chirij Kakaj Jesucristo y riˈ xtakejtak man jbˈabˈal etzl.

16 Wi wiˈ jono anm ajtakel re Kakaj Jesucristo ri wiˈ jono anm ri camnak richjil chijxoˈlak yak rechˈelxic, jtzukeˈ rileˈ jcholajl nen rajwax re pire maˈ tijyeˈ jlatzˈalak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Jilonli yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo wiˈ mo tijtˈoˈtak yak anm ri camnak richjilak ri kes tzˈetel tzˈet taˈ nen tibˈanow tokˈobˈ rechak.

Yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo

17 Y yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo wi tzi trantak, rajwaxiˈ ticojsaj jkˈijak jwiˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y rajwaxiˈ tijcˈultak jun jtojbˈlak kes pi jcholajl jwiˈl jachemiˈ ribˈak chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios y chi jtijojcak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 18 Cuxtaj awiˈl, li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij jilonri:

Ma jetˈ jtzam man wacx ri tijin chi jkˈosaj trig, ticheˈ.

Y tijbˈij chic jilonri:
    Jun ajchac rajwaxiˈ titojsajc, ticheˈ.

19 Ma coj mak cojom tzij chirij jono rechak yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo wi mitaˈ quibˈ o uxibˈ ri xiliwtak re chi mitaˈ tzi bˈanal jwiˈl. 20 Y yak ri timacuntak, kˈeltak chi macun chiwchak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire juntir man kˈat titzaak jchˈolak chi macunc.

21 Chiwch Kakaj Dios, chiwch Kakaj Jesucristo y chiwchak yak ranjl ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios, tambˈijbˈi chawe, riˈ bˈan chapcaˈ juntir ri tambˈij chawe. Y nicˈ jbˈij re juntir cristian tabˈan, maˈ jujun taˈke cristian kus jbˈij tabˈan rechak. 22 Maˈ yeˈ akˈbˈ laj or chibˈ jono ajtakel re Kakaj Jesucristo, ilna nabˈe pire maˈ tatzˈiˈj aybˈ laˈ jmac. Kˈel aybˈ chi jbˈanic etzltak noˈj. 23 Jwiˈl jcˈaxcˈol achˈol y cocˈxoˈl atyajarc, ma xitaˈke tatij jaˈ, tij jun raquitz vin pire attzibˈc.

24 Wiˈ jujun cristian tiel jmacak chi sak mas laj or cuando ajquiˈ chi ran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak. Y wiˈ chiquiˈ jujun cristian taˈ ticˈutun jmacak laj or, asta ajriˈ ticˈutun cuando tibˈansaj kˈatbˈitzij chibˈak jwiˈl Kakaj Dios. 25 Y jilon mak tzitaklaj noˈj ri tran jun cristian laj jcˈaslemal, naˈliˈn, taˈ chi mukem mak noˈj ri taˈ ticˈutunc, tina tawna jun kˈij tiel chi sakil.