Add parallel Print Page Options

NABˈE WUJ RI XTAK PABLO RIQˈUILAK YAK AJ TESALÓNICA

Titaksaj rutzil jwichak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo

In Pablo pach Silvano y Timoteo, tantzˈibˈajbˈi man wuj ri pi awechak atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri watak Tesalónica, ri atakchak jun riqˈui Kakaj Dios pach Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

Chwaj chi Kakaj Dios pach Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijyeˈ rutzil ranm chawechak y tijyeˈ utzil laj awanmak.

Cˈomowan re Kakaj Dios chirijak yak aj Tesalónica

Oj nojel bˈwelt cuando ojchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios cocˈxoˈl atcuxtajtak kawiˈl. Ojcˈomowaniˈ re Kakaj Dios chawijak atak juntir y atcuxtajtakaˈ kawiˈl jwiˈl utzil ri tabˈantak jwiˈl jcubˈarbˈ achˈolak chirij Kakaj Jesucristo y jwiˈl atlokˈintakaˈn. Y taˈ taquibˈaj awanmak chi rulbˈej Kakaj Jesucristo ri Kajawl cuando tikˈaj chicch.

Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri subˈlaj atlokˈajtak jwiˈl Kakaj Dios, oj ketamiˈ chi atak chaˈlcatakaˈ jwiˈl Kakaj Dios, jwiˈl cuando xkabˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak, maˈ xitaˈke laˈ kayolj xkabˈijwiˈ chawechak. Oj xkabˈijiˈ chawechak laˈ jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y atak xacojaˈtakaˈ chi tzˈetel tzˈetiˈn. Y atak awetamakiˈ chi riˈ tijin tikatoc utzil pi awechak jwiˈl mas atkalokˈajtak. Y atak xatakejtakaˈ kacˈutuˈn y jcˈutuˈn Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Atak onque cˈax xatijtak, pero xacojaˈtakaˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xkabˈij chawechak, jwiˈl xyeˈsajiˈ quiˈcotemal laj awanmak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios.

Jilonli jcˈutic jun tzilaj noˈj xabˈantak chiwchak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Macedonia pach Acaya. Pero maˈ xitaˈke Macedonia pach Acaya xijsaj tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl, lajori subˈlaj luwarchak lamas xijsaj. Jilonli atak pocchak etemal jtaquil jcubˈarbˈ achˈolak chirij Kakaj Jesucristo y taˈ chiquiˈ rajwax tikayeˈ jtaquil jcubˈarbˈ achˈolak, jwiˈl riˈ rechak tiyolowtak chi xojacˈulaˈtakaˈ pi utzil y nen mo xcan ayeˈtak jcojic jkˈij mak tiox pire xatoctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios ri tzˈetel Dios ri yoˈl pire xabˈantak lawiˈ raj re. 10 Y atak tijiniˈ tawulbˈejtak nen or tikˈaj chicch Kakaj Jesucristo lecj, ri Jcˈajol Kakaj Dios ri xcˈastasaj jwich jwiˈl Kakaj Dios laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ y riˈ Kakaj Jesucristo li ri ojcolow laj jkˈabˈ jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri tina ranna.