Add parallel Print Page Options

David uns împărat

16 Domnul a zis lui Samuel: „Când(A) vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am(B) lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ţi(C) cornul cu untdelemn şi du-te; te voi trimite la Isai, Betleemitul, căci pe unul din fiii lui Mi l-am ales(D) ca împărat.” Samuel a zis: „Cum să mă duc? Saul are să afle şi mă va ucide.” Şi Domnul a zis: „Să iei cu tine un viţel şi să zici: ‘Vin să aduc o jertfă(E) Domnului’. Să pofteşti pe Isai la jertfă; Eu îţi voi arăta(F) ce trebuie să faci şi Îmi vei unge(G) pe acela pe care-ţi voi spune să-l ungi.” Samuel a făcut ce zisese Domnul şi s-a dus la Betleem. Bătrânii cetăţii au alergat înspăimântaţi(H) înaintea lui şi au zis: „Ce vesteşte venirea ta: ceva bun(I)?” El a răspuns: „Da, vin să aduc o jertfă Domnului. Sfinţiţi-vă(J) şi veniţi cu mine la jertfă.” A sfinţit şi pe Isai cu fiii lui şi i-a poftit la jertfă. Când au intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab(K), şi-a zis(L): „Negreşit, unsul Domnului este aici, înaintea Lui.” Şi Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea(M) şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul(N) nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii(O), dar Domnul se uită la inimă(P).” Isai a chemat pe Abinadab(Q) şi l-a trecut pe dinaintea lui Samuel, şi Samuel a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.” Isai a trecut pe Şama(R), şi Samuel a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.” 10 Şi aşa a trecut Isai pe cei şapte fii ai lui pe dinaintea lui Samuel, şi Samuel a zis lui Isai: „Domnul n-a ales pe niciunul din ei.” 11 Apoi Samuel a zis lui Isai: „Aceştia sunt toţi fiii tăi?”. Şi el a răspuns: „A mai rămas(S) cel mai tânăr, dar paşte oile.” Atunci, Samuel a zis lui Isai: „Trimite(T) să-l aducă, fiindcă nu vom şedea la masă până nu va veni aici.” 12 Isai a trimis să-l aducă. Şi el era cu păr bălai(U), cu ochi frumoşi şi faţă frumoasă. Domnul(V) a zis lui Samuel: „Scoală-te şi unge-l, căci el este!” 13 Samuel a luat cornul cu untdelemn şi l-a uns(W) în mijlocul fraţilor lui. Duhul(X) Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea şi în cele următoare.

Samuel s-a sculat şi s-a dus la Rama.

David cântă din harpă lui Saul

14 Duhul(Y) Domnului S-a depărtat de la Saul şi a fost muncit de un(Z) duh rău care venea de la Domnul. 15 Slujitorii lui Saul i-au zis: „Iată că un duh rău de la Dumnezeu te munceşte. 16 Poruncească numai domnul nostru! Robii tăi sunt înaintea(AA) ta. Ei vor căuta un om care să ştie să cânte cu harpa şi, când duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna(AB) şi vei fi uşurat.” 17 Saul a răspuns slujitorilor săi: „Găsiţi-mi dar un om care să cânte bine şi aduceţi-l la mine.” 18 Unul din slujitori a luat cuvântul şi a zis: „Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care ştie să cânte; el este şi un om tare şi voinic(AC), un războinic, vorbeşte bine, este frumos la chip şi Domnul(AD) este cu el.” 19 Saul a trimis nişte oameni la Isai să-i spună: „Trimite-mi pe fiul tău David, care este cu(AE) oile.” 20 Isai a luat(AF) un măgar, l-a încărcat cu pâine, cu un burduf cu vin şi cu un ied şi a trimis lui Saul aceste lucruri, prin fiul său David. 21 David a ajuns la Saul şi s-a(AG) înfăţişat înaintea lui; i-a plăcut mult lui Saul şi a fost pus să-i poarte armele. 22 Saul a trimis vorbă lui Isai, zicând: „Te rog să laşi pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea.” 23 Şi, când duhul(AH) trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa şi cânta cu mâna lui; Saul răsufla atunci mai uşor, se simţea uşurat şi duhul cel rău pleca de la el.

Bible Gateway Sponsors