Man och hustru

(A) På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män, så att även de män som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord genom sina hustrurs liv, (B) när de ser hur gudfruktigt och rent ni lever. (C) Er prydnad ska inte vara yttre ting som konstfulla håruppsättningar[a], påhängda guldsmycken eller fina kläder, (D) utan hjärtats fördolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon.

Så smyckade sig också förr de heliga kvinnorna som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män, (E) så som Sara lydde Abraham och kallade honom herre[b]. Hennes barn har ni blivit när ni gör det som är gott och inte låter er skrämmas.

(F) På samma sätt ska ni män leva förståndigt med era hustrur, som är det svagare kärlet[c]. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd så att inget står i vägen för era böner.

Att lida för Kristi skull

(G) Till sist ska ni alla visa enighet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. (H) Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse. 10 (I) För:

Den som älskar livet
        och vill se goda dagar
    ska vakta sin tunga
        från det som är ont
    och sina läppar
        från att tala svek.
11 (J) Han ska undvika det onda
        och göra det goda,
    söka friden och följa den.
12 (K) Herrens ögon är vända
        till de rättfärdiga
    och hans öron
        till deras bön.
    Men Herrens ansikte är emot
        dem som gör det onda.[d]

13 Vem kan göra er något ont om ni brinner för det goda? 14 (L) Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas.[e] 15 (M) Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. 16 (N) Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. 17 (O) Det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än för onda gärningar.

Dopet och det nya livet

18 (P) Så led[f] också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er[g] till Gud. Han blev dödad till kroppen men levandegjord genom Anden[h]. 19 I Anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset, 20 (Q) för dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, åtta själar, frälsta genom vattnet.

21 (R) Efter denna förebild[i] frälser nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse, 22 (S) han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, furstar och makter blivit underställda honom.

Footnotes

  1. 3:3 konstfulla håruppsättningar   Bland välbärgade romerska kvinnor var det på modet med håruppsättningar som kunde ta timmar att anlägga.
  2. 3:6 kallade honom herre   Se 1 Mos 18:12.
  3. 3:7 det svagare kärlet   Ordet "kärl" användes allmänt som bild för en människa (2 Kor 4:7, 2 Tim 2:21). Det är känt från rabbinska källor i betydelsen "hustru" (jfr 1 Tess 4:4).
  4. 3:10f Ps 34:13f.
  5. 3:14 Jes 8:12.
  6. 3:18 led   Andra handskrifter: "dog".
  7. 3:18 era … er   Andra handskrifter: "våra … oss".
  8. 3:18 genom Anden   Annan översättning: "till anden".
  9. 3:21 denna förebild   Dvs syndaflodsvattnet.

Bible Gateway Sponsors