Add parallel Print Page Options

Gör er därför av med all ondska, falskhet, hyckleri, avundsjuka och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena, andliga mjölken, för att genom den växa till frälsningen. ”Ni har ju fått smaka Herrens godhet.”[a]

Levande stenar i Guds tempel

Ni kommer till honom, den levande stenen som inte dög åt människor, men som är utvald av Gud och ärad inför honom. Därför är ni nu själva levande byggnadsstenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap som kan bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje på grund av Jesus Kristus. Det står ju i Skriften:

”Se! Jag lägger i Sion[b]
    en utvald och ärad hörnsten.
Och den som tror på honom
    ska inte stå där med skam.”[c]

Den är alltså värdefull för er som tror, men för dem som inte tror har

”den sten som inte dög åt byggnadsarbetarna
    blivit en hörnsten,”

och

”en stötesten och en klippa som man faller på.”[d]

De stöter emot därför att de inte lyder budskapet. Så var det också bestämt för dem.

Men ni är ”ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, Guds eget folk, som ska förkunna hans storverk.”[e] Han har ju kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 10 Ni som förut inte var ett folk, får nu vara Guds eget folk. Ni som tidigare inte fick någon barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.[f]

Var goda föredömen

11 Mina älskade, jag vill uppmana er som främlingar och gäster att inte ge efter för de mänskliga begär som för krig mot ert inre. 12 Uppför er väl bland hedningarna, så att de som klandrar er för att göra något ont får se era goda gärningar och hylla Gud den dag han besöker dem.[g]

13 Underordna er varje myndighet för Herrens skull: kejsaren, som är den högsta makten, 14 likaväl som landshövdingarna, som är sända för att straffa dem som gör det onda och belöna dem som gör det goda.

15 Gud vill nämligen att ni genom att göra det som är gott ska tysta de oförståndiga som kommer med dumt prat. 16 Lev som fria människor, men utnyttja inte friheten till att göra det som är ont. Var i stället tjänare åt Gud. 17 Behandla alla människor med respekt. Älska era troende syskon. Frukta Gud och visa respekt för kejsaren.

Råd till slavar

18 Ni som är tjänare, underordna er era herrar. Lyd och respektera dem, inte bara om de är vänliga och behandlar er väl, utan också om de är orättvisa. 19 Det är Guds nåd om någon för hans skull är villig att för sitt samvete lida orättvist. 20 Om ni handlar fel och måste stå ut med att bli slagna och straffade, vad är det att vara stolta över? Men om ni handlar rätt och är villiga att lida för det, då är det något stort i Guds ögon.

Följ Jesus Kristus exempel

21 Det är detta som ni blivit kallade till. Kristus själv fick ju lida för er skull och har gett er ett exempel att följa,

22 ”Han som aldrig hade begått någon synd
    och aldrig hade ljugit.”[h]

23 När han blev hånad svarade han inte med att håna tillbaka, och när han fick lida svarade han inte med hotelser. Han lämnade det åt honom som dömer rättvist. 24 Han bar våra synder i sin egen kropp på korset, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit helade. 25 Ni var som vilsna får som hade sprungit bort, men nu har ni vänt tillbaka till er herde och beskyddare.[i]

Footnotes

  1. 2:3 Se Ps 34:9.
  2. 2:6 Jerusalem är byggt på berget Sion.
  3. 2:6 Se Jes 28:16.
  4. 2:8 Se Ps 118:22 och Jes 8:14.
  5. 2:9 Se 2 Mos 19:5-6 och Jes 43:20-21.
  6. 2:10 Jfr Hos 1:6,9; 2:23.
  7. 2:12 Det finns två möjliga tolkningar: den dag han kommer för att rädda dem eller den dag han kommer för att döma dem.
  8. 2:22 Jfr Jes 53:9.
  9. 2:25 Jfr Jes 53:4-9.