Bătrâni şi tineri

Aşadar, eu, ca un bătrân[a], martor al suferinţelor lui Cristos şi părtaş al slavei care urmează să fie descoperită, îi îndemn pe cei bătrâni dintre voi: păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este printre voi, supraveghind-o nu din obligaţie, ci de bunăvoie, aşa cum vrea Dumnezeu, nu fiind lacomi de câştig, ci dornici să slujiţi, nu ca unii care stăpâniţi peste cei ce v-au fost încredinţaţi, ci fiind exemple pentru turmă. Iar când Se va arăta Marele Păstor veţi primi o cunună glorioasă care nu se veştejeşte.

La fel şi voi, tinerilor, fiţi-le supuşi celor bătrâni! Şi toţi îmbrăcaţi-vă cu smerenie unii faţă de alţii, pentru că

„Dumnezeu este împotriva celor mândri,
    dar celor smeriţi El le dă har.“[b]

Smeriţi-vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru ca, la timpul potrivit, El să vă înalţe! Aruncaţi toată îngrijorarea voastră asupra Lui, fiindcă Lui Îi pasă de voi!

Fiţi treji! Vegheaţi! Duşmanul vostru, diavolul[c], dă târcoale ca un leu care rage, căutând pe cineva să înghită. Împotriviţi-vă lui fermi în credinţă, ştiind că fraţii voştri din toată lumea trec prin aceleaşi suferinţe! 10 După ce veţi fi suferit pentru puţin timp, Dumnezeul oricărui har, Care v-a chemat la slava Lui veşnică, în Cristos, vă va echipa El Însuşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face de neclintit. 11 A Lui să fie puterea, în veci! Amin.

12 V-am scris pe scurt aceste lucruri, prin Silvanus[d], pe care-l consider un frate credincios, pentru a vă încuraja şi pentru a depune mărturie că acesta[e] este adevăratul har al lui Dumnezeu. Rămâneţi în el! 13 Cea din Babilon,[f] aleasă împreună cu voi, vă salută şi, de asemenea, şi Marcu, fiul meu. 14 Salutaţi-vă unii pe alţii cu un sărut al dragostei. Pace vouă, tuturor celor care sunteţi în Cristos.

Footnotes

  1. 1 Petru 5:1 Sau: prezbiter; peste tot în capitol
  2. 1 Petru 5:5 Petru citează din LXX, Prov. 3:34
  3. 1 Petru 5:8 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator
  4. 1 Petru 5:12 O variantă a numelui Sila; în acea vreme existau secretari care compuneau epistolele într-un limbaj literar. Limba greacă a epistolei este una literară foarte bună, ceea ce îl poate indica pe Sila drept cel care a dat formă literară cuvintelor lui Petru; este posibil însă ca Sila să fi fost doar mesagerul epistolei; sau sunt posibile ambele sensuri
  5. 1 Petru 5:12 Posibil cu referire la lucrurile scrise în această scrisoare
  6. 1 Petru 5:13 Sau: Biserica din Babilon