Add parallel Print Page Options

Tuˈn kajben tuya jun koclen o tzaj tkˈoˈn Dios

Cuma iyˈx qˈuixcˈaj tuˈn Cristo tuya t‑xumlal bix e cyim tuˈn tchjet kil, juˈ tzunj il tiˈj tuˈn tten jun cynaabla tisen te Cristo. Cuma tuˈnj cymojbabl cyiiba tiˈj tcyimlen Cristo, mintiiˈtl cyaja tiˈ il. Ma cyaj cykˈoˈna il tuˈn cyxiˈ lpey tiˈj tajbil Dios cykilca kˈij twitz txˈotxˈ, yaaˈn tiˈj cykilca taj cyxumlala. Nejl, nim kaˈ e bint cyuˈna, tisenj nbint cyuˈn kej xjal min cytzkiˈn Dios. Min e cytzuy cyiiba twitzj kaˈ tajbil cyxumlala, sino oc cybiˈna tikˈch taj cynaabla aj il. Nuk jaj pajbaj lepchkey tiˈj. E bolayinkey, bix nim s̈itz̈ˈbil yaaˈn tumel eteˈy. Bix juntl kaˈ e bint cyuˈna. Oc naˈnkey cywitz sant. Bix cuma ma cyaj cycyeˈyena cykilca ja lu, bix miˈntl nchi binchana kaˈ cyuya kej cyuyey te nejl, nchi jawtzen kleeˈ cyiˈja, bix nchi xmucchan cyiˈja. Pero tzul jun kˈij cykˈaˈ xjal cycwent twitz Cristo, jaj xjal binne tten tuˈn tul kˈolecte stis te cykilca xjal, kej xjal iˈtzx oj tul, bix kej xjal otk chi cyim. Yal tzunkej ttanem Dios o chi cyim, miˈn baj cycˈuˈja cyiˈj, cuma e kˈumj yol te colbil cye, tuˈntzen tten cychunkˈlal te junx maj, tisenj te Dios, amale ilet tiˈj e cyimke tisen niyˈtl xjal.

Ntzaj lkˈe jkˈij tuˈn tbaj cykilca. Juˈ tzunj, tenx cynaabla bix cwelxix cytzyun cyiiba, tuˈntzen tbint cyuˈna tuˈn cynaˈna Dios. Mas il tiˈj, cˈoquel cyakˈ cyuyey cyey tuya cykil cycˈuˈja, cuma ka at tkˈakˈbil cycˈuˈja cyiˈ cabtl, yaaˈn cyiw tuˈn tnajset cyil cyuˈna. Cykˈonxa posada cyxola, bix yaaˈn tuya nbaj cycˈuˈja. 10 Bix chi ajbenxa cye ocslal tuya laˈ alcyej cyaakˈena ma takˈ Dios cyey, tuˈn cyajbena te Dios, cuma o tzaj tkˈoˈn te jaca juun cyey tuya jun akˈuntl baˈn tbint cyuˈna. 11 Ka ma tzaj tkˈoˈn Dios cyey tuˈn t‑xiˈ cykˈumena tyol cywitz ocslal, chi kˈumenxita jaxxix tyol Dios. Bix ka ma takˈ Dios cyey tuˈn cyajbena cye cabtl, chi ajbena tuya cykil cyipena ma takˈ Dios cyey, tuˈntzen tjaw nimsaˈn Dios tuj cykilca nchi binchana tuˈn Jesucristo. Jawxit nimset tbi Dios, bix cawenxit te junx maj. Juˈ ttena.

Qˈuiyel qˈuixcˈaj kuˈn cuma ocslal koˈ

12 Key ocslal n‑oc cyakˈa weya, miˈn chi jaw kleeˈy oj n‑oc pena cyiw cyiˈja tisen jun kˈakˈ. Cˈoquel qˈuixcˈaj cyiˈja tuˈn tel niyˈbaj cyiˈja, bix yaaˈn jun wikxitl jlu. 13 Oj nbaj jlu, chi tzalaja, cuma at cyoclena tuˈn tiyˈx qˈuixcˈaj cyuˈna tisen e bint tuˈn Cristo. Ka ma tziyˈx qˈuixcˈaj tuˈn tlaj cyocslabla tiˈj Cristo, nim chi tzalajela oj tyeecˈan tiib Cristo tuˈn ttzyet tcawbil jawnex. 14 Ka ma chi yasen xjal cyiˈja cuma ocslalkey tiˈj Cristo, chi tzalaja, cuma tcub jawnex Espíritu Santo cyibaja, smaˈn tuˈn Dios te yecˈbil ttanem Dioskey. Xmucchaˈn Espíritu Santo cyuˈn xjal, pero cyey, njaw cynimsaˈna tbi. 15 Ka at jun cyey niyˈx qˈuixcˈaj tuˈn, cutz̈it ka yaaˈn tuˈn tlaj nbyon, bix ka tuˈn tlaj n‑alkˈan, bix ka tuˈn tlaj nbinchan yaaˈn baˈn, bix ka tuˈn tlaj nuk n‑ex tkˈij ttzi cyja xjal. 16 Pero ka ma tziyˈx qˈuixcˈaj cyuˈna cuma ocslalkey, miˈn tzaj cychˈixewa. Oˈcx tuˈn t‑xiˈ cykˈoˈna chjonte te Dios tiˈj ocslalkey tiˈ Cristo.

17 Key ocslal, ma pon tumel tuˈn ttzaj tkˈoˈn Dios castiwa cyibaj xjal. Katzen ma takˈ Dios tuˈn toc pena kiˈj, ejooˈ tcwal Dios, ¿ti pjel cyej xjal min ma chi niman jyol tiˈj colbil cye ma tzaj tkˈoˈn Dios? 18 Tzin tkbaˈn tyol Dios te ootxa cyjulu: “Ka ma tzaj tkˈoˈn Dios tuˈn toc pena tiˈj jun xjal jiquen twitz Dios, yaj tzunj xjal yaaˈn jiquen bix aj il, ¿ti pjel te?” tz̈i tyol Dios.

19 Juˈ tzunj, oj tiyˈ qˈuixcˈaj cywitza cuma taj Dios, miˈn cyaj cycyeˈyena tuˈn cyokxenena cyiiba tiˈj, bix tuˈn cybinchana baˈn, cuma jaxin binchalte cykilca, bix baˈn tuˈn toc ke cycˈuˈja tiˈjxin.