Add parallel Print Page Options

Ri rajwax trantak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo

Kakaj Jesucristo xcuyaˈ subˈlaj cˈax ri xtij laˈ jtioˈjl y jilon atak, rajwaxiˈ tacuytak cˈax ri tatijtak chapcaˈ jcˈaxcˈol ri xtij re. Jwiˈl nen tijtij cˈax laˈ jtioˈjl tichˈeconiˈ chibˈ mak mac, pire nen jnajtil jcˈaslemal ajwiˈna neri wich ulew taˈ chiquiˈ tran mak etzltak raybˈl, riˈchak tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran.

Can yeˈtak jbˈanic mak noˈj ri bˈanalch awiˈlak ojr, ri tzi triltak mak ri taˈ ticojontak chiwch Kakaj Dios cuando xabˈantak juntir jwich tzˈiˈal, xatkˈabˈartak, xamulbˈaˈ aybˈak chi jbˈanic etzltak noˈj, kˈabˈric y xacojtak jkˈij mak tiox ri taˈ nen tichacuj. Y mak cristian ri xapachijtak ojr ri taˈ ticojontak chiwch Kakaj Dios, tichak saach jchˈolak chi awilicak jwiˈl taˈ chiquiˈ tapachijtak chi jbˈanic mak etzltak noˈj, jwiˈliˈli rechak subˈlaj tichak yokˈontak chawijak. Pero rechak tina jbˈijtakna juntir ri bˈanal jwiˈlak re Kakaj Dios ri raquitzchak raj tran kˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian ri aj yoˈltak y chibˈak juntir camnakibˈ. Jwiˈliˈli Kakaj Jesucristo xij tzilaj jtaquil chirij rechak yak camnakibˈ, onque xansajiˈ kˈatbˈitzij chibˈak laj jcˈaslemalak chapcaˈ tibˈansaj rechak cristian, pero tiyoˈriˈ jsantilak chapcaˈ raj Kakaj Dios.

Raquitzchak raj pire titaw qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak, jwiˈliˈli atak, yukok ábˈak pi sak y yeˈ awanmak chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Rajwaxiˈ talokˈaj aybˈak chawibˈil aybˈak riqˈui nojel awanmak jwiˈl wi tabˈantak jilonli, tacuyaˈtakaˈ subˈlaj amacak ri tabˈantak.

Yeˈ aposadak chawibˈil aybˈak riqˈui nojel awanmak, pero ma qˈuiˈtak jyeˈic. 10 Coj acwinelak chi ajujunalak ri xsipaj chawechak jwiˈl Kakaj Dios pire jbˈanic utzil chaxoˈlak. Y cojtak mak jaljojtak cwinel ri xyeˈ Kakaj Dios chawechak jwiˈl rutzil ranm. 11 Wi wiˈ jono chawechak, wiˈ nen raj tijbˈij, riˈ jbˈij ri kes tzˈetel Jyolj Kakaj Dios. Wi wiˈ jono chawechak tran utzil, raneˈ laˈ jcwinel ri xsipaj re jwiˈl Kakaj Dios. Pire juntir ri tabˈantak, bˈantak pire tinimirsaj jkˈij Kakaj Dios jwiˈl Kakaj Jesucristo ri nim jkˈij y wiˈ nimlaj kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ ri taˈ jqˈuisic. Jiloniˈn.

Cˈax ri titijsaj jwiˈl jtakej Kakaj Jesucristo

12 Atak lokˈlajtak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, mat octak il, maˈ sachom chˈolal taˈ rilic cuando tatijtak nimaktak cˈax pire ticˈutun wi cubˈul achˈolak chirij Kakaj Jesucristo. 13 Quiˈcotentak jwiˈl atakaˈ jun chi jtijic cˈax chapcaˈ xtij Kakaj Jesucristo pire subˈlaj atquiˈcottak cuando titaw kˈij ticˈutun jnimal jkˈij Kakaj Jesucristo.

14 Wi atyokˈsajtak jwiˈlke cubˈul achˈolak chirij Kakaj Jesucristo, tzi awechak jwiˈl wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chabˈak ri subˈlaj nim jkˈij. 15 Maˈ jcholajl taˈ wi wiˈ jono chawechak tijtij cˈax jwiˈl camsanc, alkˈanc, jbˈanic cˈax, tijcoj ribˈ xoˈlak nicˈj chic ri taˈ nen jcwent re. 16 Pero wi tijtij cˈax jwiˈl ajtakel re Kakaj Jesucristoiˈn, mi qˈuixibˈ chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios, jwiˈl tibˈijsaj ajtakel re Kakaj Jesucristo re.

17 Xtawiˈ kˈij pire tioc chi jbˈanic jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak yak ralcˈwal. Y wi nabˈe tioc chi jbˈanic jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chikabˈ oj, subˈlaj cˈaxiˈ tiqˈuisbˈentak mak ri taˈ tijcojtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Dios. 18 Y wi subˈlaj cˈax ticolmajtak yak ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios, taˈ ticolmajtak mak ajmacbˈ ri taˈ ticojontak chiwch Kakaj Dios.

19 Jilonli yak cristian ri tijtijtak cˈax chapcaˈ raj Kakaj Dios, rajwaxiˈ jacheˈ ranmak laj jkˈabˈ Kakaj Dios ri tibˈanow lawiˈ ri tijbˈij, ri xyeˈw jcˈaslemalak y mi can jyeˈtak jbˈanic utzil.