Add parallel Print Page Options

Ri rajwax trantak yak ri cˈuliˈnaktak

Atak anm ri atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri atcˈuliˈnaktak, yeˈ aybˈak chi takem re awichjilak pire wi wiˈ jujun rechak awichjilak ri ajquiˈ chi jcoj tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, pero jwiˈl juntir utzil ri tijin tabˈantak, pent ticojontakaˈn y taˈ chiquiˈ rajwax tina abˈijtakna rechak, jwiˈl triltak chi taˈ tabˈantak etzltak noˈj laj acˈaslemalak y tacojaˈtakaˈ jkˈijak.

Ri tibˈanow tzi awilicak, maˈ jwiˈl taˈ ri tzitaklaj kelen ri tacojtak chawijak. Maˈ jwiˈl taˈ tzi jbˈanic jwaˈx ábˈak tabˈantak, ni maˈ jwiˈl taˈ mak kustaklaj kelen ri bˈanal laˈ oro y ni maˈ jwiˈl taˈ kustaklaj itzˈik. Ri tibˈanow tzi awilicak ri taˈ jsachic jwich, riˈ ri utzil ri wiˈ laj awanmak y taˈ cˈaˈnul laj awanmak. Riˈ ri subˈlaj tzi tril Kakaj Dios. Jilonli xantak yak anm ojrtaktzij ri tosoltak pire Kakaj Dios pire tzi rilicak, ri xcubˈaˈ jchˈolak chirij Kakaj Dios y xcojontakaˈ chiwchak richjilak chapcaˈ xan Sara xcojoniˈ chiwch Abraham ri richjil y xijiˈ wajawl re.

Atak anm, atwuxtakaˈ pi ricˈlal Sara wi tabˈantak utzil y taˈ nen quiek jwiˈl titzaakwiˈ achˈolak.

Jilon atak winak ri atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, bˈantak utzil re awixoklak laj acˈaslemalak. Cojtak jkˈij awixoklak jwiˈl awetamakiˈ chi rechak taˈ nicˈtak pach jun winak y jwiˈl atak pach rechak niqˈuiˈ tzilaj cˈaslemal ri tijsipaj Kakaj Dios chawechak lecj ri taˈ jqˈuisic ri chapcaˈ atextamentak. Wi tabˈantak utzil re awixoklak, taˈ nen tikˈatow jwich ayoljak cuando atchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios.

Jtijic cˈax jwiˈl jbˈanic utzil

Jilonli rajwaxiˈ niqˈuibˈok awchak chawibˈil aybˈak, bˈantak tzi anoˈjak chawibˈil aybˈak, lokˈaj aybˈak jwiˈl awechˈelxiquiˈ aybˈak chirij Kakaj Jesucristo, iltak cˈur awchak chawibˈil aybˈak y ma coj akˈijak. Wi wiˈ nen tibˈanow cˈax chawechak, ma bˈantak jqˈuixel. Wi wiˈ nen atyokˈowtak, ma yokˈowtak, bˈijtak re Kakaj Dios chi tijyeˈ jkˈabˈ chibˈak, jwiˈl Kakaj Dios xatjsiqˈuijtak pirechiˈ tijyeˈ jkˈabˈ chabˈak.

10 Jwiˈliˈli li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij jilonri:
    Nen raj tijtaˈ jun tzilaj jcˈaslemal y tikˈasin kˈij pi quiˈcotemal, jkˈeleˈ raakˈ re yokˈonc y jkˈeleˈ jchiˈ chi jbˈij joˈstaklaj tzij,
11     jkˈeleˈ ribˈ chi jbˈanic etzltak noˈj, riˈ raneˈ tzitaklaj noˈj y raneˈ utzil chijxoˈlak cristian riqˈui nojel ranm.
12     Jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl tijchajajiˈ yak cristian ri sucˈul ranmak chiwch y tijtaˈ jyoljak cuando tichˈaˈwtak riqˈuil, pero re taˈ tzi tril mak cristian ri taˈ tzi trantak, ticheˈ.

13 Taˈ nen tibˈanow cˈax chawechak wi nojel awanmak tabˈantak utzil. 14 Pero wi tatijtak cˈax chi jbˈanic utzil, tzi awechak. Mi tzaak achˈolak chiwchak mak ri tibˈanow cˈax chawechak y mat octak il.

15 Cojtak jkˈij Kakaj Jesucristo pi awajawlak laj awanmak. Y rajwaxiˈ wiˈke bˈa awaakˈak chi jcˈululajcak pi jcholajl yak cristian ri titzˈonin chawechak nen jcholajl cubˈul achˈolak chirij Kakaj Jesucristo. 16 Pero bˈijtak jcholajl rechak pi utzil pire atcwintak chi jcˈululajcak nen ticˈotow áchiˈak. Cˈuttak chi taˈ etzltak noˈj laj awanmak jwiˈl atakchak re Kakaj Jesucristo pire mak cristian ri tiyokˈontak chawijak tichak qˈuixibˈtak. 17 Riˈ mas tzi tatijtak cˈax chi jbˈanic utzil wi jilon raj Kakaj Dios, chiwch tatijtak cˈax chi jbˈanic etzltak noˈj.

18 Jilon Kakaj Jesucristo jun bˈweltke xcam chi jtojic kamac, re sucˈuliˈ ranm chiwch Kakaj Dios, pero xyaˈ ribˈ pi camic chi jtojic jmacak juntir mak ri taˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios pire ojcˈambˈi riqˈui Kakaj Dios. Re xcamiˈ jtioˈjl, pero yoˈliˈ Jsantil 19 y Jsantil xeˈ jbˈij jun tzilaj jtaquil rechak yak ri tzˈapiltak chapcaˈ li cars. 20 Ri jsantilak mak ri taˈ xcojontak chiwch Kakaj Dios ojrtaktzij ri xulbˈejtak jwiˈl Kakaj Dios wi tijqˈuex jnoˈjak laˈ mak junabˈ cuando Noé tijin chi jbˈanic jwaˈx man arc. Xike waxakibˈ (8) chi cristian xcolmajtak li jaˈ.

21 Man jaˈ li lajori chapcaˈ jaˈtiox ri atcolowtak jwiˈlke xcˈastasaj jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl. Jaˈtiox li maˈ re taˈ tijchˈaj jtzˈilol awijak, pirechiˈ tikatzˈonajtak re Kakaj Dios chi tijyeˈ tzitaklaj chomorsaˈn laj awanmak. 22 Kakaj Jesucristo xiˈ lecj y lajori wiˈ laj jpaach Kakaj Dios y riˈ re titakon chibˈak juntir yak anjl, juntir yak ri wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈak pach yak ri wiˈ jcwinelak.