Add parallel Print Page Options

Jwiˈliˈli atak, can yeˈtak juntir mak etzltak noˈj, mat subˈuntak, maˈ atak taˈ ajsolcopil acaybˈalak, can yeˈtak juntir mak tiˈtinc y juntir mak yokˈon chirijil jun cristian chic. Riˈ bˈantak chapcaˈ jun ra neˈ ajriˈ xqˈuisiˈyc, rajti ranm tijtij tuˈ. Jilon atak, rajwaxiˈ riˈ jrayaj awanmak jcojic tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri chapcaˈ tuˈ ri tatijtak ri taˈ nen yujul laˈ pire tijyeˈ mas anoˈjak pire titzˈakat acolicak laj jkˈabˈ amacak, jwiˈl lajori awetamakchak chi subˈlaj tziyiˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

Kakaj Jesucristo riˈ jun abˈaj ri yoˈl

Atak, jach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri jun abˈaj ri yoˈl ri xxutsaj jwiˈlak mak cristian, pero chaˈliˈ jwiˈl Kakaj Dios y subˈlaj kusiˈ chiwch. Y jilon atak, atakaˈ abˈaj ri yoˈl ri atcojsajtak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios pire jtzˈakatsaj jbˈanic richoch Kakaj Dios. Jilonli atoctak pi jun kˈat ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios ri tosolcatak pire re y jwiˈl Kakaj Jesucristo tasujtak sipan ri nim jkˈij re Kakaj Dios lawiˈ ri tzi tril, jwiˈl li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij jilonri:

In, tancoj li tilmit Sión jun abˈaj pire man nabˈe abˈaj pire jcowil man ja ri chaˈl inwiˈl y subˈlaj nim jkˈij.
Y nen ticubˈar jchˈol chirij man abˈaj li, maˈ lokˈtaˈke, ticheˈ. Pi awechak ri atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo nimiˈ jkˈij man abˈaj li. Pero pi rechak mak ri maˈ ajtakeltak re Kakaj Jesucristotakaˈn, taˈ nim jkˈij man abˈaj, li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij jilonri:
Man abˈaj ri xcan jxuteˈtak yak ajbˈanaltak ja, riˈ xoc pire man nabˈe abˈaj pire jcowil man ja, ticheˈ. Y tijbˈij chic:
Riˈ jun abˈaj ri quiek laˈ tijtop rakanak cristian y riˈ jun nimlaj abˈaj ri titzakow rechak cristian, ticheˈ. Mak cristian nicˈ riqˈuil tijtop rakanak laˈ man abˈaj li, jwiˈl taˈ tijcojtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo y jwiˈl jilon jchomorsaˈn Kakaj Dios chirijak.

Pero atak, ri atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, atakaˈ jun kˈat chi echˈelxic ri chaˈlcatak jwiˈl Kakaj Dios y atakaˈ jun kˈat jwinak Kakaj Dios ri atak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios ri rey y atakaˈ jun tilmit ri tosol pire Kakaj Dios y atakaˈ re Kakaj Dios chi jbˈij juntir utzil ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios, ri xatesantak laj jkˈabˈ amacak ri chapcaˈ li ukuˈmal pire xatjcoltak laj jkˈabˈ amacak ri chapcaˈ jun sak ri subˈlaj kus.

10 Atak, ojr maˈ atak taˈ jwinak Kakaj Dios, pero lajori xatwuxtakaˈ pi jwinak Kakaj Dios. Ojrtaktzij Kakaj Dios taˈ xril cˈur awchak, pero lajori xrilaˈ cˈur awchak.

Jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios

11 Atak lokˈlajtak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in tambˈijbˈi chawechak jwiˈl atak nicˈ riqˈuil jalaniˈ atilmitak y nicˈ riqˈuil atake ajyeˈl bˈwelt neri wich ulew, kˈel aybˈak chi jbˈanic mak etzltak raybˈl ri tijtij jkˈij riqˈui awanmak. 12 Bˈantak utzil laj acˈaslemalak chijxoˈlak yak ri taˈ tijcojtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Y jilonli onque tiyokˈontak chawijak chapcaˈ atak etzltak cristian, pero rechak trilaˈtakaˈ ri utzil ri tabˈantak, jilonli rechak tijnimirsajtakaˈ jkˈij Kakaj Dios cuando tipe chi jbˈanic jkˈatbˈitzij.

13 Bˈantak chapcaˈ xan Kakaj Jesucristo ri Kajawl, yeˈ aybˈak chi takem rechak juntir jwich kˈatbˈitzij ri chaˈltak chijxoˈlak cristian. Yeˈ aybˈak chi takem re man rey jwiˈl re masiˈ nim jkˈij 14 y yeˈ aybˈak chi takem rechak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij jwiˈl rechak takaltakaˈ jwiˈl man rey chi jcˈachic jwichak mak ajbˈanaltak cˈax y pire tijcojtak jkˈijak yak ri tibˈanowtak utzil.

15 Kakaj Dios riˈ raj tabˈantak tzitaklaj noˈj pire takˈattak jwich mak yoloj ri taˈ nen tichacuj ri tijbˈijtak mak sonstaklaj cristian. 16 Lajori atak, nicˈ riqˈuil takalchak akˈabˈalak jwiˈl xatcolmajtakaˈ laj jkˈabˈ amacak, pero ma chomorsajtak laj awanmak chi jwiˈl takalchak akˈabˈalak kuschak chawechak tabˈantak mak etzltak noˈj, maˈ jiˈtaˈlonli bˈantak laj acˈaslemalak lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak.

17 Cojtak jkˈij juntir cristian, lokˈajtak yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, cojontak chiwch Kakaj Dios y cojtak jkˈij man rey.

Jcuyic cˈax

18 Atak ri wiˈ awajwak, yeˈ aybˈak chi takem rechak awajwak y cojtak jkˈijak. Maˈ xitaˈke tayeˈ aybˈak chi takem rechak yak ri tzi jnoˈjak y taˈ cˈaˈntak, rajwaxiˈ jilon rechak yak ri subˈlaj cˈaˈntak, yeˈ aybˈak chi takem rechak. 19 Jwiˈl subˈlaj tziyiˈ tril Kakaj Dios cuando jun cristian taˈ tijyeˈ riqˈui ranm cuando tijtij cˈax onque maˈ jcholajl taˈn.

20 Atak, taˈ nen tichacuj chiwch Kakaj Dios wi tacuytak tibˈansaj cˈax chawechak jwiˈl taˈ tzi tijin tabˈantak. Pero wi tacuytak tibˈansaj cˈax chawechak jwiˈl tzi tijin tabˈantak, riˈ li ri subˈlaj tzi tril Kakaj Dios.

21 Riˈ li quiek jwiˈl xatchaˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios chapcaˈ xan Kakaj Jesucristo xtijaˈ cˈax pi aqˈuexwachak. Riˈ li ri xcan jcˈuteˈ chawchak y atak, rajwaxiˈ riˈ li tatakejtak jbˈanic. 22 Li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij jilonri:

Re taˈ ni jun bˈwelt xmacunc y ni jun bˈwelt xsubˈunc, ticheˈ.

23 Kakaj Jesucristo cuando xyokˈsajc, taˈ xcˈululanc. Cuando xansaj cˈax re, taˈ xij chi tranaˈ jqˈuixel rechak. Re xike xjach laj jkˈabˈ Kakaj Dios ri tibˈanow kˈatbˈitzij kes pi jcholajl. 24 Kakaj Jesucristo xyeˈ ribˈ pi camic wich curs chi jtojic kamac pire nicˈ riqˈuil ojcamtak jwiˈl xcan kayeˈtak jbˈanic mak etzltak jnoˈj y pire tikabˈantak laj kacˈaslemal lawiˈ ri pi jcholajl chiwch Kakaj Dios. Jwiˈl man soqueˈl ri xansaj re Kakaj Jesucristo wich curs, xatcolmajtakaˈn. 25 Atak, ojr atakaˈ chapcaˈ sacheˈltak carner jwiˈl taˈ nen tichajin awechak, pero lajori jwiˈl xcubˈar achˈolak chirij Kakaj Jesucristo, riˈchak re ajyukˈul awechak jwiˈl riˈ tichajin awanmak.