Jakob välsignar sina söner

49 (A) Och Jakob kallade sina söner till sig och sade: ”Kom hit till mig, så ska jag tala om vad som ska hända er i kommande dagar. Samla er och lyssna, ni Jakobs söner, hör på Israel, er far!

(B) Ruben, du är min förstfödde,
    min kraft och min styrkas förstling,
        främst i myndighet
            och främst i makt.
(C) Du sjuder över som vatten,
    du ska inte bli den främste,
        för du besteg din fars bädd,
    då vanhelgade du den.
        Han besteg min säng!

(D) Simeon och Levi är bröder,
    våldet är deras vapen.
(E) Min själ ska inte ta del i deras råd,
        min själ ska inte umgås med dem,
    för de dödade män i sin vrede
        och stympade oxar i sitt övermod.
(F) Förbannad är deras vrede
        som är så våldsam
    och deras grymhet
        som är så stor!
    Jag ska dela upp dem i Jakob
        och skingra dem i Israel.

(G) Juda, dig ska dina bröder prisa.[a]
    Din hand ska gripa
        dina fienders nacke,
    din fars söner
        ska buga sig för dig.
(H) Ett ungt lejon är Juda.
    Du reser dig från rivet byte,
        min son.
    Han böjer sig, han lägger sig
        som ett lejon, som en lejonhona –
            vem vågar väcka honom?
10 (I) Spiran ska inte vika från Juda,
    inte härskarstaven
        från hans fötter,
    förrän han som den tillhör[b] kommer
        och folken lyder honom.
11 Han binder sin ungåsna
        vid vinstocken,
    sitt åsneföl vid den ädla rankan.
        Han tvättar sina kläder i vin,
            sin mantel i druvors blod.
12 Hans ögon är dunkla av vin,
        hans tänder vita av mjölk.

13 (J) Sebulon ska bo vid havets strand
        och bli en hamn för skepp.[c]
    Sin sida ska han vända mot Sidon.

14 Isaskar är en stark åsna
        som ligger i ro i sitt hägn.
15 Han såg att viloplatsen var god
        och landet ljuvligt.
    Då böjde han sin rygg
        under bördor
    och blev en arbetspliktig slav.

16 (K) Dan ska skaffa rätt[d] åt sitt folk
        som en av Israels stammar.
17 Dan ska vara en orm på vägen,
        en huggorm på stigen
    som biter hästen i foten
        så att ryttaren faller baklänges.
18 (L) Herre, jag väntar
    på din frälsning!

19 Gad ska trängas av skaror[e]
    och själv tränga dem in på hälarna.

20 (M) Från Asher kommer utsökta rätter,
    han ska bjuda
        på kungliga läckerheter.

21 (N) Naftali är en frisläppt hind
    som talar vackra ord.[f]

22 Josef är ett ungt fruktträd,
        ett ungt fruktträd vid källan.
    Grenarna når upp över muren.
23 Bågskyttar oroar honom,
    de skjuter mot honom
        och ansätter honom.
24 Men hans båge förblir fast
    och hans händer
        och armar spänstiga
    genom Jakobs Mäktige,
        genom Herden, Israels Klippa,
25 (O) genom din fars Gud
        som ska hjälpa dig,
    genom den Allsmäktige
        som ska välsigna dig
    med välsignelser
        från himlen därovan
    välsignelser från djupet
        som ruvar där nere,
    välsignelser från bröst
        och moderliv.
26 Din fars välsignelser når högt,
    högre än mina fäders välsignelser,
        till de eviga höjdernas härlighet.
    De ska vara över Josefs huvud,
        över hjässan på fursten
            bland sina bröder.

27 (P) Benjamin är en glupsk varg.
    På morgonen äter han sitt rov,
        på kvällen fördelar han bytet.”

28 Alla dessa är Israels tolv stammar, och detta är vad deras far sade till dem. Han välsignade dem och gav åt var och en sin särskilda välsignelse.

Jakob dör

29 Sedan befallde han dem och sade: ”Jag ska nu samlas till mitt folk. Begrav mig hos mina fäder i grottan på hetiten Efrons mark, 30 (Q) i grottan vid fältet i Makpela mitt emot Mamre i Kanaans land, den som Abraham köpte till gravplats av hetiten Efron. 31 (R) Där begravdes Abraham och hans hustru Sara, där begravdes Isak och hans hustru Rebecka, och där har jag själv begravt Lea, 32 i grottan på marken som köptes av hetiterna.”

33 När Jakob hade gett sina söner dessa befallningar drog han upp fötterna i sängen. Och han gav upp andan och samlades till sitt folk.

Footnotes

  1. 49:8 Juda … prisa   På hebreiska Jehudá … jodúcha (jfr 29:35 med not).
  2. 49:10 han som den tillhör   Dvs Messias, den rätte härskaren av Juda stam (Heb 7:14, Upp 5:5). Jfr Hes 21:27. Annan översättning: ”Shilo” (där tabernaklet senare stod, se Jos 18:1, 1 Sam 1-4).
  3. 49:13 hamn för skepp   Israels bästa naturligt skyddade hamn vid Medelhavet finns i nordväst på Sebulons område, vid berget Karmel och nutidens Haifa.
  4. 49:16 Dan … skaffa rätt   Hebr. dan betyder ”skaffa rätt, döma” (jfr 30:6).
  5. 49:19 Gad … skaror   På hebreiska gad … gedud. Gad kan också översättas ”tränga/anfalla”.
  6. 49:21 talar vackra ord   Annan översättning: ”föder vackra kalvar”.